Navigacijska pot

Posodobitev : 06/04/2016

living-abroad

Delavci in upokojenci - družinski člani, ki so državljani EU

Če ste državljan EU in se zaradi dela ali prebivanja preselite v drugo državo EU, se vam s pravili EU družinski člani lažje pridružijo. Informacije o možnosti pridružitve družinskih članov.

Za državljane EU, ki se niso preselili v drugo državo EU in prebivajo v svoji državi, pravila EU ne veljajo. V tem primeru se uporabljajo nacionalni predpisi.

Zakonski partner, otroci in starši
Zakonski partner, otroci in starši

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki so državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši teh pogojev ne izpolnjujejo (denimo, če vi delate, vaš zakonski partner pa ostane doma z otrokom), lahko še vedno prebivajo z vami kot družinski člani pod spodnjimi pogoji.

Delavci

Če delate v drugi državi (kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni na delo), lahko vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši prebivajo z vami, ne da bi morali izpolnjevati katere koli druge pogoje.

Upokojenci

Zakonski partner, vzdrževani otroci, vnuki, starši ali stari starši upokojenca, ki prebiva v drugi državi, lahko prebivajo z njim, če vsi (upokojenec in družinski člani) izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo zadostna sredstva za preživljanje in ne potrebujejo denarne socialne pomoči,
 • imajo ustrezno zdravstveno zavarovanje v zadevni državi.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Kako pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja za družinske člane, ki so državljani EU.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaši družinski člani (zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši) lahko prebivajo z vami v drugi državi, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v katerem morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi zakonito in neprekinjeno prebivali 5 zaporednih let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Smrt

Če delavec ( zaposleni ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, so njegovi družinski člani (zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši), ki so v času smrti prebivali z delavcem, upravičeni do posebne obravnave. To morda pomeni, da lahko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, pod pogojem:

 • da je bila smrt delavca posledica nezgode pri delu ali poklicne bolezni

ali

 • da je delavec v času smrti v državi prebival neprekinjeno že vsaj dve leti.
Registrirani partner
Registrirani partner

Registrirani partner, ki je državljan EU, lahko prebiva z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Če vaš partner dela, prejema pokojnino ali študira, lahko pogoje in formalnosti preverite tukaj:

Če partner teh pogojev ne izpolnjuje (denimo, vi delate, vaš partner pa ne), lahko prebiva z vami v novi državi kot vaš družinski član.

Nekatere države EU obravnavajo registrirana partnerstva enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za zakonce, ki veljajo v teh državah

Nekatere države EU ne priznavajo registriranih partnerskih skupnosti enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za druge sorodnike, ki veljajo v teh državah.

Več o priznavanju registriranih partnerskih skupnosti v Evropi.

Sorodniki in neregistrirani partner
Sorodniki in neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš partner in sorodniki, ki so državljani EU , imajo pravico, da tri mesece prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Vaš partner in sorodniki lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če teh pogojev ne izpolnjujejo, (denimo, če vi delate, vaš partner pa ostane doma z otrokom), lahko še vedno prebivajo z vami kot družinski člani:

 • drugi sorodniki (za zakonca, otroke, vnuke, starše in stare starše veljajo drugi pogoji), če so:
  • resno bolni in jih morate osebno negovati ali
  • ste jih dolžni preživljati;
 • partner, če je vaše razmerje dolgotrajno.

Organi v državi prebivanja bodo vsak primer obravnavali posebej in pri tem upoštevali osebne okoliščine in nacionalno ureditev.

Zakonodaja EU vašemu partnerju ali vzdrževanim družinskim članom jamči:

 • da bodo organi države EU obravnavali njihovo prošnjo za prebivanje z vami,
 • da bodo čim prej prejeli pisno odločbo,
 • da se lahko pritožijo, če bo njihova prošnja zavrnjena. V zavrnitvi morajo biti navedeni razlogi za zavrnitev, posledice za vašega partnerja ali sorodnike ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Delavci

Če delate v drugi državi, denimo ste zaposleni, samozaposleni ali bili tja napoteni na delo, bodo pristojni organi to upoštevali pri presoji, ali vašemu partnerju oziroma sorodnikom dovoliti prebivanje.

Upokojenci

Upokojenci bodo morali dokazati, da imajo (za partnerja ali sorodnike):

 • zadostna sredstva za preživljanje, ne da bi potrebovali denarno socialno pomoč,
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je dohodek višji od zneska, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Vaš partner in sorodniki morajo vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja pri ustreznih organih (pogosto upravni enoti ali pristojni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu.

Kako pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja za družinske člane, ki so državljani EU.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš partner ali sorodniki lahko prebivajo z vami, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih se lahko država prebivanja odloči, da jim izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo zelo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu ali zahtevo za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaši sorodniki ali partner, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi zakonito in neprekinjeno prebivali 5 zaporednih let.

Pogoji in formalnosti:

Če so vaši sorodniki ali partner dobili dovoljenje za prebivanje kot vaši družinski člani, bodo po petih letihneprekinjenega prebivanja v tej državi samodejno pridobili tudi pravico do stalnega prebivanja.

S pridobitvijo te pravice bodo dobili tudi enake pravice in ugodnosti kot državljani te države. V tej državi bodo lahko prebivali, dokler bodo želeli, tudi če bodo brezposelni in bodo potrebovali denarno socialno pomoč.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubijo, če živijo zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Smrt

Če delavec ( zaposleni ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, so njegovi sorodniki oziroma partner, ki so v času smrti živeli z delavcem kot družinski člani, upravičeni do posebne obravnave. To morda pomeni, da lahko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, pod pogojem:

 • da je bila smrt delavca posledica nezgode pri delu ali poklicne bolezni

ali

 • da je delavec v času smrti v državi prebival neprekinjeno že vsaj dve leti.
Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.