Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

Darbuotojai ir pensininkai

Atnaujinta 2013-10

ES šeimos nariai

Kiti mano giminaičiai ir neregistruotasis partneris

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Būdami ES piliečiai, jūsų partneris ar partnerė ir giminaičiai turi teisę kartu su jumis būti kitoje ES šalyje iki 3 mėnesių tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jūsų partneris ar partnerė arba giminaičiai gali gyventi jūsų naujojoje ES šalyje ES piliečiams taikomomis sąlygomis.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie šių sąlygų neatitinka (pavyzdžiui, jūs dirbate, o jūsų partneris ar partnerė lieka namuose rūpintis vaiku), jie vis tiek gali kartu su jumis būti jūsų naujojoje šalyje kaip jūsų šeimos nariai:

 • kiti giminaičiai nei jūsų vyras, žmona, vaikai, anūkai, seneliai ar proseneliai gali būti kitoje ES šalyje:
  • jei jie sunkiai serga ir jūs asmeniškai turite jais rūpintis arba
  • jei jūs juos išlaikote;
 • partneriai gali su jumis būti kitoje šalyje, jei juos su jumis sieja ilgalaikiai santykiai.

Naujosios šalies valdžios institucijos priims sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdamos į jūsų asmenines aplinkybes ir šios šalies sąlygas.

ES teise partneriams arba išlaikomiems giminaičiams užtikrinama:

 • kad jų paraišką gyventi su jumis naujojoje šalyje įvertintų tos šalies valdžios institucijos,
 • kad jie kuo greičiau gautų sprendimą raštu,
 • kad jie galėtų pateikti skundą, jei jų paraiška būtų atmesta. Tokiu atveju turi būti išdėstytos priežastys bei padariniai jūsų partneriui ar partnerei arba giminaičiams ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Darbuotojai

Jei dirbate kitoje šalyje – kaip samdomasis arba komandiruotas darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, valdžios institucijos į tai tikrai atsižvelgs spręsdamos, ar jūsų partneris ar partnerė arba giminaičiai gali būti toje šalyje.

Pensininkai

Jei esate pensininkas, turėsite įrodyti, kad (savo partnerei ar partneriui arba giminaičiams) turite:

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą savo naujojoje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registravimasis

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti registracijos pažymos.

Jie gali su jumis būti kitoje ES šalyje tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jei jie šioje šalyje būna kaip jūsų šeimos nariai, jiems reikės pateikti tokius dokumentus, kad gautų registracijos pažymą:

 • galiojančią nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą,
 • jūsų registracijos pažymą arba kitokį jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
 • šeimos santykių su jumis buvimo įrodymą,
 • įrodymą, kad jie yra jūsų išlaikomi arba kad esama rimtų sveikatos priežasčių, dėl kurių jūs turite jais rūpintis asmeniškai,
 • partneriams — ilgalaikių santykių įrodymą,
 • pensininkams – pakankamų pajamų įrodymą ir įrodymą, kad jūsų partneris ar partnerė arba giminaičiai apdrausti visapusišku sveikatos draudimu toje šalyje.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą kuo greičiau.

Jei paraiška priimama, jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė gaus registracijos pažymą.  Šia pažyma patvirtinama jų teisė gyventi toje šalyje, joje nurodomas jų vardas, pavardė ir adresas bei registracijos data.

Pažyma neturėtų būti brangesnė už tapatybės korteles tos šalies piliečiams.

Ji turėtų galioti neribotą laiką (jos galiojimo nereikia pratęsti), nors, pasikeitus adresui, jiems gali reikėti apie tai pranešti vietos valdžios institucijoms.

Daugelyje šalių jiems visuomet reikės su savimi turėtiregistracijos pažymą ir tapatybės kortelę arba pasą. Jei juos pamirštų, jie gali gauti baudą, tačiau vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Jei jums kyla sunkumų bandant gauti registracijos pažymą savo partneriui ar partnerei arba šeimos nariams, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Vienodos sąlygos

Naujojoje jūsų šalyje gyvenantys jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma, galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė gali gyventi su jumis užsienyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi kitoje ES šalyje

Kaip ES piliečiai, jūsų giminaičiai ir partneris ar partnerė gali automatiškai ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, įgyti teisę nuolat gyventi kitoje ES šalyje, jei jie 5 metus be petraukos teisėtai gyveno toje šalyje.

Daugiau informacijos apie sąlygas, taikomas:

Jei jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei buvo leista būti šalyje su jumis kaip šeimos nariams, po to, kai jie bus be pertraukos joje pragyvenę 5 metus, jie taip pat automatiškai įgis teisę nuolat gyventi toje šalyje.

Tai reiškia, kad jie turės tokias pačias teises, galės naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip tos šalies piliečiai: jie galės būti šalyje tiek, kiek norės, net jei nedirbs ir jiems reikės finansinės paramos.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Darbuotojai

Jei esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų giminaičiams ar partneriui arba partnerei, kurie taip pat su jumis gyveno toje šalyje kaip šeimos nariai, gali būti taikoma speciali tvarka. Tai gali būti leidimas nuolat gyventi toje šalyje:

 • jei jūs mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos

arba

 • jei prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.
Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.