Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Ħaddiema u pensjonanti

Aġġornat : 10/2013

Membri tal-familja mill-UE

Partner / qraba li mhumiex reġistrati

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

Bħala ċittadini tal-UE, il-partner tiegħek u qrabatek għandhom id-dritt li joqogħdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE jew sa 3 xhur bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għalik.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Il-partner tiegħek jew qrabatek jistgħu jgħixu fil-pajjiż tal-UE l-ġdid tiegħek bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tal-UE.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Jekk ma jissodisfawx dawn il-kundizzjonijiet (pereżempju, int taħdem u l-partner tiegħek j/tibqa' d-dar mat-tarbija tagħkom, huma xorta waħda jistgħu jgħixu miegħek fil-pajjiż ġdid tiegħek bħala membri ta' familtek:

 • Qraba apparti minn martek/żewġek, uliedek, neputijietek, il-ġenituri tiegħek u nannietek jistgħu joqogħdu jekk huma:
  • morda serjament u għandhom bżonnek biex tieħu ħsiebhom int stess, jew
  • jiddependu ekonomikament minnek.
 • Il-partner j/tista' j/toqgħod jekk dan/din ilu/ilha f'relazzjoni fit-tul miegħek.

L-awtoritajiet fil-pajjiż ġdid tiegħek għandhom jiddeċiedu abbażi ta' każ b'każ, u jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi personali tiegħek u l-kundizzjonijiet nazzjonali tagħhom.

Il-liġi tal-UE tiggarantixxi lill-partner tiegħek jew lil qrabatek li jiddependu minnek li:

 • l-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż jassessjaw l-applikazzjoni tagħhom biex jgħixu miegħek fil-pajjiż ġdid tiegħek
 • jirċievu deċiżjoni bil-miktub malajr kemm jista' jkun
 • jistgħu jappellaw jekk l-applikazzjoni tagħhom tiġi miċħuda. Iċ-ċaħdiet għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet u l-implikazzjonijiet għall-partner tiegħek jew qrabatek, u jispeċifikaw kif dawn jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Ħaddiema

Jekk qed taħdem f'pajjiż ieħor - bħala impjegat, persuna li taħdem għal rasek jew li ntbagħat taħdem hemm, l-awtoritajiet għandhom ċertament jikkunsidraw dan meta huma jiddeċiedu jekk il-partner tiegħek/qrabatek jistgħux joqogħdu jew le.

Pensjonanti

Jekk int pensjonant, ikollok tipprova li int għandek (għall-partner tiegħek jew qrabatek):

 • dħul ta' flus suffiċjenti biex tgħixu mingħajr ma jkun jeħtiġilkom għajnuna finanzjarja
 • azzigurazzjoni komprensiva fuq is-saħħa fil-pajjiż ġdid tiegħek.

L-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu li d-dħul ta' flus ikun aktar mil-livell li jkun jikkwalifika lil familtek għal għajnuna finanzjajra bażika.

Reġistrazzjoni

Qrabatek jew il-partner tiegħek għandhom japplikaw għaċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni mal-awtoritajiet (ta' spiss fl-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija) fi żmien 3 xhur mill-wasla tagħhom.

Jistgħu joqogħdu f'pajjiż tal-UE miegħek bl-istess kundizzjonijiet amministrattivi li japplikaw għal ċittadini tal-UE.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Jekk joqogħdu miegħek bħala membri ta' familtek, jeħtiġilhom id-dokumenti li ġejjin biex jakkwistaw iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni

 • karta tal-identità nazzjonali valida jew passaport
 • iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek jew kull prova oħra ta' residenza tiegħek fil-pajjiż
 • prova ta' kif jiġu minnek
 • prova li huma jiddependu minnek u li hemm raġunijiet serji ta' saħħa li jeħtiġulek li tieħu ħsiebhom b'mod personali
 • għall-partners, prova ta' relazzjoni fit-tul.
 • jekk int pensjonant, prova li għandek dħul suffiċjenti u prova li għandek assigurazzjoni komprensiva fuq is-saħħa għall-partner tiegħek/qrabatek f'dak il-pajjiż.

Ma għandu għalfejn jintalab ebda dokument ieħor.

L-awtoritajiet għandhom jiddeċiedu malajr kemm jista' jkun.

Jekk l-applikazzjoni tiġi aċċettata, qrabatek/il-partner tiegħek jingħataw ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Dan iċ-ċertifikat jikkonferma d-dritt tagħhom li jgħixu f'dak il-pajjiż; hu juri ismek u l-indirizz tagħhom u d-data tar-reġistrazzjoni.

Iċ-ċertifikat ma għandux isir ħlas għalih akar milli jħallsu ċ-ċittadini tal-pajjiż għal karti tal-identità.

Dan għandu jkun validu b'mod indefinittiv (ma għandux ikun imġedded), għalkemm jista' jkun jeħtiġilhom jirrapportaw kull bdil fl-indirizz lill-awtoritajiet lokali.

F'ħafna pajjiżi, huma jkun jeħtiġilhom iġorru fuqhom iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni u l-karta tal-identità/passaport tagħhom il-ħin kollu. Jekk iħalluhom id-dar, jistgħu jingħataw multa, għalkemm ma jistgħux jitkeċċew imħabba f'hekk.

Jekk tiltaqa' ma problemi biex tingħata ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għall-partner tiegħek jew għal membri ta' familtek, tista' ċċempel lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Trattament ugwali

Matul iż-żmien li jkunu qed joqogħdu fil-pajjiż ġdid tiegħek, qrabatek/il-partner tiegħek għandhom ikunu ttrattat daqs ċittadin tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Talba biex jitilqu / Tkeċċija

Qrabatek jew il-partner tiegħek jistgħu jgħixu fil-pajjiż tiegħek sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jagħmlux dan aktar, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċihom għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija jew it-talba biex iħallu l-pajjiż għanda tingħatalhom bil-miktub. Din għandha tiddikkjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif huma jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Residenza permanenti

Bħala ċittadini tal-UE, qrabatek jew il-partner tiegħek jistgħu jakkwistaw id-dritt awtomatiku ta' residenza permanenti jekk ikunu għexu kif titlob il-liġi fil-pajjiż l-ieħor għal 5 snin kontinwi, bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għalik.

Sib aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet li japplikaw għal:

Jekk qrabatek jew il-partner tiegħek kienu awtorizzati li joqogħdu miegħek bħala membri tal-familja, huma jakkwistaw ukoll id-dritt awtomatiku ta' residenza permanenti wara li jkunu għexu b'mod kontinwu fil-pajjiż l-ieħor għal 5 snin.

L-akkwist ta' residenza permanenti jfisser li huma għandhom igawdu mill-istess drittijiet, benefiċċji u vantaġġi taċ-ċittadini nazzjonali - huma jistgħu joqogħdu hemm kemm jidhrilhom, anki jekk ma jaħdmux u jeħtiġilhom għajnuna finanzjarja.

Huma jistgħu jitilfu d-dritt tagħhom għal residenza permanenti jekk jgħixu barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Skopri kif jinħarġilhom dokument ta’ residenza permanenti li jiċċertifika d-dritt tagħhom li jibqgħu bla kundizzjonijiet.

Ħaddiema

Jekk kont taħdem jew impjegat għal rasek f'pajjiż ieħor tal-UE u tmut qabel ma tkun akkwistajt residenza permanenti fih, qrabatek/il-partner tiegħek li kienu wkoll jgħixu miegħek bħala membri tal-familja jista' jingħatalhom trattament speċjali. Dan jista' jinkludi l-permess biex joqogħdu b'mod permanenti jekk:

 • mewtek kienet riżultat ta' aċċident fuq ix-xogħol jew marda professjonali

jew

 • sa mewtek, tkun għext b'mod kontinwu f'dak il-pajjiż għal tal-anqas sentejn.
Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Footnote

jew ċittadin tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja

Retour au texte en cours.

apparti minn martek/żewġek, ulied, neputijiet, ġenituri u nanniet

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

apparti minn martek/żewġek, ulied, neputijiet, ġenituri u nanniet

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

jew ċittadin tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

jew ċittadin tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja

Retour au texte en cours.

jew ċittadin tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja

Retour au texte en cours.