Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Munkavállalók és nyugdíjasok

Frissítve : 10/2013

Uniós családtagok

Házastársam / gyermekeim / szüleim

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Uniós polgárként az Ön férje/felesége, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhatnak Önnel egy másik EU-tagországban, mint amelyek az Ön ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei uniós polgárként három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei családtagként Önnel maradhatnak három hónapot meghaladó ideig a fogadó országban, ha nem teljesítik a vonatkozó feltételeket (ez lehet például a helyzet, ha Ön munkaviszonyban áll az adott országban, élettársa viszont nem dolgozik, hanem otthon van közös gyermekükkel). Erre az esetre a következők vonatkoznak:

Munkavállalók

Ha Ön – alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként — munkát vállal az adott országban, eltartott gyermekei és unokái, illetve szülei és nagyszülei minden további feltétel teljesítése nélkül Önnel maradhatnak.

Nyugdíjasok

Ha Ön nyugdíjasként él az új lakhelyéül szolgáló uniós országban, házastársa, eltartott gyermekei és unokái, illetve szülei és nagyszülei is ott tartózkodhatnak Önnel, ha Ön igazolni tudja (saját maga és egész családja vonatkozásában), hogy:

 • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
 • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Uniós polgárként az Ön férje/felesége, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei ugyanolyan adminisztratív feltételek mellett tartózkodhatnak Önnel egy másik uniós országban, mint amilyenek az EU-tagországok állampolgáraira vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha a kérelmező az Ön családtagjaként tartózkodik az adott országban, a regisztrációs igazolás kiváltásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat),
 • gyermek, illetve unoka esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy még nem töltötte be 21. életévét, és az ön eltartottja,
 • szülő, illetve nagyszülő esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja,
 • ha Ön nyugdíjas, igazolás arról, hogy elegendő jövedelme van, továbbá hogy az adott országban érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed családtagjaira is.

Házastársa/gyermekei/unokái/szülei/nagyszülei a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok benyújtására.

Ha problémába ütközik a regisztrációs igazolás megszerzésekor, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A bejelentkezési igazolást az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia az Ön családtagjai részére, s ennek költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításakor fizetnek.

A dokumentum határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani). Elképzelhető azonban, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Egyenlő bánásmód

Az új országban az Ön házastársát/gyermekeit, unokáit, szüleit és nagyszüleit ott-tartózkodásuk ideje alatt az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei mindaddig Önnel maradhatnak az adott országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

A huzamos tartózkodás jogának elnyerése azt jelenti, hogy annyi ideig maradhatnak az országban, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük. Emellett ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre lesznek jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

Munkavállalók

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, családtagként Önnel élő házastársa/gyermekei/unokái/szülei/nagyszülei különleges elbánásban részesülhetnek. Ez magában foglalhatja azt is, hogy huzamos ideig az országban maradhatnak, feltéve hogy Ön:

 • munkahelyi balesetben vagy foglalkozási betegség következtében veszti életét,

vagy

 • halálát megelőzően legalább két évig megszakítás nélkül az adott országban élt.
További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.