Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Pracovníci a dôchodcovia

Aktualizované : 10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

Môj registrovaný partner

Ako občan EÚ máte právo, aby váš partner rovnakého pohlavia žil s vami v inom členskom štáte EÚ (EHP) za rovnakých podmienok ako iní občania EÚ.

V prípade, že váš partner pracuje, dostáva dôchodok alebo študuje, mali by ste si preveriť platné podmienky a formality na týchto stránkach:

Ak váš partner nepatrí do nijakej z týchto kategórií (ak napríklad vy pracujete, ale partner nie), mohol by mať možnosť pobytu v novom štáte spolu s vami ako váš rodinný príslušník.

V niektorých štátoch EÚ (EHP) sa registrované partnerstvá považujú za rovnocenné s manželstvami. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre manželských partnerov.

Ostatné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za porovnateľné s manželstvom. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi