Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

KKK – Töötajad ja pensionärid


Õigused, tingimused ja formaalsused

 • Kui ma lähen teise ELi liikmesriiki turistina, siis kas pean täitma mingeid formaalsusi?

  EI – kui viibite asjaomases riigis vähem kui 3 kuud, võidakse teilt nõuda, et te teavitakse riigis viibimisest sealseid ametiasutusi. Kuid seda teeb tavaliselt hotell, kus te peatute.

 • Mul on sõltumatud vahendid ning mul on kavas teise ELi liikmesriiki elama asuda. Kas ma pean sealsetele ametiasutustele tõendama, et mul on toimetulekuks piisavad vahendid?

  JAH – kui teil on võimalik tõendada, et teil on piisavad vahendid ja asjaomases riigis kehtiv üldine ravikindlustus, siis võite seal viibida kauem kui 3 kuud.

 • Olen Itaalia projektijuht ning viibin Belgias 7-kuulisel lähetusel, mis lõpeb 3 kuu pärast. Elan oma belglannast tüdruksõbra korteris (tasuta). Kas olen vabastatud enda kohustuslikust registreerimisest Belgias, kuna mul ei ole üürilepingut ning ma ei maksa seal kommunaalteenuste eest?

  EI – te peate end siiski võimalikult kiiresti registreerima. Belgias on see kohustuslik kõigile ELi kodanikele, kes viibivad riigis üle 3 kuu. Teid ei või registreerimata jätmise korral riigist välja saata, kuid võib-olla peate maksma trahvi.

 • Olen Soome pensionär ning mul on kavas Itaaliasse elama asuda. Saan end pensionist ära elatada ning mul on pensioniga seotud kõikehõlmav ravikindlustus, mis kehtib ka Itaalias. Kui ma saan seda tõendada, siis kas mul on õigus saada Itaalia alaliseks elanikuks?

  EI – see ei toimu kohe. Itaalia ametiasutused väljastavad teile kõigepealt registreerimistunnistuse. Kui te elate seejärel Itaalias 5 järjestikust aastat, saate õiguse saada alaliseks elanikuks. Kui te olete vastava õiguse saanud, siis ei pea te enam tõendama, et teil on olemas piisavad vahendid Itaalias jätkuvalt elamiseks.

 • Olen Taani pensionär ning asusin Itaaliasse elama 5 aasta eest. 2 aastat tagasi pidin ma operatsiooni tõttu Taani tagasi minema ning viibisin seal kokku 10 kuud.  Kas mul on jätkuvalt õigus saada Itaalia alaliseks elanikuks?

  JAH – elamisperioodi katkematuse nõuet ei mõjuta vähem kui 12-kuuline eemalviibimine tõsistel tervislikel põhjustel.

 • Olen füüsilisest isikust ettevõtja ning asusin hiljuti elama teise ELi liikmesriiki. Ma ei pea end seal esimese 3 kuu jooksul registreerima. Kuid kas ma saan enne registreerimist tööle asuda?

  JAH – teil on õigus töötada, olenemata sellest, kas teil on registreerimistunnistus või mitte.

 • Olen teises ELi liikmesriigis elanud 6 aastat. Kas ma olen seega alaline elanik?

  JAH – võite pöörduda riiklike ametiasutuste poole asjaomast staatust tõendava dokumendi saamiseks.

 • Olen teises ELi liikmesriigis seaduslikult töötanud rohkem kui 5 aastat. Kas sealsed ametiasutused võivad minult registreerimistunnistuse pikendamisel nõuda, et ma tõendaks seal töötamist?

  EI – pärast 5 aastat saate automaatselt õiguse elada alaliselt oma uues elukohariigis. Te ei pea oma registreerimistunnistust pikendama, vaid taotlema alalise elamisloa dokumenti, mis tõendab, et teil on õigus seal elada, isegi kui te ei tööta või vajate sissetulekutoetust.

 • Reisin tööga seotud põhjustel teise ELi liikmesriiki mitu korda aastas ning viibin seal iga kord kuni 1 nädala. Kas pean täitma teatavaid formaalsusi?

  EI – kui viibite asjaomases riigis iga kord vähem kui 3 kuud, võib ainsaks täitmist vajavaks formaalsuseks olla riigis viibimisest teatamine, kui vastav riik seda nõuab.

 • Unustasin end pärast 3-kuulist viibimist teises liikmesriigis registreerida sealses linnavalitsuses. Kas mind saadetakse sellepärast riigist välja?

  EI – teid ei saadeta riigist välja. Kuid sõltuvalt riigist võidakse teid nõutava aja jooksul registreerimata jätmise eest trahvida.

