Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Arbetstagare och pensionärer

Uppdaterat: 10/2013

Anhöriga från EU

Make/maka, barn och föräldrar

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar bo med dig i ett annat EU-land på samma villkor som gäller för dig själv.

Läs om villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar bo med dig i ditt nya EU-land på samma villkor som för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om dina nära anhöriga inte uppfyller dessa villkor (till exempel om din man eller hustru är hemma med barnen medan du arbetar), har de ändå rätt att bo med dig i ditt nya hemland enligt följande regler:

Arbetstagare

Om du jobbar i ett annat land – som anställd, egenföretagare eller utsänd – kan din familj också bo där utan att behöva uppfylla några andra villkor.

Pensionärer

Om du är pensionär och bor i ett annat land kan din familj också bo där om du har (för dig själv och hela din familj)

 • tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Som EU-medborgare får dina nära anhöriga bo med dig i ett annat EU-land på samma villkor som för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om de ska registrera sin uppehållsrätt som dina familjemedlemmar behöver de följande handlingar för att få sitt registreringsbevis:

 • Giltigt nationellt id-kort eller pass
 • Ditt registreringsbevis eller annat bevis på att du bor i landet
 • Bevis på familjeanknytning (t.ex. vigsel- eller födelsebevis)
 • För barn och barnbarn, bevis på att de är under 21 eller ekonomiskt beroende av dig
 • För föräldrar och mor- eller farföräldrar, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig
 • Om du är pensionär, bevis på att du har tillräckliga medel och en sjukförsäkring för dig och din familj som gäller i landet

Inga andra handlingar behövs.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis för din familj kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Registreringsbeviset utfärdas i regel omedelbart och bör inte kosta mer än vad ett id-kort kostar för landets medborgare.

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men du kan behöva anmäla eventuella adressändringar till myndigheterna.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Krav på att lämna landet

Dina nära anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan din make eller maka, dina barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i landet i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill — även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Arbetstagare

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt kan dina nära anhöriga som bodde med dig (make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- eller farföräldrar) ha rätt att stanna permanent om

 • dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom

eller

 • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.
Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.