Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Pracující a důchodci

Aktualizováno : 10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí EU

Registrovaný partner či partnerka

Pokud jste občanem EU a se svým partnerem či partnerkou stejného pohlaví jste uzavřeli registrované partnerství, může pak váš partner v jiné členské zemi EU pobývat za stejných podmínek, které se vztahují na občany EU.

Pokud váš partner či partnerka vykonává výdělečnou činnost, pobírá důchod nebo se soustavně připravuje na výkon povolání, vztahují se na ně následující podmínky:

Pokud váš partner uvedená kritéria nesplňuje (například vy pracujete, ale on/ona nikoli), bude muset v dané zemi pobývat jako váš rodinný příslušník.

V některých členských zemích mají registrovaní partneři stejná práva jako sezdané páry. Informujte se o právech a podmínkách vztahujících se na manžely/manželky.

Jiné členské země EU registrované partnerství neuznávají jakožto svazek rovnocenný manželství. Informujte se proto o podmínkách pobytu ostatních příbuzných a souvisejících právech.

Informace o uznávání registrovaného partnerství v evropských zemích.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem