Cale de navigare

Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn

Lucrători şi pensionari

Actualizare : 10/2013

Membri de familie din UE

Alte rude / Partenerul neînregistrat

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni europeni, partenerul şi rudele au dreptul de a sta cu dumneavoastră în altă ţară din UE pe o perioadă de până la 3 luni, în aceleaşi condiţii ca şi dumneavoastră.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Partenerul sau rudele pot locui în noua dumneavoastră ţară în condiţiile valabilepentru toţi cetăţenii UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar partenerul stă acasă şi are grijă de copil), rudele pot solicita să stea cu dumneavoastră, în calitate de membri de familie:

 • Rudele (altele decât soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii sau bunicii), dacă:
  • sunt grav bolnave şi au nevoie de îngrijirea dumneavoastră sau
  • depind financiar de dumneavoastră.
 • Partenerul, dacă aveţi o relaţie de lungă durată.

Autorităţile din noua ţară vor lua decizii pentru fiecare caz în parte, ţinând cont de situaţia dumneavoastră personală şi de condiţiile naţionale.

Legislaţia UE vă garantează că partenerul sau rudele pe care le aveţi în întreţinere:

 • vor beneficia de sprijinul autorităţilor, care le vor evalua cererea prin care solicită dreptul de a locui cu dumneavoastră
 • vor primi o decizie scrisă cât mai repede cu putinţă
 • vor putea face recurs dacă cererea le este respinsă. În cazul unui refuz, decizia autorităţilor trebuie să conţină motivele şi implicaţiile pe care acesta le are asupra partenerului sau rudelor dumneavoastră, precum şi informaţii referitoare la modalităţile de atac şi data până la care poate fi contestată decizia.

Lucrători

Dacă lucraţi în altă ţară - ca angajat, liber profesionist, lucrător detaşat - autorităţile vor lua în considerare acest lucru în momentul în care decid dacă partenerul/rudele pot sta cu dumneavoastră.

Pensionari

Dacă sunteţi pensionar, va trebui să dovediţi că aveţi (pentru partenerul sau rudele dumneavoastră):

 • suficiente venituri
 • asigurare completă de sănătate în noua dumneavoastră ţară.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să faceţi dovada unui venit superior pragului începând de la care familia dumneavoastră ar putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

Rudele sau partenerul dumneavoastră trebuie să solicite din partea autorităţilor locale (în general primăria sau poliţia) un certificat de înregistrare, în termen de 3 luni de la data sosirii.

Aceştia pot locui cu dumneavoastră în altă ţară din UE, în condiţiile administrative aplicabile tuturor cetăţenilor europeni.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Membrii de familie care doresc să stea cu dumneavoastră au nevoie de o serie de documente pentru a obţine certificatul de înregistrare:

 • carte de identitate sau paşaport valabil
 • certificatul dumneavoastră de înregistrare sau un alt document care să ateste că locuiţi în ţara respectivă
 • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră
 • dovada că sunt în întreţinerea dumneavoastră sau că au nevoie de îngrijirea dumneavoastră din considerente medicale serioase
 • în cazul partenerilor, dovada unei relaţii de lungă durată
 • dacă sunteţi pensionar, dovada că dispuneţi de venituri suficiente şi că aveţi asigurare completă de sănătate pentru partener sau rude în ţara respectivă.

Nu vi se poate cere niciun alt document suplimentar.

Autorităţile trebuie să ia o decizie cât mai repede posibil.

Dacă solicitarea este acceptată, partenerul/rudele vor primi certificatul de înregistrare. Acesta le confirmă dreptul de a locui în ţara respectivă; include numele, adresa şi data înregistrării.

Certificatul nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate care li se eliberează cetăţenilor ţării gazdă.

Ar trebui să fie valabil pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că nu trebuie reînnoit. Cu toate acestea, titularul va trebui probabil să le comunice autorităţilor eventualele schimbări de adresă.

În unele ţări, membrii de familie trebuie să aibă permanent asupra lorcertificatul de înregistrare şi cartea de identitate sau paşaportul. Dacă le uită acasă, ar putea fi amendaţi, dar nu vor putea fi expulzaţi doar din acest motiv.

Dacă aveţi probleme cu obţinerea unui certificat de înregistrare pentru partenerul sau rudele dumneavoastră, apelaţi la serviciile noastre de asistenţă.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului în noua dumneavoastră ţară, membrii de familie/partenerul trebuie trataţi ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Cererea de părăsire a ţării / Expulzarea

Rudele sau partenerul pot locui în ţara dumneavoastră atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, rudele şi partenerul dumneavoastră pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani, continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Aflaţi mai multe despre condiţiile care trebuie îndeplinite de către:

Dacă rudele sau partenerul au obţinut autorizaţia de a locui cu dumneavoastră ca membri de familie, vor putea obţine în mod automat şi dreptul de şedere permanentă, dacă locuiesc continuu, timp de 5 ani, în ţara respectivă.

Dreptul de şedere permanentă le garantează faptul că vor beneficia de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării în cauză. Pot locui acolo pe termen nelimitat, chiar dacă nu lucrează şi au nevoie de sprijin financiar.

Îşi pot pierde dreptul  de şedere permanentă, dacă locuiesc în afara ţării respective pe o perioadă mai mare de2 ani consecutivi.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Lucrători

Dacă o persoană are statutul de salariat sau de lucrător independent în altă ţară din UE, dar decedează înainte de a obţine dreptul de şedere permanentă, partenerul sau rudele care locuiau cu persoana respectivă în calitate de membri de familie trebuie să beneficieze de tratament special. Acesta poate include chiar şi dreptul de şedere permanentă, dacă:

 • decesul a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

sau

 • persoana decedată se afla deja în ţara respectivă de cel puţin 2 ani (fără întrerupere), în momentul în care a survenit decesul.
Încă mai aveți nevoie de ajutor?

Footnote

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

în afară de soţ/soţie, copii, nepoţi, părinţi şi bunici

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

în afară de soţ/soţie, copii, nepoţi, părinţi şi bunici

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.

sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

Retour au texte en cours.