Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Gyakran feltett kérdések – Munkavállalók és nyugdíjasok


Jogok, feltételek és adminisztratív teendők

 • Dán nyugdíjas vagyok. Öt évvel ezelőtt Olaszországba költöztem. Két éve orvosi kezelés céljából vissza kellett mennem hazámba, ahol műtéten estem át. Ebből kifolyólag 10 hónapot töltöttem Dániában. Jogosult vagyok-e az említett távollét ellenére arra, hogy állandó jelleggel Olaszországban tartózkodjam?

  IGEN – a tartózkodás folytonosságával kapcsolatos követelmény szempontjából nem számít a 12 hónapot meg nem haladó, súlyos egészségi problémából adódó távollét.

 • Egy évben több alkalommal utazom munkámból kifolyólag egy másik uniós országba, ahol alkalmanként 1 hetet töltök. Vannak ezzel kapcsolatban adminisztratív kötelezettségeim?

  NEM – ha Ön alkalmanként kevesebb mint 3 hónapot tölt az adott országban, az egyedüli adminisztratív követelmény Önre nézve az, hogy ottlétéről tájékoztassa az illetékeseket, feltéve hogy ezt az adott ország előírja.

 • Finn nyugdíjas vagyok. Azt tervezem, hogy Olaszországba költözöm. El tudom tartani magam a nyugdíjamból, és nyugdíjasként teljes körű egészségbiztosítással rendelkezem, mely Olaszországban is érvényes. Ha ezt igazolni tudom, jogosult leszek-e arra, hogy állandó jelleggel az országban tartózkodjam?

  NEM – legalábbis nem azonnal. Az olasz hatóságok kezdetben regisztrációs igazolást állítanak ki az Ön számára. Ha Ön ezt követően 5 éven át folyamatosan az országban él, jogot szerez arra, hogy állandó jelleggel ott tartózkodjon. E jog birtokában a továbbiakban már nem kell igazolnia, hogy rendelkezik az olaszországi tartózkodáshoz szükséges anyagiakkal.

 • Minden évben 2 hónapot tengerparti lakásomban töltök, egy másik uniós országban. Be kell-e jelentkeznem a helyi önkormányzatnál?

  NEM – ha Ön 3 hónapnál kevesebb időt tölt az adott országban, legfeljebb annyit kell tennie, hogy ottlétéről tájékoztatja a hatóságokat, ha ezt a helyi előírások megkövetelik.

 • Nem függök anyagilag senkitől, és azt tervezem, hogy egy másik EU-országba költözöm. Igazolnom kell-e az ottani hatóságoknak, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal?

  IGEN – ha igazolni tudja, hogy rendelkezik teljes körű és az adott országban érvényes egészségbiztosítással, valamint a szükséges anyagi forrásokkal, akkor jogosult arra, hogy 3 hónapot meghaladó ideig ott tartózkodjon.

 • Olasz projektvezető vagyok. Négy hónapja Belgiumban dolgozom kiküldött munkavállalóként. Kiküldetésem három hónap múlva jár le, addig belga barátnőmnél lakom (teljesen ingyen). Mentesülök-e a bejelentési kötelezettség alól, tekintettel arra, hogy nem kötöttem bérleti szerződést, és nem fizetek közüzemi számlát az országban?

  NEM – Önnek a lehető leghamarabb be kell jelentkeznie a hatóságoknál. Belgiumban a bejelentési kötelezettség mindazokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak az országban. Ha Ön nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, elképzelhető, hogy pénzbírságot kell majd fizetnie, de az országból emiatt nem fogják kiutasítani.

 • Uniós polgár vagyok. Elfelejtettem bejelentkezni az önkormányzatnál, noha már több mint 3 hónapja tartózkodom egy másik uniós tagállamban. Ki fognak-e ezért utasítani az országból?

  NEM – ezért nem utasíthatják ki Önt az országból. Attól függően azonban, hogy melyik tagállamban tartózkodik, előfordulhat, hogy megbírságolják, amiért nem tartotta be a bejelentkezési határidőt.

 • Uniós polgár vagyok. Hat éve egy másik EU-tagállamban élek. Állandó lakosnak minősülök-e az adott országban?

  IGEN – kérelmezheti, hogy a helyi hatóságok állítsanak ki igazolást arról, hogy Önt megilleti az állandó tartózkodás joga.

 • Uniós polgár vagyok. Több mint 5 éve egy másik európai uniós országban dolgozom jogszerűen. A bejelentkezéskor kapott regisztrációs igazolásom meghosszabbításakor jogában áll-e az ottani hatóságoknak arra kérni, hogy bizonyítsam, munkaviszonyban állok az országban?

  NEM – ha Ön öt éven át jogszerűen tartózkodik a fogadó tagállamban, akkor automatikusan jogosulttá válik arra, hogy állandóan ott tartózkodjon. Ebben az esetben nem kell a regisztrációs igazolást meghosszabbítatnia. Helyette tanácsos azt a dokumentumot beszereznie, mely igazolja, hogy Ön állandó tartózkodásra jogosult az országban – még akkor is, ha nem áll munkaviszonyban, vagy ha jövedelemtámogatásra van szüksége.

 • Van-e valamilyen adminisztratív tennivalóm akkor, ha turistaként másik uniós országba utazom?

  NINCS – ha 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik az adott országban, legfeljebb az a kötelezettség hárulhat Önre, hogy ottlétéről tájékoztassa a hatóságokat, de ezt rendszerint elintézi Ön helyett a szálloda, ahol megszáll.

 • Önálló vállalkozó vagyok. Hazámból nemrégiben elköltöztem egy másik uniós tagországba. Ott-tartózkodásom első 3 hónapja alatt nem kell bejelentkeznem a helyi hatóságoknál. Vállalhatok-e munkát azelőtt, hogy bejelentkezem?

  IGEN – Ön vállalhat  munkát az adott országban, függetlenül attól, hogy kiváltotta-e a regisztrációs igazolást, vagy sem.

Uniós családtagok

 • Norvég állampolgárságú férfi vagyok. Házastársammal, aki szintén férfi, úgy határoztunk, hogy elköltözünk Spanyolországba. Milyen jogállása lesz a páromnak Spanyolországban?

  Spanyolország elismeri az azonos nemű párok házasságát, ezért az Ön partnerének ott-tartózkodása nem ütközik akadályokba.

  Nem mindegyik uniós tagállam részesíti azonban olyan elbánásban az azonos nemű házastársakat/bejegyzett élettársakat, mint Spanyolország. Ezekben az országokban az azonos nemű házaspárokat/bejegyzett élettársakat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga, és kérelmüket a tagállami hatóságok eseti alapon bírálják el.

 • Szlovák állampolgár vagyok. Hat éve kiköltöztem férjemhez, aki Németországban vállalt munkát. Férjem 2 hónapja meghalt, nekem pedig nincs önálló jövedelmem – korábban az ő fizetéséből éltünk mindketten. A német hatóságok szerint igazolnom kell, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel, ez azonban jelenlegi helyzetemben nincs így. Vissza kell-e költöznöm Szlovákiába addig, amíg munkát nem találok?

  NEM – az uniós jog értelmében Ön minden további nélkül Németországban maradhat, mert teljesíti azt a feltételt, hogy 5 éve folyamatosan és jogszerűen ott tartózkodik.

 • Unokatestvérem súlyos beteg, és ápolásra szorul. Uniós tagország állampolgára, de nincs saját jövedelme. Én gondoskodom róla. Állandó munkát ajánlottak nekem egy másik uniós tagállamban. Magammal vihetem-e az unokatestvérem a kérdéses országba?

  IGEN – a legjobb megoldás az, ha unokatestvére független anyagi forrásokkal rendelkező személyként folyamodik a hatóságokhoz azért, hogy az országban tartózkodhasson. A hatóságok kérhetik, hogy igazolja: rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal.

  Unokatestvérének bizonyítania kell, hogy az Ön révén rendszeres támogatásban részesül, továbbá hogy rendelkezik egészségbiztosítással a fogadó országban. Ha ezt megteszi, a hatóságoknak azonnal ki kell állítaniuk a részére a regisztrációs igazolást.

Nem uniós családtagok

 • Bolgár orvos vagyok. Magyarországon találtam munkát, egy budapesti kórházban. Féltestvérem, aki orosz állampolgár, és gyermekkora óta velem és szüleimmel él Bulgáriában, velem szeretne jönni Budapestre. Uniós polgár családtagjaként megilleti-e őt automatikusan a jog, hogy Magyarországon tartózkodjon?

  NEM – mivel nem az Ön egyenes ági eltartott felmenője vagy leszármazottja. Ha azonban a magyar hatóságok elutasítják féltestvére tartózkodási kérelmét, döntésüket meg kell indokolniuk, és ehhez előzetesen alaposan meg kell vizsgálniuk az Önök egymáshoz fűződő viszonyát.

 • Egy hónapra másik uniós országba megyek dolgozni, ahová elkísér feleségem is, aki nem uniós ország állampolgára. Vannak-e a feleségemnek adminisztratív teendői ezzel kapcsolatban?

  NINCSENEK – ha 3 hónapnál rövidebb ideig él majd Önnel az adott országban, feleségének nem kell bejelentkeznie a helyi hatóságoknál, noha előfordulhat, hogy ottlétéről tájékoztatnia kell az illetékeseket. Kötelessége azonban, hogy érvényes útlevelét mindig magánál hordja. Ennek birtokában jogosult arra, hogy az országban tartózkodjon.

 • Német orvos vagyok. A közeljövőben Hollandiában fogok dolgozni. Bejegyzett élettársam, aki mexikói állampolgár, velem jön Hollandiába. Ami a tartózkodással kapcsolatos adminisztratív követelményeket illeti, ugyanolyan elbánásban lesz-e része, mintha a házastársam lenne?

  IGEN – Hollandiában a tartózkodási jog tekintetében a bejegyzett élettársakat mindazok a jogok megilletik, mint a házastársakat. Adminisztratív teendőik is megegyeznek azokkal, amelyeknek a házasságban élő feleknek kell megfelelniük.

  Nem mindegyik EU-tagállamban részesülnek azonban a bejegyzett élettársak a házastársakkal azonos elbánásban – egyes országokban az élettársakat nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga, és kérelmüket a tagállami hatóságok eseti alapon bírálják el.

Választások

 • A tartózkodási helyem szerinti országban felvettek a választói névjegyzékbe. Köteles vagyok-e a szavazni, ha az adott országban kötelező a választásokon való részvétel?

  IGEN – akárcsak az ország állampolgárainak, Önnek is le kell adnia szavazatát a választásokon.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása