Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Časté otázky – Pracující a důchodci


Práva, podmínky a administrativní formality

 • Cestuji-li do jiné země EU jako turista, musím si nejprve vyřídit nějaké administrativní formality?

  NE – Nemusíte, pokud váš pobyt nepřekročí 3 měsíce. V některých zemích však máte povinnost nahlásit svou přítomnost příslušným úřadům. To za vás ale zpravidla vyřídí hotel, kde jste ubytován.

 • Chtěl bych se přestěhovat do jiné země EU. Jsem finančně soběstačný. Budu muset tamějším úřadům prokázat, že mám příjem, který mě uživí?

  ANO – Pokud prokážete, že váš příjem je dostačující a že máte v dané zemi sjednáno příslušné zdravotní pojištění, budete moci zůstat déle než 3 měsíce.

 • Již více než 5 let legálně pracuji v Belgii. Až si budu žádat o prodloužení osvědčení o registraci, mají belgické úřady právo mě vyzvat, abych znovu prokázal, že tu jsem zaměstnán?

  NE – Po 5 letech pobytu v kterémkoli členském státě EU máte automaticky nárok získat zde povolení k trvalému pobytu.  Neměl byste proto žádat o prodloužení osvědčení o registraci, ale podat si žádost o doklad o trvalém pobytu, který potvrzuje vaše právo pobývat v dané zemi i v případě, že již nepracujete a potřebujete pobírat sociální dávky k svých pokrytí životních nákladů.

 • Jsem v důchodu a již 5 let žiji v Itálii. Tam jsem se přestěhoval z Dánska, odkud pocházím. Před 2 lety jsem se musel ze zdravotních důvodů do Dánska na 10 měsíců vrátit. Budu i přesto moci získat v Itálii trvalý pobyt?

  ANO – Pokud se jednalo o vážné zdravotní důvody a váš pobyt v Dánsku netrval déle než 12 měsíců, není tzv. nepřetržitost pobytu, která je k získání trvalého pobytu požadována, nijak narušena.

 • Každý rok jezdím na dva měsíce k moři do Španělska. Bydlím tam ve vlastním bytě. Musím se zaregistrovat na místí radnici?

  NE – Nemusíte, pokud váš pobyt nepřesáhne 3 měsíce. V některých zemích Unie však i v případě kratšího pobytu existuje povinnost nahlásit na radnici svou přítomnost.

 • Několikrát do roka cestuji služebně do Francie. Pokaždé se jedná o výjezdy v délce maximálně 7 dní. Potřebuji si pro tyto cesty vyřizovat nějaké administrativní náležitosti?

  NE – Pokud se v zahraničí nezdržíte déle než 3 měsíce v kuse, nemusíte vyřizovat žádné administrativní formality. Jen v některých zemích budete muset svou přítomnost nahlásit.

 • Pocházím z Finska, kde v současné době pobírám starobní důchod. Chtěl bych se však přestěhovat do Itálie. Má penze mi pokryje životní náklady a rovněž mám sjednané komplexní zdravotní pojištění, které platí i v Itálii. Pokud uvedené skutečnosti prokážu, mohu v Itálii získat povolení k trvalému pobytu?

  NE – Alespoň ne ihned. Italské úřady vám nejprve vydají osvědčení o registraci. Pokud pak v Itálii strávíte nepřetržitě alespoň 5 let, vznikne vám právo získat trvalý pobyt. Pak již nebudete muset prokazovat, že máte dostatečně vysoký důchod, a budete moci v Itálii zůstat.

 • Pocházím z Itálie, ale v současné době pracuji v Belgii, kam mě zaměstnavatel vyslal na sedmiměsíční projekt, který za tři měsíce skončí. Bydlím v bytě své belgické přítelkyně, takže nemusím platit nájem. Chtěl bych se zeptat, zda se musím v Belgii zaregistrovat na místním úřadě, když tu nemám uzavřenou nájemní smlouvu a neplatím tak ani za nájem, ani za jiné služby související s bydlením.

  ANO – Registrace je pro vás i přesto povinná a je třeba, abyste svůj pobyt na území Belgie nahlásil co nejdříve. Podle belgických zákonů má ohlašovací povinnost každý občan EU, který hodlá na území tohoto státu setrvat déle než 3 měsíce. Pokud se nezaregistrujete, nemůžete být sice z Belgie vyhoštěn, ale mohla by vám být uložena pokuta.

 • Pracuji na živnostenský list a nedávno jsem se rozhodla přestěhovat do Švédska. Pokud vím, první tři měsíce nemusím svůj pobyt nikde registrovat. Mohu však ještě předtím, než se u místních úřadů zaregistruji, začít také pracovat?

  ANO – Začít pracovat můžete bez ohledu na to, zda vám bylo vydáno osvědčení o registraci vašeho pobytu.

 • Před 6 lety jsem se přestěhovala do Francie. Mám tu již trvalý pobyt?

  ANO – Můžete si u příslušných francouzských orgánů zažádat o potvrzení trvalého pobytu.

