Sökväg

Uppdaterat : 06/04/2016

living-abroad

Arbetstagares och pensionärers anhöriga från EU

Om du är EU-medborgare och flyttar till ett annat EU-land för att bo eller arbeta där, gör EU:s regler det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din familj kan flytta med dig.

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller nationella regler.

Make/maka, barn och föräldrar
Make/maka, barn och föräldrar

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar bo med dig i ett annat EU-land på samma villkor som gäller för dig själv.

Läs om villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka, dina barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar bo med dig i ditt nya EU-land på samma villkor som för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om dina nära anhöriga inte uppfyller dessa villkor ( till exempel om din man eller hustru är hemma med barnen medan du arbetar), har de ändå rätt att bo med dig i ditt nya hemland enligt följande regler:

Arbetstagare

Om du jobbar i ett annat land - som anställd, egenföretagare eller utsänd - kan din familj också bo där utan att behöva uppfylla några andra villkor.

Pensionärer

Om du är pensionär och bor i ett annat land kan din familj också bo där om du har (för dig själv och hela din familj)

 • tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Ta reda på hur du skaffar ett registreringsbevis för anhöriga som bor med dig.

Krav på att lämna landet

Dina nära anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan din make eller maka, dina barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i landet i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill — även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Om du dör

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt kan dina nära anhöriga som bodde med dig (make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- eller farföräldrar) ha rätt att stanna permanent om

 • dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom

eller

 • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.
Registrerad partner
Registrerad partner

Som EU-medborgare får din registrerade partner bo i ditt nya EU-land på samma villkor som andra EU-medborgare.

Om din partner jobbar, är pensionär eller studerar bör du läsa om vilka villkor och formaliteter som gäller under

Om din partner inte uppfyller dessa krav (och till exempel inte jobbar), får han eller hon ändå bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem.

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

Partner och andra anhöriga
Partner och andra anhöriga

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare har din partner och andra anhöriga rätt att stanna med dig i ett annat EU-land i upp till tre månader på samma villkor som gäller för dig.

Läs om villkor och formaliteter för

Stanna längre än tre månader

Din partner eller dina släktingar får bo i ditt nya EU-land på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Om de inte uppfyller dessa krav (till exempel om din partner är hemma med barnen medan du jobbar), får han eller hon ändå bo med dig i ditt nya hemland som din familjemedlem.

 • Andra anhöriga än makar, barn, barnbarn, föräldrar och mor-eller farföräldrar får stanna om de är
  • svårt sjuka och du måste ta hand om dem
  • ekonomiskt beroende av dig.
 • Din partner får stanna om ni lever i ett långvarigt förhållande.

Myndigheterna i ditt nya land beslutar från fall till fall och tar hänsyn till era personliga omständigheter och landets egna villkor.

EU:s regler garanterar att dina anhöriga

 • får sin uppehållsansökan bedömd i ditt nya hemland
 • får ett skriftligt besked så snart som möjligt
 • kan överklaga om deras ansökan avslås. Ett avslag måste ange skälen och följderna för dina anhöriga och förklara hur och när de kan överklaga.

Arbetstagare

Om du arbetar i ett annat land - som anställd, egenföretagare eller utsänd - kommer myndigheterna säkert att ta hänsyn till detta när de bestämmer om dina anhöriga får stanna eller inte.

Pensionärer

Om du är pensionär måste du visa att du har (för din partner eller dina släktingar)

 • tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att inkomsten ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Din partner eller dina släktingar ska ansöka om ett registreringsbevis hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Ta reda på hur du skaffar ett registreringsbevis för anhöriga som bor med dig.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan din partner och dina släktingar automatiskt få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i landet i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Läs mer om villkoren för

Om din partner eller dina släktingar har uppehållsrätt som dina familjemedlemmar får de också automatiskt permanent uppehållsrätt när de har bott i landet i fem år.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill — med samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets medborgare — även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag.

De kan dock förlora sin rätt till permanent uppehållstillstånd om de bor utanför landet mer än två år i rad.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Om du dör

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt kan dina famljemedlemmar ha rätt att stanna permanent om

 • dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom

eller

 • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.
EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  eller en medborgare från Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.