Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Bieži uzdotie jautājumi – Darba ņēmēji un pensionāri


Tiesības, nosacījumi un formalitātes

 • Es esmu pensionārs no Somijas, bet gribu pārcelties uz Itāliju. No pensijas varu itin labi iztikt, man ir arī ar pensiju saistīts pilns veselības apdrošināšanas segums, kas darbojas arī Itālijā. Vai varu kļūt par Itālijas pastāvīgo iedzīvotāju, ja varu apliecināt iepriekš minēto?

  – tas notiek nedaudz citādi. Itālijas iestādes jums sākumā iedos reģistrācijas apliecību. Ja paliksit Itālijā 5 gadus, iegūsit pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Kolīdz jums būs šādas tiesības, jums vairs nevajadzēs pierādīt, ka jums ir pietiekami iztikas līdzekļi, lai uzturētos Itālijā.

 • Esmu citā ES dalībvalstī legāli nostrādājis ilgāk nekā 5 gadus. Vai, atjaunojot reģistrācijas apliecību, varasiestādes var joprojām pieprasīt izziņu par darba attiecībām?

  – pēc 5 legāli nostrādātiem gadiem jūs automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanās tiesības jaunajā valstī. Jums nevajag atjaunot reģistrācijas apliecību, bet jāiesniedz dokumenti, lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās apliecību, kurā apstiprinātas jūsu tiesības uzturēties šajā valstī pat tad, ja nestrādājat vai ja jums vajadzīgs pabalsts.

 • Esmu citā ES dalībvalstī nodzīvojis 6 gadus. Vai mani var uzskatīt par pastāvīgo iedzīvotāju?

  – varat attiecīgās valsts iestādēs iesniegt pieteikumu, lai jums piešķir šo statusu.

 • Esmu nodzīvojis citā ES valstī 3 mēnešus, bet aizmirsu reģistrēties pašvaldībā. Vai mani izraidīs?

  – jūs nevar izraidīt. Tomēr atkarībā no konkrētās valsts jums var nākties samaksāt naudassodu par nereģistrēšanos.

 • Esmu pensionārs no Dānijas, bet pirms 5 gadiem pārcēlos uz Itāliju. Pirms 2 gadiem man Dānijā veica operāciju, tāpēc 10 mēnešus pavadīju tur. Vai man saglabāsies pastāvīgās uzturēšanās tiesības Itālijā?

  – nosacījumu par nepārtrauktu uzturēšanos neietekmē prombūtne nopietnu veselības apsvērumu dēļ, ja tā nepārsniedz 12 mēnešus.

 • Esmu projektu vadītājs no Itālijas, tagad esmu uz 7 mēnešiem norīkots darbā Beļģijā, bet pēc 3 mēnešiem šis termiņš beigsies. Es dzīvoju savas beļģu draudzenes dzīvoklī (neko nemaksājot). Vai man var piemērot izņēmuma statusu attiecībā uz obligāto noteikumu, ka jāreģistrējas Beļģijā? Man šeit nav īres līguma, es nemaksāju arī par komunālajiem pakalpojumiem.

  – jums jāreģistrējas pēc iespējas ātrāk. Beļģijā obligāti jāreģistrējas visiem ES pilsoņiem, kas tur uzturas ilgāk par 3 mēnešiem. Jūs nevar izraidīt par nereģistrēšanos, bet var gadīties, ka būs jāmaksā sods.

 • Katru gadu es 2 mēnešus atpūšos citā ES valstī pie jūras, paliekot dzīvoklī, kas man pieder. Vai man jāreģistrējas vietējā pašvaldībā?

  – ja uzturēšanās ilgums nepārsniedz 3 mēnešus, jums varētu izvirzīt tikai prasību ziņot par ierašanos, ja attiecīgajā valstī tāda pastāv.

 • Man ir neatkarīgi iztikas līdzekļi, un es plānoju pārcelties uz citu ES valsti. Vai man jāpierāda iestādēm, ka manā rīcībā ir pietiekami līdzekļi, lai sevi nodrošinātu?

  – ja varat pierādīt, ka jums ir pietiekami iztikas līdzekļi un veselības apdrošināšanas segums attiecīgajā valstī, jūs varat tur palikt ilgāk par 3 mēnešiem.