 • Před více než 3 měsíci jsem se přestěhoval do jiné země EU, ale zapomněl jsem se zaregistrovat na místním úřadě. Mohu být ze země vyhoštěn?

  NE – Vyhoštěn být nemůžete. V závislosti na právním řádu země, kde v současné době pobýváte, vám však může být udělena pokuta.

Rodinní příslušníci ze zemí EU

 • Jsem občanem Norska a se svým manželem se chci odstěhovat do Španělska. Jaký status bude podle španělských zákonů mít? Uznávají španělské úřady sňatek partnerů stejného pohlaví?

  Ano, ve Španělsku je uzavření manželského svazku mezi homosexuálními partnery uznáváno. Váš manžel by proto neměl mít s vyřizováním povolení k pobytu žádné problémy.

  V některých zemích EU však nemají osoby stejného pohlaví, které uzavřely sňatek nebo vstoupily do registrovaného partnerství, stejná práva jako heterosexuální páry. V takových případech pak nezískává partner právo k pobytu automaticky a daná věc je pak posuzována vnitrostátními úřady případ od případu.

 • Můj bratranec vážně onemocněl a já o něho musím pečovat. Je sice občanem EU, ale nemá žádný příjem. Mám příležitost odstěhovat se do jiné země EU, kde mi byla nabídnuta stálá pracovní pozice. Bude se moci bratranec přeštěhovat se mnou?

  ANO – Bude pro něho nejlepší, zažádá-li si o povolení k pobytu jako osoba s vlastním příjmem. Místní úřady ho pravděpodobně vyzvou, aby tyto příjmy doložil.

  Bude muset prokázat, že ho zaopatřujete a že jde o pravidelnou finanční podporu. Dále bude muset doložit, že má v dané zemi sjednané zdravotní pojištění. Poté, co tyto skutečnosti doloží, by mu mělo být neprodleně vystaveno osvědčení o registraci.

 • Před 6lety jsem odešla ze Slovenska do Německa za manželem, který tam již nějakou dobu pracoval. Žili jsme z manželova příjmu. Manžel však před dvěma měsíci zemřel. Německé úřady ode mě požadují doklad o tom, že mám dostatečný příjem. Ten já ale nemám. Musím se tedy vrátit zpátky na Slovensko, dokud si v Německu nenajdu práci?

  NE – Z právních předpisů EU vyplývá, že můžete v Německu setrvat, aniž byste cokoli dokládala. Důvodem je to, že na území tohoto státu legálně pobýváte déle než 5 let.

Rodinní příslušníci ze zemí mimo EU

 • Jsem německý lékař a chystám se přestěhovat do Nizozemska za prací.  Má přítelkyně je z Mexika a půjde do Nizozemska se mnou. Nejsme manželé, ale uzavřeli jsme registrované partnerství. Zajímalo by mě, zda se na ni v Německu budou při vyřizování povolení k pobytu vztahovat stejné podmínky, jako kdybychom byli manželé?

  ANO – Pokud jde o povolení k pobytu, registrovaní partneři mají v Nizozemí stejná práva jako manželské páry. Proto si bude muset vyřizovat stejné formality, jako kdyby byla vaší ženou.

  V některých zemích však registrovaní partneři nepožívají stejných práv jako sezdané páry – vaše partnerka by tam nezískala povolení k pobytu automaticky a vaši situaci by musely posoudit tamější vnitrostátní úřady.

 • Jsem z Bulharska, povoláním lékař, a dostal jsem pracovní nabídku v nemocnici v Maďarsku. Můj nevlastní bratr, který má ruské občanství, ale který s naší rodinou bydlí již od malička, by chtěl jet do Maďarska se mnou. Bude mít v Maďarsku jako rodinný příslušník občana EU automaticky nárok na povolení k pobytu?

  NE – Muselo by se totiž jednat o příbuzného v přímé sestupné či vzestupné linii, kterého zaopatřujete. Nicméně pokud mu maďarské úřady odmítnou udělit povolení k pobytu, musí toto své rozhodnutí odůvodnit, což mohou učinit pouze po podrobné analýze vaší situace.

 • Naskytla se mi příležitost vycestovat pracovně do jiné země EU, a to na jeden měsíc. Má manželka by jela se mnou. Nemá však evropské občanství. Zajímalo by mě, zda by si musela vyřídit povolení k pobytu či splnit jiné náležitosti?

  NE – Bude-li s vámi v zahraničí bydlet méně než 3 měsíce, registrovat se nemusí. V některých zemích je však třeba nahlásit svou přítomnost na příslušném úřadě.  Po dobu pobytu by s sebou měla také vždy nosit platný cestovní doklad – nic jiného k pobytu nepotřebuje.

Volby

 • Přestěhovala jsem se do jiné země EU a jsem zde zapsaná v seznamu voličů. Občané této země mají povinnost volit. Zajímalo by mě, zda se musím voleb zúčastnit také?

  ANO – V tomto ohledu se na vás vztahují stejná práva a povinnosti jako na občany dané země.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem