Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Darba ņēmēji un pensionāri

Atjaunināts : 10/2013

Ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība

Citi radinieki un nereģistrētie partneri

Uzturēšanās ārzemēs līdz 3 mēnešiem

Ja jūsu partneris vai radinieki ir ES pilsoņi , viņiem ir tiesības uzturēties kopā ar jums citā ES valstī līdz pat 3 mēnešiem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu partneris vai radinieki drīkst dzīvot kopā ar jums jaunajā ES dalībvalstī ar tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz

Ja viņi neatbilst šiem nosacījumiem (piemēram, jūs studējat un jūsu partneris paliek mājās ar jūsu mazo bērnu), viņi tomēr drīkst palikt kopā ar jums jaunajā mītnes valstī jūsu ģimenes locekļu statusā:

 • radinieki, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, (maz)bērni vai (vec)vecāki, drīkst uzturēties, ja viņi ir
  • smagi slimi un ja jums personīgi par viņiem jārūpējas vai
  • ja viņi ekonomiski ir atkarīgi no jums;
 • partneri drīkst uzturēties, ja viņiem ar jums ir ilgstošas attiecības.

Jaunās mītnes valsts varasiestādes pieņems lēmumu tieši par jūsu gadījumu, ņemot vērā jūsu situāciju un valstī spēkā esošos noteikumus.

ES tiesību akti jūsu partnerim un no jums atkarīgajiem radiniekiem paredz to, ka:

 • viņu lūgums atļaut dzīvot kopā ar jums jaunajā mītnes zemē tiek izskatīts attiecīgās valsts varasiestādēs;
 • viņi pēc iespējas ātrāk saņem rakstisku lēmumu;
 • ja viņu lūgumu noraida, viņiem ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt. Noraidījumā jābūt minētiem iemesliem un izrietošajām sekām, un jābūt precizētam, kāda ir pārsūdzības kārtība un cik ilgā laikā iespējams pārsūdzēt.

Darba ņēmēji

Ja strādājat ārzemēs (esat darba ņēmējs, pašnodarbinātais vai esat tur norīkots darbā uz laiku), iestādes noteikti to ņems vērā, pieņemot lēmumu par to, vai atļaut šajā valstī dzīvot arī jūsu partnerim un radiniekiem.

Pensionāri

Ja esat pensionārs, jums būs jāpierāda, ka jums (partnera vai radinieku uzturēšanai) ir:

 • pietiekami lieli ienākumi, lai varētu dzīvot bez pabalstiem;
 • visaptveroša veselības apdrošināšana jūsu jaunajā mītnes zemē.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai ienākumi būtu lielāki, nekā vajadzīgs, lai jūsu ģimene varētu pretendēt uz pabalstu, kas nodrošina minimālu ienākumu līmeni.

Reģistrācija

Jūsu partnerim un radiniekiem jālūdz reģistrācijas apliecība varasiestādēs (bieži vien pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī) 3 mēnešu laikā pēc ierašanās.

Ja viņi ir ES pilsoņi, tad viņi drīkst uzturēties citā ES dalībvalstī kopā ar jums ar tādiem pašiem administratīvajiem nosacījumiem, kādi piemērojami ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz

Ja viņi uzturas kā jūsu ģimenes locekļi, viņiem reģistrācijas apliecības iegūšanai vajadzēs šādus dokumentus:

 • derīgu personas apliecību vai pasi;
 • jūsu reģistrācijas apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina, ka jūs dzīvojat attiecīgajā valstī;
 • dokumentu, kas apliecina ģimenes saites ar jums;
 • dokumentu, kas apliecina, ka viņi ir jūsu apgādībā vai ka nopietnu veselības problēmu dēļ viņi ir jūsu personīgajā aprūpē;
 • partneriem vajadzīgs dokuments, kas apliecina ilgstošas attiecības ar jums;
 • ja esat pensionārs, nepieciešams dokuments, kas apliecina ienākumus, un pierādījums, ka jūsu partnerim vai radiniekiem attiecīgajā valstī ir visaptveroša veselības apdrošināšana.

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst.

Varas iestādēm pēc iespējas ātrāk jāpieņem lēmums.

Ja, izskatot pieteikumu, iestādes pieņem pozitīvu lēmumu, jūsu radinieki vai partneris saņems reģistrācijas apliecību. Šis dokuments apliecina viņu tiesības dzīvot attiecīgajā valstī; tajā ir norādīts viņu vārds, uzvārds, adrese un reģistrācijas datums.

Par sertifikāta saņemšanu jums nedrīkst pieprasīt vairāk naudas nekā šīs valsts pilsoņi maksā par personas apliecībām.

Apliecībai jābūt derīgai uz nenoteiktu laiku (t.i., tā nav obligāti jāatjauno), lai gan, iespējams, jums vietējām varas iestādēm būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Daudzās valstīs viņiem būs vienmēr jānēsā līdzi reģistrācijas apliecība un personas apliecība vai pase. Ja viņi šos dokumentus būs atstājuši mājās, viņus var sodīt ar naudassodu, bet šī iemesla dēļ vien viņus nedrīkst izraidīt.

Ja jums ir grūtības saņemt reģistrācijas apliecību partnerim vai citiem ģimenes locekļiem, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Pret visiem vienāda attieksme

Laikā, kamēr uzturaties jūsu jaunajā valstī, attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, algu, darba iegūšanas atvieglojumiem, reģistrēšanos skolā u.tml. 

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu partneris un radinieki drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums tik ilgi, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja kāds no nosacījumiem vairs netiek izpildīts, valsts varasiestādes drīkst pieprasīt, lai viņi šo valsti atstāj.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai rīkojums pamest valsti viņiem jāiedod rakstiskā veidā. Lēmumā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā to var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīgā dzīvesvieta

Jūsu radinieki un partneri, kas ir ES pilsoņi, var automātiski iegūt tiesības uzturēties pastāvīgi, ja viņi ir likumīgi nodzīvojuši šajā ES valstī 5 gadus bez pārtraukuma. Šīs tiesības viņi var iegūt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz jums.

Noskaidrojiet, kādi ir noteikumi

Ja jūsu radiniekiem vai partnerim ir atļauts palikt kopā ar jums kā jūsu ģimenes locekļiem, viņi arī automātiski iegūs tiesības uzturēties pastāvīgi pēc tam, kad būs bez pārtraukuma jaunajā mītnes valstī nodzīvojuši 5 gadus.

Ja viņi ieguvuši pastāvīgas uzturēšanās atļauju, tas nozīmē, ka viņiem būs tādas pašas tiesības un priekšrocības kā mītnes valsts pilsoņiem, — viņi drīkst valstī palikt tik ilgi, cik vien vēlas (pat ja viņi nestrādā un ja viņiem nepieciešams pabalsts).

Viņi var pazaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja dzīvo ārpus jaunās mītnes valsts ilgāk nekā 2 gadus pēc kārtas.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

Darba ņēmēji

Ja strādājāt vai bijāt pašnodarbinātais citā ES dalībvalstī un nomirāt vēl neieguvis pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu radiniekiem vai partnerim, kas dzīvoja ar jums kopā kā jūsu ģimenes locekļi, iespējams, izrādīs īpašu pretimnākšanu. Viņiem, piemēram, varbūt piešķirs pastāvīgas uzturēšanās atļauju, ja:

 • jūsu nāve ir iestājusies darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības dēļ

vai

 • ja nāves brīdī jūs šajā valstī bijāt nepārtraukti nodzīvojis vismaz 2 gadus.
Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.