Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Arbejdstagere og pensionister

Opdateret : 10/2013

Familiemedlemmer fra EU

Mine øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borgere har din partner og dine slægtninge ret til at besøge dig i et andet EU-land i op til 3 måneder på samme betingelser som dig.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din partner eller dine slægtninge kan bo i dit nye EU-land på de samme betingelser som dem, der gælder for EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis de ikke opfylder disse betingelser (for eksempel hvis du arbejder, og din partner bliver hjemme med dit barn), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye land som dine familiemedlemmer:

 • Slægtninge ud over din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre må opholde sig hos dig, hvis de er:
  • alvorligt syge og har brug for dig til at tage dig personligt af dem eller
  • økonomisk afhængige af dig.
 • Din partner må opholde sig hos dig, hvis I har et langvarigt forhold.

Myndighederne i dit nye land vil træffe en afgørelse i det enkelte tilfælde, idet de tager højde for dine personlige omstændigheder og deres egne nationale betingelser.

EU-reglerne sikrer, at din partner eller økonomisk afhængige slægtninge:

 • får deres ansøgning om at bo med dig i dit nye land behandlet af myndighederne i landet
 • får en skriftlig afgørelse så hurtigt som muligt
 • kan klage, hvis deres ansøgning afvises. Afvisninger skal indeholde en begrundelse og en forklaring af konsekvenserne for din partner eller slægtninge og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Arbejdstagere

Hvis du arbejder i et andet land – som ansat, selvstændig eller udstationeret – vil myndighederne helt sikkert tage hensyn til dette forhold, når de beslutter, om din partner eller dine slægtninge kan blive hos dig.

Pensionister

Som pensionist skal du bevise, at du har (for din partner eller dine slægtninge):

 • en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • en omfattende sygesikring i dit nye land.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Registrering

Dine slægtninge eller din partner skal anmode om et bevis for registrering hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

De må opholde sig i et andet EU-land med dig på samme administrative vilkår som andre EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis de opholder sig som dine familiemedlemmer, skal de bruge følgende dokumenter for at få deres bevis for registrering:

 • gyldigt nationalt identitetskort eller pas
 • dit bevis for registrering eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis for den familiemæssige tilknytning til dig
 • bevis for, at de afhænger økonomisk af dig, eller at alvorlige sundhedsmæssige årsager kræver, at du tager dig personligt af dem 
 • for partnere bevis på jeres langvarige forhold
 • hvis du er pensionist, bevis for tilstrækkelig indkomst og omfattende sygesikring for din partner eller dine slægtninge i landet.

Du kan ikke afkræves andre dokumenter.

Myndighederne skal træffe afgørelse så hurtigt som muligt.

Hvis ansøgningen accepteres, får dine slægtninge/din partner et bevis for registrering.  Dette bevis bekræfter, at de har ret til at bo i landet. Det angiver deres navn og adresse og registreringsdatoen.

Beviset må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for et id-kort.

Det skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

I mange lande skal de bære deres bevis for registrering og identitetskort/pas på sig hele tiden. Hvis de lader dem ligge hjemme, kan det medføre bødestraf, men de kan ikke udvises af denne grund alene.

Hvis du har problemer med at få bevis for registrering til din partner eller dine familiemedlemmer, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Ligebehandling

Dine slægtninge/din partner skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine slægtninge eller din partner kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borgere kan dine slægtninge eller din partner på samme vilkår som dig opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i det andet land i 5 år i træk.

Læs mere om reglerne for:

Hvis dine slægtninge eller din partner har fået tilladelse til at bo hos dig som familiemedlemmer, får de også ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet 5 åri træk i det andet land.

Retten til permanent ophold betyder, at de får samme rettigheder og fordele som landets statsborgere – de kan blive, så længe de ønsker det, også selv om de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte.

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over2 år i træk.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

Arbejdstagere

Hvis du arbejdede som ansat eller selvstændig i et andet land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, kan dine slægtninge eller din partner, som også boede hos dig som familiemedlemmer, få særbehandling. Det kan betyde, at de får tilladelse til permanent ophold , hvis:

 • dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

eller

 • du på det tidspunkt, da døden indtraf, havde opholdt dig i værtslandet uafbrudt i mindst 2 år.
Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.