Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

Darbuotojai ir pensininkai

Atnaujinta 2013-10

ES šeimos nariai

Mano sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, tėvai

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES piliečiai, jūsų vyras ar žmona, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali su jumis būti kitoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie šių sąlygų neatitinka (pavyzdžiui, jūs dirbate, o jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė lieka namuose rūpintis vaiku), jie vis tiek gali gyventi kartu su jumis jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai.

Darbuotojai

Jei jūs dirbate kitoje ES šalyje – kaip samdomasis arba komandiruotas darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, jūsų sutuoktinė, išlaikomi vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai gali joje gyventi su jumis ir jie neturi atitikti jokių kitų sąlygų.

Pensininkai

Jei esate kitoje šalyje gyvenantis pensininkas, jūsų sutuoktinė, išlaikomi vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai taip pat gali joje gyventi, jei turite (sau ir visai savo šeimai):

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Kaip ES piliečiai, jūsų vyras ar žmona, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali su jumis būti kitoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie būna su jumis kaip jūsų šeimos nariai, jūsų vyrui ar žmonai, išlaikomiems vaikams, anūkams, tėvams arba seneliams reikės pateikti tokius dokumentus, kad gautų registracijos pažymą:

 • galiojančią nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą,
 • jūsų registracijos pažymą arba kitą jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
 • šeimos santykių su jumis buvimo įrodymą (pvz., santuokos arba gimimo liudijimą),
 • vaikų ir anūkų atveju reikia įrodymo, kad jiems mažiau kaip 21 metai arba kad jie yra jūsų išlaikomi,
 • tėvų ir senelių atveju reikia įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi,
 • jei esate pensininkas, reikia įrodymo, kad turite pakankamai pajamų ir kad jūs bei jūsų šeima turite sveikatos draudimą toje šalyje.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Jei jums kyla sunkumų bandant gauti registracijos pažymą savo šeimos nariams, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Registracijos pažyma jiems turėtų būti išduota nedelsiant ir neturėtų kainuoti brangiau nei tapatybės kortelės tos šalies piliečiams.

Ji turėtų galioti neribotą laikotarpį (jos galiojimo nereikia pratęsti), nors, pasikeitus adresui, jiems gali reikėti apie tai pranešti vietos valdžios institucijoms.

Vienodos sąlygos

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma, galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali gyventi su jumis kitoje šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas.  Jei taip jau nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ir seneliai gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje šalyje, jei jie 5 metus be pertraukosteisėtai gyveno toje šalyje.

Tai reiškia, kad jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Darbuotojai

Jei esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų sutuoktinei, vaikams, anūkams, tėvams ir seneliams, kurie taip pat su jumis gyveno toje šalyje kaip šeimos nariai, gali būti taikoma speciali tvarka. Tai gali būti leidimas nuolat gyventi toje šalyje:

 • jei jūs mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos

arba

 • jei prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.
Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.