Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Arbejdstagere og pensionister

Opdateret : 10/2013

Familiemedlemmer fra EU

Min ægtefælle/mine børn/mine forældre

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger må din mand eller kone, dine (børne)børn og dine (bedste)forældre opholde sig i et andet EU-land med dig på samme vilkår som dig.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre må som EU-borgere bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre ikke opfylder disse betingelser (for eksempel hvis du arbejder, og din ægtefælle bliver hjemme med dit barn), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye EU-land som dine familiemedlemmer efter følgende regler:

Arbejdstagere

Hvis du arbejder i et andet land – som ansat, selvstændig eller udstationeret – kan din ægtefælle, dine afhængige (børne)børn eller (bedste)forældre bo der sammen med dig uden at skulle opfylde andre betingelser.

Pensionister

Hvis du som pensionist bor i et andet land, kan din ægtefælle, dine afhængige (børne)børn eller (bedste)forældre også bo der, hvis du har (for dig selv og hele din familie):

 • en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • en omfattende sygesikring i værtslandet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Registrering

Din mand eller kone, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre må som EU-borgere bo med dig i et andet EU-land på samme administrative vilkår som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle, økonomisk afhængige (børne)børn eller dine (bedste)forældre opholder sig som dine familiemedlemmer, skal de bruge følgende dokumenter for at få et bevis for registrering:

 • gyldigt nationalt identitetskort eller pas
 • dit bevis for registrering eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis på jeres familiemæssige tilknytning (f.eks. vielses- eller dåbsattest)
 • for (børne)børn, bevis på at de er under 21 eller økonomisk afhængige af dig
 • for (bedste)forældre, bevis på at de er økonomisk afhængige af dig
 • hvis du er pensionist, bevis for tilstrækkelig indkomst og sygesikring for dig og din familie i landet.

Du kan ikke afkræves andre dokumenter.

Hvis du har problemer med at få bevis for registrering til dine familiemedlemmer, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Beviset skal udstedet straks og må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for et id-kort.

Det skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borger kan din ægtefælle eller dine (børne)børn og (bedste)forældre på samme vilkår som dig opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i det andet land i 5 år i træk.

Det vil sige, at de kan blive så længe de vil — også selvom de ikke arbejder, eller hvis de har brug for indkomststøtte. De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

Arbejdstagere

Hvis du var ansat eller selvstændig i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre, som også boede hos dig som familiemedlemmer, få særbehandling. Det kan betyde, at de får tilladelse til permanent ophold , hvis:

 • dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

eller

 • du på det tidspunkt, da døden indtraf, havde opholdt dig i værtslandet uafbrudt i mindst 2 år.
Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.