Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Eργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Επικαιροποίηση : 10/2013

Μέλη της οικογένειας, πολίτες της ΕΕ

Σύζυγος / Παιδιά / Γονείς

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ  υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας δεν πληρούν αυτούς τους όρους (π.χ. αν εσείς εργάζεστε και ο/η σύζυγός σας μένει στο σπίτι με το παιδί σας), μπορούν και πάλι να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλη της οικογένειάς σας:

Εργαζόμενοι

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα - ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας χωρίς να χρειάζεται να πληρούν άλλους όρους.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος και ζείτε σε άλλη χώρα, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον διαθέτετε (για σας και για ολόκληρη την οικογένειά σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση σ'αυτή τη χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληρούν τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν ζουν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά ή εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό εγγραφής:

 • ισχύον εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλο αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
 • απόδειξη της οικογενειακής σχέσης μαζί σας (π.χ. πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης)
 • για τα παιδιά και τα εγγόνια, απόδειξη ότι είναι κάτω των 21 ετών ή εξαρτώνται από σας
 • για τους γονείς και παππούδες/γιαγιάδες, απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας
 • αν είστε συνταξιούχος, απόδειξη επαρκούς εισοδήματος και απόδειξη ότι διαθέτετε υγειονομική ασφάλιση για σας και την οικογένειά σας στην εν λόγω χώρα.

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα.

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό εγγραφής  για τον/τη σύντροφό σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως και να μην κοστίζει περισσότερο από όσο στους υπηκόους της χώρας το δελτίο ταυτότητας.

Θα πρέπει να έχει αόριστη διάρκεια ισχύος (δεν θα χρειάζεται να ανανεώνεται), ίσως όμως να απαιτείται η δήλωση κάθε αλλαγής διεύθυνσης στις τοπικές αρχές.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή σας στη νέα σας χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζουν στη χώρα αυτή για το διάστημα που πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στη συγκεκριμένη χώρα για πέντε χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Θα έχουν τα ίδια δικαιώματα , οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Εργαζόμενοι

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας που ζούσαν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί δηλαδή να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

 • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας

ή

 • τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή επί δύο τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή.
Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.