 • Viibin igal aastal 2 kuud oma mereäärses korteris, mis asub teises ELi liikmesriigis. Kas pean end sealses linnavalitsuses registreerima?

  EI – kui viibite seal vähem kui 3 kuud, siis teilt võidakse nõuda üksnes riigis viibimisest teatamist, kui see on asjaomases riigis kohustuslik.

ELi kodanikest pereliikmed

 • Olen Norra kodanik ning mul on soov koos oma samasoolise abikaasaga Hispaaniasse elama asuda. Kuidas käsitavad Hispaania ametiasutused tema staatust?

  Tal ei tohiks seoses Hispaanias elamise õigusega tekkida mingeid probleeme, sest asjaomane riik tunnustab samasooliste abielusid.

  Kuid kõik ELi riigid ei käsita registreeritud samasoolisi abikaasasid / partnereid samaväärselt. Kõnealustes riikides ei ole partneri õigus seal elada automaatne ning selle üle otsustavad riiklikud ametiasutused juhtumipõhiselt.

 • Olen Slovakkia kodanik ning ühinesin oma Saksamaal töötava abikaasaga 6 aastat tagasi. Ta suri 2 kuud tagasi ning mul puudub sõltumatu sissetulek, sest minu abikaasa töö oli meie ainus sissetulekuallikas. Saksamaa ametiasutuste kohaselt pean ma tõendama, et mul on piisavad isiklikud vahendid, kuid hetkel mul need puuduvad. Kas ma pean seniks, kuni ma leian töö, Slovakkiasse tagasi pöörduma?

  EI – ELi õiguse kohaselt võite jätkata Saksamaal elamist tingimusteta, sest olete seal seaduslikult elanud 5 järjestikust aastat.

 • Pean hoolitsema oma raskelt haige nõo eest. Ta on ELi kodanik, kuid tal puudub sissetulek. Mulle pakuti teises ELi liikmesriigis alalist töökohta. Kas mu nõbu saab koos minuga sinna elama asuda?

  JAH – parim valikuvõimalus teie nõo jaoks oleks taotleda elamisluba sõltumatute vahenditega isikuna. Temalt võidakse nõuda, et ta tõendaks oma piisavate vahendite olemasolu.

  Tal tuleb tõendada, et te toetate teda stabiilselt ja korrapäraselt ning et tal on uues elukohariigis kehtiv ravikindlustus. Tema registreerimistunnistus tuleks koheselt väljastada.

Pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud

 • Kui lähen teise ELi liikmesriiki üheks kuuks tööle, siis kas minuga kaasa tulev abikaasa, kes ei ole ELi kodanik, peab täitma mingeid formaalsusi?

  EI – selleks et elada teiega koos seal vähem kui 3 kuud, ei pea ta end ametiasutuses registreerima, kuid talt võidakse nõuda riigis viibimisest teatamist. Kuid ta peab kogu aeg kaasas kandma kehtivat passi – selle alusel on tal õigus asjaomases riigis elada.

 • Olen bulgaarlasest arst ning leidsin just töö Ungari haiglas. Minu Venemaa kodanikust poolvend, kes on elanud lapsest saadik koos minu ja meie vanematega Bulgaarias, soovib koos minuga Budapesti elama asuda.  Kas tal on ELi kodaniku pereliikmena automaatne õigus Ungaris elada?

  EI – kuna ta ei ole teie ülalpidamisel olev otsene üleneja või alaneja lähisugulane, kuid kui Ungari ametiasutused keelduvad elamisloa väljastamisest, peavad nad seda põhjendama. Seda saavad nad teha üksnes pärast teie ja teie poolvenna peresuhete põhjalikku uurimist.

 • Olen sakslane ning hakkan Madalmaades tööle arstina. Minu mehhiklannast registreeritud partner tuleb minuga kaasa. Kas elamisõigusega seotud formaalsuste puhul käsitatakse teda minu abikaasana?

  JAH – elamisõigusega seotud küsimustes on registreeritud partneritel Madalmaades olemas kõik õigused. Formaalsused on samad mis abielus paaride puhul.

  Kuid mitte kõik ELi liikmesriigid ei käsita registreeritud partnereid samaväärselt – kõnealustes riikides ei ole partneri elamisõigus automaatne ning selle üle otsustavad riiklikud ametiasutused juhtumipõhiselt.

Valimised

 • Kui ma olen oma uues elukohariigis kantud valijate registrisse ning valimine on seal kohustuslik, siis kas ma olen kohustatud valima minema?

  JAH – sarnaselt asjaomase riigi kodanikele.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega