Cale de navigare

Actualizare : 06/04/2016

living-abroad

Membrii de familie din UE ai lucrătorilor/pensionarilor

Sunteți cetățean european și v-ați stabilit în altă țară din UE pentru a lucra acolo? Normele europene îi ajută pe membrii familiei dvs. să vi se alăture. Această pagină conține informații despre formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia.

Chiar dacă sunteți cetățean european, dacă nu v-ați stabilit în altă țară și continuați să locuiți în țara de origine, nu sunteți supus normelor UE. În acest caz vi se va aplica legislația națională.

Soţ / copii / părinţi
Soţ / copii / părinţi

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii, bunicii vă pot însoţi în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii, bunicii pot locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar soţia stă acasă şi are grijă de copil), soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii, bunicii pot sta cu dumneavoastră, în calitate de membri de familie. Condiţiile diferă în funcţie de statutul dumneavoastră:

Lucrători

Dacă lucraţi în altă ţară - ca salariat, lucrător independent sau detaşat - soţul/soţia, precum şi copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pe care îi aveţi în întreţinere pot locui în ţara respectivă fără a fi nevoiţi să îndeplinească vreo condiţie.

Pensionari

Dacă sunteţi pensionar şi locuiţi în altă ţară, soţul/soţia, precum şi copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pe care îi aveţi în întreţinere, pot locui în ţara respectivă dacă aveţi (pentru dumneavoastră şi pentru restul familiei):

 • suficiente venituri pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar
 • asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să faceţi dovada unui venit superior pragului începând de la care familia dumneavoastră ar putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

Cum puteți obține un certificat de înregistrare English pentru membrii familiei dumneavoastră.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii  pot locui în ţara dumneavoastră atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat - chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Deces

Dacă o persoană are statutul de salariat sau de lucrător independent în altă ţară din UE, dar decedează înainte de a obţine dreptul de şedere permanentă, soţul/soţia, copiii/nepoţii, părinţii/bunicii care locuiau cu persoana respectivă în calitate de membri de familie trebuie să beneficieze de tratament special. Acesta poate include chiar şi dreptul de şedere permanentă, dacă:

 • decesul a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

sau

 • persoana decedată se afla deja în ţara respectivă de cel puţin 2 ani (fără întrerupere), în momentul în care a survenit decesul.
Partenerul înregistrat
Partenerul înregistrat

În calitate de cetăţean european, partenerul înregistrat poate locui în noua dumneavoastră ţară, în condiţiile aplicabile tuturor cetăţenilor UE.

Dacă partenerul lucrează, primeşte pensie sau studiază, verificaţi condiţiile şi formalităţile aici:

Dacă partenerul nu îndeplineşte aceste condiţii (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar partenerul stă acasă), acesta poate locui cu dumneavoastră în noua ţară, ca membru de familie.

În unele ţări ale UE, partenerii înregistraţi sunt trataţi ca şi cuplurile căsătorite. În acest caz, trebuie să verificaţi drepturile de şedere şi condiţiile aplicabile soţilor.

Alte ţări din UE nu recunosc parteneriatul înregistrat ca fiind echivalentul căsătoriei. În acest caz, verificaţi drepturile de şedere şi condiţiile aplicabile altor membri de familie.

Citiţi despre recunoaşterea, în Europa, a parteneriatului înregistrat.

Alte rude / Partenerul neînregistrat
Alte rude / Partenerul neînregistrat

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţeni europeni, partenerul şi rudele au dreptul de a sta cu dumneavoastră în altă ţară din UE pe o perioadă de până la 3 luni, în aceleaşi condiţii ca şi dumneavoastră.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Partenerul sau rudele pot locui în noua dumneavoastră ţară în condiţiile valabile pentru toţi cetăţenii UE.

