Cale de navigare

Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn

Lucrători şi pensionari

Actualizare : 10/2013

Membri de familie din UE

Soţ / copii / părinţi

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii, bunicii vă pot însoţi în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii, bunicii pot locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar soţia stă acasă şi are grijă de copil), soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii, bunicii pot sta cu dumneavoastră, în calitate de membri de familie. Condiţiile diferă în funcţie de statutul dumneavoastră:

Lucrători

Dacă lucraţi în altă ţară - ca salariat, lucrător independent sau detaşat - soţul/soţia, precum şi copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pe care îi aveţi în întreţinere pot locui în ţara respectivă fără a fi nevoiţi să îndeplinească vreo condiţie.

Pensionari

Dacă sunteţi pensionar şi locuiţi în altă ţară, soţul/soţia, precum şi copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pe care îi aveţi în întreţinere, pot locui în ţara respectivă dacă aveţi (pentru dumneavoastră şi pentru restul familiei):

 • suficiente venituri pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar
 • asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să faceţi dovada unui venit superior pragului începând de la care familia dumneavoastră ar putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

În calitate de cetăţeni europeni, soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pot locui cu dumneavoastră, în altă ţară din UE, în condiţiile administrative care li se aplică tuturor cetăţenilor UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă stau cu dumneavoastră ca membri de familie, soţul/soţia, precum şi copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pe care îi aveţi în întreţinere, vor avea nevoie de următoarele documente pentru a obţine certificatul de înregistrare:

 • carte de identitate sau paşaport valabil
 • certificatul dumneavoastră de înregistrare sau un alt document care să ateste că locuiţi în ţara respectivă
 • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră (de ex. certificat de căsătorie sau de naştere)
 • pentru copii/nepoţi, dovada că au mai puţin de 21 de ani sau că se află în întreţinerea dumneavoastră
 • pentru părinţi/bunici, dovada că se află în întreţinerea dumneavoastră
 • dacă sunteţi pensionar, dovada că dispuneţi de venituri suficiente şi că aveţi, pentru dumneavoastră şi membrii de familie, asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Nu vi se poate cere niciun alt document suplimentar.

Dacă aveţi probleme cu obţinerea unui certificat de înregistrare pentru membrii familiei dumneavoastră, apelaţi la serviciile noastre de asistenţă.

Certificatul de înregistrare trebuie emis imediat şi nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate care li se eliberează cetăţenilor ţării gazdă.

Este valabil pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că nu trebuie reînnoit. Cu toate acestea, titularul va trebui probabil să le comunice autorităţilor locale eventualele schimbări de adresă.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului în noua dumneavoastră ţară, soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii trebuie trataţi ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii  pot locui în ţara dumneavoastră atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat - chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Lucrători

Dacă o persoană are statutul de salariat sau de lucrător independent în altă ţară din UE, dar decedează înainte de a obţine dreptul de şedere permanentă, soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii care locuiau cu persoana respectivă în calitate de membri de familie trebuie să beneficieze de tratament special. Acesta poate include chiar şi dreptul de şedere permanentă, dacă:

 • decesul a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

sau

 • persoana decedată se afla deja în ţara respectivă de cel puţin 2 ani (fără întrerupere), în momentul în care a survenit decesul.
Încă mai aveți nevoie de ajutor?

Footnote

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.