Navigatsioonitee

Jagga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Töötajad ja pensionärid

Ajakohastatud : 10/2013

ELi kodanikest pereliikmed

Registreeritud partner

ELi kodanikuna võib teie registreeritud partner elada teie uueks elukohaks olevas liikmesriigis samadel tingimustel kui ELi kodanikud.

Kui teie partner töötab, on pensionil või õpib, võite asjaomaste tingimuste ja formaalsustega tutvuda siin:

Kui teie partneri puhul ei ole need tingimused täidetud (näiteks teie töötate, kuid teie partner on kodune), võib ta koos teiega viibida uues elukohariigis teie pereliikmena.

Mõnes riigis käsitatakse registreeritud partnereid samaväärselt abielus paaridega. Sellisel juhul peaksite tutvuma abikaasade suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Teistes ELi liikmesriikides ei tunnustata registreeritud partnerlust abieluga samaväärsena. Sellisel juhul tutvuge teiste lähikondlaste suhtes kohaldatavate elukohaga seotud õiguste ja tingimustega.

Tutvuge lähemalt registreeritud partnerluste tunnustamisega Euroopas.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega