Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
 
	Lähetä Twitteriin
 
	Jaa Google+:ssa
 
	Jaa LinkedInissa

Työssäkäyvät ja eläkeläiset

Päivitetty : 10/2013

Perheenjäsenet (EU-kansalaiset)

Puoliso / lapsi / vanhempi

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina aviomiehesi tai -vaimosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi ovat EU:n kansalaisia, joten he voivat oleskella uudessa EU:n alueella olevassa asuinmaassasi samoilla ehdoilla kuin muutkin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi ei täytä kyseisiä ehtoja (jos esimerkiksi sinä käyt töissä ja puolisosi on kotona yhteisen lapsenne kanssa), hän voi silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä. Seuraavasta käy ilmi, miten oma työskentelytilanteesi vaikuttaa perheenjäsentesi oleskelun ehtoihin:

Työssäkäyvät

Jos olet toisessa maassa työssä — paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana — puolisosi tai huollettavanasi olevat (lapsen)lapset tai (iso)vanhemmat voivat oleskella luonasi ilman, että heiltä edellytetään muiden ehtojen täyttymistä.

Eläkeläiset

Jos olet toisessa maassa asuva eläkeläinen, puolisosi tai huollettavanasi olevat (lapsen) lapset tai (iso)vanhemmat voivat asua luonasi, jos sinulla on (itseäsi ja perhettäsi varten)

 • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

EU:n kansalaisina aviomiehesi tai -vaimosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla, joita sovelletaan muihinkin EU:n kansalaisiin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos aviomiehesi tai -vaimosi tai huollettavanasi olevat (lapsen)lapset tai (iso)vanhemmat oleskelevat luonasi perheenjäseninä, he tarvitsevat oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen hakemista varten seuraavat asiakirjat:

 • voimassa oleva kansallinen henkilökortti tai passi
 • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muu asiakirja, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
 • todistus siitä, että heillä on perhesuhde kanssasi (esimerkiksi vihki- tai syntymätodistus)
 • (lapsen)lapsilta todistus, että he ovat alle 21-vuotiaita tai että sinä olet heidän huoltajansa
 • (iso)vanhemmilta todistus, että sinä olet heidän huoltajansa.
 • Jos olet eläkeläinen, tarvitaan myös osoitus riittävistä tuloista sekä osoitus, että sinulla on itsesi ja perheesi varalle kattava sairausvakuutus kyseisessä maassa.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Jos sinulla on vaikeuksia saada oleskeluoikeuden rekisteröintitodistusta perheenjäsenellesi, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Rekisteröintitodistus on myönnettävä ensi tilassa, eikä siitä saa veloittaa enempää kuin maan omilta kansalaisilta veloitetaan henkilökortista.

Rekisteröintitodistuksen on oltava voimassa toistaiseksi (sitä ei siis tarvitse uusia), mutta perheenjäsenelläsi saattaa olla velvollisuus ilmoittaa osoitteenmuutoksista paikallisille viranomaisille.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi puolisoasi, (lapsen)lastasi tai (iso)vanhempaasi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi saavat oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisina puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voivat saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos he ovat asuneet laillisesti toisessa maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

He voivat siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka heillä ei olisi työpaikkaa tai he tarvitsisivat toimeentulotukea. Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Työssäkäyvät

Jos olet ollut työssä tai ammatinharjoittajana toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, luonasi perheenjäsenenä oleskellutta puolisoa, (lapsen)lasta tai (iso)vanhempaa voidaan kohdella erikoistapauksena. Hän voi esimerkiksi saada pysyvän oleskeluoikeuden, jos

 • kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus

tai

 • kuolemantapauksen sattuessa olit asunut maassa yhtäjaksoisesti ainakin kahden vuoden ajan.
Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.