Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Darba ņēmēji un pensionāri

Atjaunināts : 10/2013

Ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība

Laulātais, bērni, vecāki

Uzturēšanās ārzemēs līdz 3 mēnešiem

Jūsu vīram, sievai, (maz)bērniem un (vec)vecākiem, kas ir ES pilsoņi, ir tiesības uzturēties citā ES dalībvalstī, ievērojot tos pašus noteikumus, kuri attiecas uz jums.

Noskaidrojiet, kādi ir noteikumi un formalitātes

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu vīram, sievai, (maz)bērniem un (vec)vecākiem, kas ir ES pilsoņi, ir tiesības dzīvot jūsu jaunajā mītnes valstī (ES dalībvalstī) ar tiem pašiem noteikumiem, kuri attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi un formalitātes, kas attiecas uz

Ja laulātais, maz(bērni) vai vec(vecāki) neatbilst šiem nosacījumiem (piemēram, jūs strādājat, bet laulātais paliek mājās ar jūsu mazo bērnu), viņi tomēr drīkst palikt kopā ar jums jaunajā mītnes valstī jūsu ģimenes locekļu statusā (sk. sīkāk turpinājumā).

Darba ņēmēji

Ja strādājat citā valstī kā darba ņēmējs, pašnodarbināta persona vai uz laiku darbā ārzemēs norīkota persona, jūsu laulātais, apgādībā esoši (maz)bērni vai (vec)vecāki var palikt tur kopā ar jums, neizpildot nekādas citas prasības.

Pensionāri

Ja esat pensionārs, kas dzīvo ārzemēs, jūsu vīrs vai sieva, (maz)bērni vai vecāki arī drīkst dzīvot turpat kopā ar jums, ja jums un jūsu ģimenei ir:

 • pietiekami lieli ienākumi, lai varētu iztikt bez finansiāla pabalsta,
 • visaptveroša veselības apdrošināšana šajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki, nekā vajadzīgs, lai jūs šajā valstī varētu pretendēt uz pamata ienākumu pabalstu.

Reģistrācija

Jūsu vīram, sievai, (maz)bērniem un (vec)vecākiem, kas ir ES pilsoņi, ir tiesības dzīvot citā ES dalībvalstī ar tiem pašiem  administratīvajiem noteikumiem, kuri attiecas uz visiem pārējiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi un formalitātes, kas attiecas uz

Ja viņi (jūsu sieva vai vīrs, apgādībā esoši (maz)bērni vai vec(vecāki) uzturas jaunajā mītnes valstī kā jūsu ģimenes locekļi, viņiem reģistrācijas apliecības iegūšanai vajadzēs šādus dokumentus:

 • derīgu personas apliecību vai pasi;
 • jūsu reģistrācijas apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina, ka jūs dzīvojat attiecīgajā valstī;
 • dokumentu, kas apliecina ģimenes saites ar jums (piemēram, laulības apliecību vai dzimšanas apliecību);
 • attiecībā uz (maz)bērniem  — dokumentu, kas apliecina, ka viņiem vēl nav 21 gads vai ka viņi ir jūsu apgādībā;
 • attiecībā uz (vec)vecākiem — dokumentu, kur apliecināts, ka viņi ir jūsu apgādībā;
 • ja esat pensionārs, nepieciešams dokuments, kas apliecina ienākumus, un pierādījums, ka jums un jūsu ģimenei attiecīgajā valstī ir visaptveroša veselības apdrošināšana.

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst.

Ja jums ir grūtības tikt pie reģistrācijas apliecības jūsu ģimenes locekļiem, varat sazināties ar ES palīdzības dienestiem.

Apliecība ir jāizsniedz nekavējoties, un izmaksas nedrīkst būt augstākas par tām, kas šīs valsts pilsoņiem rodas, saņemot personas apliecību.

Apliecībai jābūt derīgai uz nenoteiktu laiku (t.i., tā nav obligāti jāatjauno), lai gan, iespējams, jums vietējām varasiestādēm būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Pret visiem vienāda attieksme

Laikā, kamēr uzturaties jaunajā mītnes valstī, attieksmei pret jūsu vīru vai sievu, maz(bērniem) un vec(vecākiem) ir jābūt tādai pašai kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, algu, darba iegūšanas atvieglojumiem, reģistrēšanos skolā u.tml. 

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu vīrs vai sieva, maz(bērni) un vec(vecāki) drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums tik ilgi, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja kāds no nosacījumiem vairs netiek izpildīts, valsts varasiestādes drīkst pieprasīt, lai viņi šo valsti atstāj.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai rīkojums pamest valsti viņiem jāiedod rakstiskā veidā. Lēmumā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā to var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja jūsu laulātais, (maz)bērni un (vec)vecāki ir ES pilsoņi, viņi var automātiski iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības, ja viņi ir likumīgi nodzīvojuši jaunajā mītnes valstī 5 gadus bez pārtraukuma. Šīs tiesības viņi var iegūt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz jums.

Tas nozīmē, ka viņi tur var uzturēties tik ilgi, cik vien vēlas, pat ja viņi nestrādā vai viņiem vajadzīgs pabalsts. Viņi var baudīt tādas pašas tiesības, priekšrocības un saņemt tādus pašus pabalstus kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

Darba ņēmēji

Ja strādājāt vai bijāt pašnodarbinātais citā ES dalībvalstī un nomirāt, vēl neieguvis pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu vīram vai sievai, maz(bērniem) un vec(vecākiem), kas dzīvoja ar jums kopā kā jūsu ģimenes locekļi, iespējams, izrādīs īpašu pretimnākšanu. Viņiem, piemēram, varbūt atļaus dzīvot jaunajā mītnes valstī pastāvīgi, ja:

 • jūsu nāve ir iestājusies darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības dēļ

vai

 • ja nāves brīdī jūs šajā valstī bijāt nepārtraukti nodzīvojis vismaz 2 gadus.
Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.