Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
 
	Lähetä Twitteriin
 
	Jaa Google+:ssa
 
	Jaa LinkedInissa

Työssäkäyvät ja eläkeläiset

Päivitetty : 10/2013

Perheenjäsenet (EU-kansalaiset)

Muut sukulaiset tai muu kuin rekisteröity kumppani

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina kumppanillasi ja sukulaisillasi on oikeus oleskella kanssasi toisessa EU-maassa enintään kolmen kuukauden ajan samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Kumppanisi tai sukulaisesi saavat asua kanssasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos kumppanisi tai sukulaisesi eivät täytä kyseisiä ehtoja (jos esimerkiksi sinä käyt töissä ja kumppanisi on kotona yhteisen lapsenne kanssa), hän voi silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä.

 • Muut perheenjäsenet kuin vaimo tai mies, (lapsen)lapset tai (iso)vanhemmat voivat oleskella luonasi, jos he ovat
 • Kumppani voi oleskella luonasi, jos teillä on pitkäaikainen parisuhde.

Uuden asuinmaasi viranomaiset tekevät päätökset tapauskohtaisesti ja ottavat huomioon elämäntilanteesi ja omat kansalliset ehtonsa. 

EU:n lainsäädännön nojalla kumppanillasi tai huollettavilla sukulaisillasi on seuraavat oikeudet:

 • uuden asuinmaasi viranomaisten on käsiteltävä kumppanisi tai sukulaistesi hakemus, joka koskee luonasi asumista, ja
 • heidän on toimitettava päätöksensä kirjallisena ensi tilassa.
 • Kumppanisi tai sukulaisesi voi myös tehdä valituksen, jos hänen hakemuksensa hylätään. Hylkäävässä päätöksessä on ilmoitettava perustelut ja päätöksen seuraukset ja kerrottava, miten kumppanisi tai sukulaisesi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Työssäkäyvät

Jos olet toisessa maassa työssä – paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana – viranomaiset ottavat tämän huomioon harkitessaan kumppanisi tai sukulaisesi oleskelulupapäätöstä.

Eläkeläiset

Jos olet eläkeläinen, sinun on osoitettava, että sinulla on (kumppaniasi tai sukulaisiasi varten) seuraavat:

 • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät saa vaatia tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Sukulaisesi tai kumppanisi on haettava viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuskolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan.

Sukulaisesi tai kumppanisi saa oleskella toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos perheenjäsenesi kuuluvat johonkin näistä ryhmistä, he tarvitsevat oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen hakemista varten seuraavat asiakirjat:

 • voimassa oleva kansallinen henkilökortti tai passi
 • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muu asiakirja, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
 • todistus perhesuhteestanne
 • todistus siitä, että he ovat taloudellisesti riippuvaisia sinusta tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
 • kumppaneilta myös todiste pysyvän parisuhteen olemassaolosta. 
 • Jos olet eläkeläinen, tarvitaan myös osoitus riittävistä tuloista sekä osoitus, että sinulla on kumppanisi tai sukulaistesi varalle kattava sairausvakuutus kyseisessä maassa.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Viranomaisten on tehtävä päätös ensi tilassa.

Jos hakemus hyväksytään, sukulaisesi tai kumppanisi saa oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen. Sillä vahvistetaan sukulaisesi tai kumppanisi oikeus asua kyseisessä maassa, ja siitä käy ilmi henkilön nimi ja osoite sekä rekisteröintipäivä.

Rekisteröintitodistuksesta ei saa veloittaa enempää kuin maan omilta kansalaisilta veloitetaan henkilökortista.

Rekisteröintitodistuksen on oltava voimassa toistaiseksi (sitä ei siis tarvitse uusia), mutta perheenjäsenelläsi saattaa olla velvollisuus ilmoittaa osoitteenmuutoksista paikallisille viranomaisille.

Monissa maissa sukulaisesi tai kumppanisi on pidettävä oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksensa sekä henkilökorttinsa tai passinsaaina mukana. Jos nämä asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena saattaa olla sakkoa, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.

Jos sinulla on vaikeuksia saada oleskeluoikeuden rekisteröintitodistusta kumppanillesi tai perheenjäsenellesi, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi sukulaistasi tai kumppaniasi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Sukulaisesi tai kumppanisi saa oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin hän täyttää oleskelun ehdot.  Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisena sukulaisesi tai kumppanisi voi saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos hän on asunut laillisesti toisessa maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

Etsi lisätietoa sovellettavista ehdoista, kun kyseessä ovat

Jos sukulaisellasi tai kumppanillasi on lupa asua luonasi perheenjäsenenä, myös hän saa automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun asuttuaan toisessa maassa yhtäjaksoisestiviiden vuoden ajan.

Pysyvän oleskeluoikeuden saaminen tarkoittaa, että henkilöllä on samat oikeudet ja hän voi saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset, eli hän voi asua maassa haluamansa ajan, vaikka hänellä ei olisi työpaikkaa tai hän tarvitsisi toimeentulotukea.

Oikeus pysyvään oleskeluun voidaan menettää, jos henkilö asuu maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti ylikaksi vuotta.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Työssäkäyvät

Jos olet ollut työssä tai ammatinharjoittajana toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, luonasi perheenjäsenenä oleskellutta sukulaista tai kumppania voidaan kohdella erikoistapauksena. Hän voi esimerkiksi saada pysyvän oleskeluoikeuden, jos

 • kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus

tai

 • kuolemantapauksen sattuessa olit asunut maassa yhtäjaksoisesti ainakin kahden vuoden ajan.
Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.

tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

Retour au texte en cours.