Verificaţi condiţiile şi formalităţile pentru:

Dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, (de exemplu, dumneavoastră lucraţi iar partenerul stă acasă şi are grijă de copil), rudele pot solicita să stea cu dumneavoastră, în calitate de membri de familie:

 • Rudele (altele decât soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii sau bunicii), dacă:
  • sunt grav bolnave şi au nevoie de îngrijirea dumneavoastră sau
  • depind financiar de dumneavoastră.
 • Partenerul, dacă aveţi o relaţie de lungă durată.

Autorităţile din noua ţară vor lua decizii pentru fiecare caz în parte, ţinând cont de situaţia dumneavoastră personală şi de condiţiile naţionale.

Legislaţia UE vă garantează că partenerul sau rudele pe care le aveţi în întreţinere:

 • vor beneficia de sprijinul autorităţilor, care le vor evalua cererea prin care solicită dreptul de a locui cu dumneavoastră
 • vor primi o decizie scrisă cât mai repede cu putinţă
 • vor putea face recurs dacă cererea le este respinsă. În cazul unui refuz, decizia autorităţilor trebuie să conţină motivele şi implicaţiile pe care acesta le are asupra partenerului sau rudelor dumneavoastră, precum şi informaţii referitoare la modalităţile de atac şi data până la care poate fi contestată decizia.

Lucrători

Dacă lucraţi în altă ţară - ca angajat, liber profesionist, lucrător detaşat - autorităţile vor lua în considerare acest lucru în momentul în care decid dacă partenerul/rudele pot sta cu dumneavoastră.

Pensionari

Dacă sunteţi pensionar, va trebui să dovediţi că aveţi (pentru partenerul sau rudele dumneavoastră):

 • suficiente venituri
 • asigurare completă de sănătate în noua dumneavoastră ţară.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să faceţi dovada unui venit superior pragului începând de la care familia dumneavoastră ar putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

Înregistrarea

Rudele sau partenerul dumneavoastră trebuie să solicite din partea autorităţilor locale (în general primăria sau poliţia) un certificat de înregistrare, în termen de 3 luni de la data sosirii.

Cum puteți obține un certificat de înregistrare pentru membrii familiei dumneavoastră.

Cererea de părăsire a ţării / Expulzarea

Rudele sau partenerul pot locui în ţara dumneavoastră atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.

În cazuri excepţionale, pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

În calitate de cetăţeni ai UE, rudele şi partenerul dumneavoastră pot obţine automat dreptul de şedere permanentă, dacă au locuit legal în ţara respectivă timp de 5 ani, continuu, în aceleaşi condiţii care vi se aplică şi dumneavoastră.

Aflaţi mai multe despre condiţiile care trebuie îndeplinite de către:

Dacă rudele sau partenerul au obţinut autorizaţia de a locui cu dumneavoastră ca membri de familie, vor putea obţine în mod automat şi dreptul de şedere permanentă, dacă locuiesc continuu, timp de 5 ani, în ţara respectivă.

Dreptul de şedere permanentă le garantează faptul că vor beneficia de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării în cauză. Pot locui acolo pe termen nelimitat, chiar dacă nu lucrează şi au nevoie de sprijin financiar.

Îşi pot pierde dreptul  de şedere permanentă, dacă locuiesc în afara ţării respective pe o perioadă mai mare de2 ani consecutivi.

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să le ateste dreptul de şedere necondiţionată.

Deces

Dacă o persoană are statutul de salariat sau de lucrător independent în altă ţară din UE, dar decedează înainte de a obţine dreptul de şedere permanentă, partenerul sau rudele care locuiau cu persoana respectivă în calitate de membri de familie trebuie să beneficieze de tratament special. Acesta poate include chiar şi dreptul de şedere permanentă, dacă:

 • decesul a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

sau

 • persoana decedată se afla deja în ţara respectivă de cel puţin 2 ani (fără întrerupere), în momentul în care a survenit decesul.
Legislaţia UE
Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  în afară de soţ/soţie, copii, nepoţi, părinţi şi bunici

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  în afară de soţ/soţie, copii, nepoţi, părinţi şi bunici

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.