Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Eργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Επικαιροποίηση : 10/2013

Μέλη της οικογένειας, πολίτες της ΕΕ

Λοιποί συγγενείς /μη δηλωμένος/-η σύντροφος

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο σύντροφός σας και οι συγγενείς σας έχουν το δικαίωμα να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ ή επί 3 μήνες το πολύ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Ο/Η σύντροφός σας ή οι συγγενείς σας μπορούν να ζήσουν στη νέα σας χώρα ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν δεν πληρούν τους συγκεκριμένους όρους (π.χ. αν εσείς εργάζεστε και ο/η σύντροφός σας μένει στο σπίτι με το παιδί σας), μπορούν και πάλι να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλη της οικογένειάς σας:

 • Συγγενείς άλλοι από τον/τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια, τους γονείς ή τους παππούδες/τις γιαγιάδες σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον:
  • είναι σοβαρά άρρωστοι και χρειάζονται την προσωπική σας φροντίδα, ή
  • εξαρτώνται οικονομικά από εσάς.
 • Οι σύντροφοι μπορούν να μένουν αν διατηρείτε μακροχρόνια σχέση μαζί τους.

Οι αρχές της νέας σας χώρας θα αποφασίσουν για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού εξετάσουν την προσωπική σας κατάσταση και τους εθνικούς όρους.

Η νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται στον/στη σύντροφό σας ή τους εξαρτώμενους συγγενείς σας ότι:

 • η αίτησή τους για διαμονή μαζί σας στη νέα σας χώρα θα εξεταστεί από τις αρχές της χώρας αυτής
 • θα λάβουν γραπτή απόφαση το ταχύτερο δυνατό
 • μπορούν να ασκήσουν προσφυγή αν η αίτησή τους απορριφθεί. Κάθε απόφαση απόρριψης πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και τις επιπτώσεις για τον/τη σύντροφό σας ή τους συγγενείς σας, και να ορίζει πώς αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και πότε κατά της απόφασης αυτής.

Εργαζόμενοι

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, οι αρχές θα λάβουν αναμφίβολα το γεγονός αυτό υπόψη όταν κληθούν να αποφασίσουν αν μπορούν να μείνουν οι σύντροφοι/ συγγενείς σας.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος, θα πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε (για τον/τη σύντροφο ή τους συγγενείς σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς εισοδηματική ενίσχυση 
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη νέα σας χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση ενός πιστοποιητικού εγγραφής από τις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληρούν τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν ζουν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας, πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό εγγραφής:

 • ισχύον εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
 • απόδειξη της οικογενειακής τους σχέσης μαζί σας
 • απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που σας επιβάλλουν να αναλάβετε τη φροντίδα τους
 • για τους συντρόφους, απόδειξη της μακροχρόνιας σχέσης
 • αν είστε συνταξιούχος, απόδειξη επαρκούς εισοδήματος και απόδειξη ότι διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφάλιση για τον/τη σύντροφό σας ή τους συγγενείς σας στην εν λόγω χώρα.

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα.

Οι αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν το συντομότερο δυνατό.

Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο/η σύντροφός σας  ή οι συγγενείς σας  θα λάβουν  πιστοποιητικό εγγραφής.  Αυτό το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει  το δικαίωμά τους για διαμονή στη συγκεκριμένη χώρα και περιέχει το όνομα και τη διεύθυνσή τους καθώς και την ημερομηνία εγγραφής.

Το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να κοστίζει περισσότερο από όσο το δελτίο ταυτότητας στους υπηκόους της χώρας.

Θα πρέπει να έχει αόριστη διάρκεια ισχύος (δεν θα χρειάζεται να ανανεώνεται), ίσως όμως να απαιτείται η δήλωση κάθε αλλαγής διεύθυνσης στις τοπικές αρχές.

Σε πολλές χώρες, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να έχουν πάντοτε μαζί τους το πιστοποιητικό εγγραφής και την ταυτότητα /το διαβατήριό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθούν μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε πιστοποιητικό εγγραφής για τον/τη σύντροφό σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας  της ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους στη νέα σας χώρα, ο/η σύντροφος/οι συγγενείς σας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι συγγενείς σας ή ο/η σύντροφός σας μπορούν να ζουν στη χώρα σας μαζί σας για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, οι συγγενείς και ο/η σύντροφός σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στην άλλη χώρα για πέντε χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μάθετε περισσότερα για τους όρους που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά:

Αν οι συγγενείς σας ή ο/η σύντροφός σας έχουν άδεια να μείνουν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας, θα αποκτήσουν επίσης αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής μετά από συνεχή παραμονή στη χώρα αυτή επί πέντε χρόνια.

Όταν αποκτήσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους και θα μπορούν να μείνουν όσο θέλουν ακόμη και σε περίπτωση που δεν εργάζονται και χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση.

Μπορούν να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσουν εκτός της χώρας αυτής για πάνω απόδύο συνεχή έτη.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Εργαζόμενοι

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύντροφος /οι συγγενείς σας που ζούσαν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί δηλαδή να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

 • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας

ή

 • τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή επί δύο τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή.
Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.