Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Arbetstagare och pensionärer

Uppdaterat: 10/2013

Anhöriga från EU

Partner och andra anhöriga

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare har din partner och andra anhöriga rätt att stanna med dig i ett annat EU-land i upp till tre månader på samma villkor som gäller för dig.

Läs om villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Din partner eller dina släktingar får bo i ditt nya EU-land på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om de inte uppfyller dessa krav (till exempel om din partner är hemma med barnen medan du jobbar), får han eller hon ändå bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem.

 • Andra anhöriga än makar, barn, barnbarn, föräldrar och mor-eller farföräldrar får stanna om de är
  • svårt sjuka och du måste ta hand om dem
  • ekonomiskt beroende av dig.
 • Din partner får stanna om ni lever i ett långvarigt förhållande.

Myndigheterna i ditt nya land beslutar från fall till fall och tar hänsyn till era personliga omständigheter och landets egna villkor.

EU:s regler garanterar att dina anhöriga

 • får sin uppehållsansökan bedömd i ditt nya hemland
 • får ett skriftligt besked så snart som möjligt
 • kan överklaga om deras ansökan avslås. Ett avslag måste ange skälen och följderna för dina anhöriga och förklara hur och när de kan överklaga.

Arbetstagare

Om du arbetar i ett annat land – som anställd, egenföretagare eller utsänd – kommer myndigheterna säkert att ta hänsyn till detta när de bestämmer om dina anhöriga får stanna eller inte.

Pensionärer

Om du är pensionär måste du visa att du har (för din partner eller dina släktingar)

 • tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att inkomsten ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Din partner eller dina släktingar ska ansöka om ett registreringsbevis hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

De får stanna i ett annat EU-land med dig på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om de ska stanna som dina familjemedlemmar behöver de följande handlingar för att få sitt registreringsbevis:

 • Giltigt nationellt id-kort eller pass
 • Ditt registreringsbevis eller annat bevis på att du bor i landet
 • Bevis på deras familjeanknytning till dig
 • Bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig eller att de är svårt sjuka och måste tas om hand av dig
 • För din partner, bevis på långvarigt förhållande
 • Om du är pensionär, bevis på att du har tillräckliga medel och en heltäckande sjukförsäkring för dig och din familj som gäller i landet

Inga andra handlingar behövs.

Myndigheterna ska fatta sitt beslut så snart som möjligt.

Om ansökan godkänns får din partner eller släkting ett registreringsbevis som intygar deras rätt att bo i landet. På beviset står deras namn och adress och registreringsdatum.

Det bör inte kosta mer än vad ett id-kort kostar för landets medborgare.

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men du kan behöva anmäla eventuella adressändringar till myndigheterna.

I många EU-länder måste man alltid ha med sig registreringsbeviset och ett id-kort eller pass. Om man lämnar id-handlingarna hemma kan man få böter, men man kan inte bli utvisad.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis för din partner eller dina anhöriga kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din partner eller släkting behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan din partner och dina släktingar automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i landet i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Läs mer om villkoren för

Om din partner eller dina släktingar har uppehållsrätt som dina familjemedlemmar får de också automatiskt permanent uppehållsrätt när de har bott i landet i fem år.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill — med samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets medborgare — även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag.

De kan dock förlora sin rätt till permanent uppehållstillstånd om de bor utanför landet mer än två år i rad.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Arbetstagare

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt kan dina famljemedlemmar ha rätt att stanna permanent om

 • dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom

eller

 • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.
Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.