Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn

Delavci in upokojenci

Posodobitev : 10/2013

Družinski člani, ki so državljani EU

Zakonski partner, otroci in starši

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši teh pogojev ne izpolnjujejo (denimo, če vi delate, vaš zakonski partner pa ostane doma z otrokom), lahko še vedno prebivajo z vami kot družinski člani pod spodnjimi pogoji.

Delavci

Če delate v drugi državi (kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni na delo), lahko vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši prebivajo z vami, ne da bi morali izpolnjevati katere koli druge pogoje.

Upokojenci

Zakonski partner, vzdrževani otroci, vnuki, starši ali stari starši upokojenca, ki prebiva v drugi državi, lahko prebivajo z njim, če vsi (upokojenec in družinski člani) izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo zadostna sredstva za preživljanje in ne potrebujejo denarne socialne pomoči,
 • imajo ustrezno zdravstveno zavarovanje v zadevni državi.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi upravnimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja bodo vaši družinski člani, tj. zakonski partner, vzdrževani otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki se vam želijo pridružiti v tuji državi, potrebovali:

 • veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list,
 • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v tej državi,
 • dokazilo o sorodstvenem razmerju (npr.: poročni ali rojstni list),
 • za otroke in vnuke: dokazilo, da so mlajši od 21 let in da jih preživljate,
 • za starše in stare starše: dokazilo, da jih preživljate,
 • če ste upokojenec: dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje in dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju za vas in vaše družinske člane v zadevni državi.

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

Če boste pri prijavi prebivanja družinskih članov naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Potrdilo o prijavi prebivanja mora upravni organ izdati takoj. Strošek za to ne sme biti višji od stroška za osebno izkaznico državljanov.

Potrdilo ima neomejeno veljavnost (ni ga treba obnavljati), čeprav je morda treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaši družinski člani (zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši) obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaši družinski člani (zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši) lahko prebivajo z vami v drugi državi, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v katerem morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi zakonito in neprekinjeno prebivali 5 zaporednih let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Delavci

Če delavec (zaposleni ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, so njegovi družinski člani (zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši), ki so v času smrti prebivali z delavcem, upravičeni do posebne obravnave. To morda pomeni, da lahko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, pod pogojem:

 • da je bila smrt delavca posledica nezgode pri delu ali poklicne bolezni

ali

 • da je delavec v času smrti v državi prebival neprekinjeno že vsaj dve leti.
Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.