Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
 
	Delen op Twitter
 
	Delen op Google+
 
	Delen op linkedIn

Werknemers en gepensioneerden

Bijgewerkt : 10/2013

Gezinsleden uit de EU

Overige familieleden / niet-geregistreerde partner

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw partner en familieleden ook EU-onderdaan zijn, mogen ze maximaal 3 maanden bij u in een ander EU-land blijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Voor het verblijf van uw partner en familieleden in uw nieuwe EU-land gelden dezelfde voorwaarden als voor EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Voldoen zij niet aan deze voorwaarden (als u bijvoorbeeld werkt, maar uw partner thuis op de kleine past), dan mogen zij als familieleden eventueel toch blijven:

 • Andere familieleden dan uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of groot(ouders) mogen blijven als zij:
  • ernstig ziek zijn en u zelf voor hen moet zorgen, of
  • economisch van u afhankelijk zijn
 • Uw partner mag blijven als deze een duurzame relatie met u heeft.

De autoriteiten van uw nieuwe land nemen per geval een besluit, op grond van uw persoonlijke omstandigheden en hun nationale criteria.

De EU-regels garanderen dat:

 • de aanvraag tot verblijf van uw partner of van van u afhankelijke familieleden door de autoriteiten van uw nieuwe land wordt beoordeeld
 • zij daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld
 • zij bij afwijzing van hun verzoek in beroep kunnen gaan. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, wat dat voor de betrokkenen betekent, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Werkenden

Als u als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer in een ander land werkt, zullen de autoriteiten daar bij hun besluit over het verblijf van uw partner of familieleden zeker rekening mee houden.

Gepensioneerden

Als u gepensioneerd bent, moet u bewijzen dat u (voor uw partner of familieleden):

 • over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen
 • in uw nieuwe land tegen ziektekosten bent verzekerd

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij uw gezin nog in aanmerking komt voor basisinkomenssteun in dat land.

Inschrijving

Uw familieleden en partner moeten uiterlijk 3 maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratiedienst) een bewijs van inschrijving aanvragen.

Zij mogen in een ander EU-land bij u verblijven onder dezelfde administratieve voorwaarden als die voor EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als zij als uw gezinsleden in het land verblijven, moeten zij de volgende documenten overleggen om het bewijs van inschrijving te krijgen:

 • geldige nationale identiteitskaart of geldig paspoort
 • uw bewijs van inschrijving of een ander bewijs van verblijf in dat land
 • een bewijs waaruit blijkt dat zij familielid zijn
 • een bewijs dat zij financieel van u afhankelijk zijn of dat u om gezondheidsredenen voor hen moet zorgen
 • voor uw partner: een bewijs van het bestaan van een duurzame relatie
 • als u gepensioneerd bent: een bewijs van voldoende inkomsten en een bewijs dat uw partner en familieleden onder een volledige ziektekostenverzekering vallen.

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd.

De autoriteiten moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen.

Als zij akkoord gaan met de aanvraag, krijgen uw partner of familieleden een bewijs van inschrijving.  Dit bewijs bevestigt dat zij recht op verblijf hebben. Het vermeldt naam en adres en datum van inschrijving.

Het bewijs mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart van onderdanen van dat land.

Het moet onbeperkt geldig zijn (hoeft niet te worden vernieuwd), maar eventuele adreswijzigingen moeten aan de nationale autoriteiten worden doorgeven.

In een groot aantal landen moeten zij hun bewijs van inschrijving en identiteitskaart of paspoort altijd bij zich hebben. Anders kunnen ze een boete krijgen, maar ze kunnen daarom niet het land worden uitgezet.

Als u geen bewijs van inschrijving voor uw partner of gezinsleden krijgt, kunt u een beroep doen op onze hulpdienst.

Gelijke behandeling

Zolang u in uw nieuwe land woont, moeten uw familieleden of partner op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten/uitzetting

Uw familielid of partner mag bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als uw partner of familielid EU-onderdaan is, kan hij of zij na een rechtmatig verblijf van vijf jaar na elkaar in uw nieuwe land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Voorwaarden:

Als uw familielid of partner toestemming heeft gekregen om als gezinslid bij u te verblijven, krijgt hij of zij eveneens automatisch het permanent verblijfsrecht na een onafgebroken verblijf in uw nieuwe land van 5 jaar.

Het permanent verblijfsrecht houdt in dat zij dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen genieten als onderdanen van dat land en dat zij zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben.

Ze kunnen het permanent verblijfsrecht weer verliezen als zij langer dan twee jaar na elkaar in een ander land wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

Werkenden

Als u als werknemer of zelfstandige in een ander EU-land woont en komt te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg, kunnen uw gezinsleden een speciale behandeling krijgen. Dit kan betekenen dat zij permanent verblijfsrecht krijgen, als:

 • uw dood het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte

of

 • u op het moment van overlijden al 2 jaar onafgebroken in het land woonde.
Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Footnote

behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

Retour au texte en cours.

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.