 • Vai man jākārto kādas formalitātes, ja dodos uz citu ES dalībvalsti tūrisma braucienā?

  – ja paliekat otrā valstī mazāk nekā 3 mēnešus, no jums var vienīgi prasīt pieteikties vietējās varasiestādēs, bet par to parasti parūpējas viesnīca, kurā dzīvojat.

Ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība

 • Esmu Slovākijas pilsone un pirms 6 gadiem devos uz Vāciju pie vīra, kurš tur strādāja. Pirms 2 mēnešiem viņš nomira, un man nav pašai savu ienākumu – mēs pārtikām tikai no vīra algas. Vācijas iestādēs teica, ka man jāpierāda, ka man ir pietiekami personiskie iztikas līdzekļi, bet pašlaik man tādu nav. Vai man jāatgriežas Slovākijā, līdz atradīšu darbu?

  – ES tiesības paredz, ka jūs varat turpināt dzīvot Vācijā bez kādiem papildu nosacījumiem, jo esat tur legāli uzturējusies 5 gadus.

 • Man jārūpējas par brālēnu, kurš ir smagi slims. Viņš ir ES pilsonis, bet viņam nav nekādu ienākumu. Man piedāvāja pastāvīgu darbu citā ES valstī. Vai brālēns var braukt man līdzi?

  – labākais risinājums jūsu brālēnam būtu pieteikties uz uzturēšanās atļauju kā personai ar neatkarīgiem iztikas līdzekļiem. Var gadīties, ka viņam būs jāpierāda to esamība.

  Viņam vajadzēs pierādīt, ka jūs pastāvīgi un regulāri viņu atbalstāt un ka jaunajā valstī viņam būs spēkā esoša veselības apdrošināšana. Reģistrācijas apliecība viņam būtu jāizsniedz nekavējoties.

Ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības

 • Es uz mēnesi dodos strādāt citā ES valstī. Vai manai sievai, kas nav ES pilsone, bet brauks man līdzi, jāveic kādas formalitātes?

  – ja viņa tur dzīvos kopā ar jums mazāk nekā 3 mēnešus, viņai nav jāreģistrējas iestādēs, taču var gadīties, ka viņai jāziņo par ierašanos. Jebkurā gadījumā viņai jāņem līdzi derīga pase – ar to būs gana, lai iegūtu uzturēšanās tiesības.

 • Esmu vāciete un drīz sākšu strādāt par ārsti Holandē. Līdzi brauks mana reģistrētā partnere, kura ir no Meksikas. Vai, kārtojot formalitātes saistībā ar uzturēšanos, viņu uzskatīs par manu sievu?

  – no uzturēšanās tiesību viedokļa reģistrētajiem partneriem Holandē ir tādas pašas tiesības kā precētiem pāriem. Arī formalitātes būs jāveic tādas pašas kā vīra vai sievas gadījumā.

  Tomēr ne visās ES valstīs attieksme pret reģistrētām partnerattiecībām ir tāda pati. Citur var gadīties, ka partneris automātiski neiegūst uzturēšanās tiesības, tad iestādes katru konkrēto gadījumu izvērtēs atsevišķi.

 • Esmu ārsts no Bulgārijas, un man piedāvāja darbu kādā Ungārijas slimnīcā. Mans pusbrālis, kurš ir Krievijas pilsonis un dzīvo kopā ar mani un vecākiem Bulgārijā jau kopš bērnības, gribētu braukt man līdzi uz Budapeštu. Vai viņš kā ES pilsoņa ģimenes loceklis automātiski iegūs uzturēšanās tiesības Ungārijā?

  – jo viņš nav ne jūsu apgādībā, nedz arī tiešs radinieks pa augšupejošu vai lejupejošu līniju. Tomēr Ungārijas iestādēm jāpamato savs lēmums, ja tās nepiešķir viņam uzturēšanās atļauju, un šim nolūkam tām vajadzēs iedziļināties jūsu ģimenes attiecībās.

Vēlēšanas

 • Ja esmu iekļauts savas jaunās dzīvesvietas valsts vēlētāju sarakstā un vēlēšanās tur jāpiedalās obligāti, vai man ir pienākums balsot?

  – tāpat kā citiem šīs valsts pilsoņiem.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi