Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
 
	Delen op Twitter
 
	Delen op Google+
 
	Delen op linkedIn

Werknemers en gepensioneerden

Bijgewerkt : 10/2013

Gezinsleden uit de EU

Mijn echtgeno(o)t(e), ouders en kinderen

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land verblijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders EU-onderdaan zijn, mogen zij in een ander EU-land verblijven onder de voorwaarden die voor alle EU-onderdanen gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als zij niet aan deze voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld als u werkt, maar uw man of vrouw thuis op de kleine past), kunnen zij onder bepaalde voorwaarden toch als familieleden bij u in uw nieuwe land wonen:

Werkenden

Als u als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer in een ander land werkt, kunnen uw echtgeno(o)t(e), afhankelijke (klein)kinderen of (groot)ouders bij u wonen. Zij hoeven niet aan andere voorwaarden te voldoen.

Gepensioneerden

Als u als gepensioneerde in een ander land woont, kunnen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders ook bij u wonen als u (voor uzelf en al die familieleden):

 • over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen
 • in dat land tegen ziektekosten bent verzekerd.

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij uw gezin nog in aanmerking komt voor basisinkomenssteun in dat land.

Inschrijving

Als uw man of vrouw, (klein)kinderen of (groot)ouders EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land wonen onder dezelfde voorwaarden die voor alle EU-onderdanen gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als uw man of vrouw, (klein)kinderen of (groot)ouders als lid van uw gezin in dat land verblijven, moeten zij de volgende documenten overleggen om het bewijs van inschrijving te krijgen:

 • geldige nationale identiteitskaart of geldig paspoort
 • uw bewijs van inschrijving of een ander bewijs van verblijf in dat land
 • een bewijs waaruit blijkt dat zij familielid zijn (bijvoorbeeld een uittreksel uit het huwelijks- of geboorteregister)
 • voor (klein)kinderen een bewijs dat zij onder de 21 zijn of van u afhankelijk zijn
 • voor (groot)ouders een bewijs dat zij van u afhankelijk zijn
 • als u gepensioneerd bent: een bewijs van voldoende inkomsten en een bewijs dat u en uw familieleden tegen ziektekosten zijn verzekerd.

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd.

Als u geen bewijs van inschrijving voor uw familieleden krijgt, kunt u een beroep doen op onze hulpdienst.

Het bewijs van inschrijving moet onmiddellijk worden afgegeven en mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart van onderdanen van dat land.

Het moet onbeperkt geldig zijn (hoeft niet te worden vernieuwd), maar eventuele adreswijzigingen moeten aan de nationale autoriteiten worden doorgeven.

Gelijke behandeling

Zolang u in uw nieuwe land woont, moeten uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders mogen bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders EU-onderdaan zijn, kunnen zij na een rechtmatig verblijf van vijf jaar na elkaar in uw nieuwe land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

Werkenden

Als u als werknemer of zelfstandige in een ander EU-land woont en komt te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg, kunnen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders een speciale behandeling krijgen. Dit kan betekenen dat zij permanent verblijfsrecht krijgen, als:

 • uw dood het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte

of

 • u op het moment van overlijden al 2 jaar onafgebroken in het land woonde.
Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Footnote

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.