Kruimelpad

Bijgewerkt : 06/04/2016

living-abroad

Familieleden van werknemers en gepensioneerde van binnen de EU

Bent u als EU-burger naar een ander EU-land verhuisd om er te gaan wonen of werken, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Lees hier wat de regels zijn.

Bent u een EU-burger, maar woont u nog in uw eigen land, dan zijn de EU-regels niet relevant voor u. In dat geval zijn namelijk de nationale regels van toepassing.

Mijn echtgeno(o)t(e), ouders en kinderen
Mijn echtgeno(o)t(e), ouders en kinderen

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders EU-onderdaan zijn, mogen zij bij u in een ander EU-land verblijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders EU-onderdaan zijn, mogen zij in een ander EU-land verblijven onder de voorwaarden die voor alle EU-onderdanen gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als zij niet aan deze voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld als u werkt, maar uw man of vrouw thuis op de kleine past), kunnen zij onder bepaalde voorwaarden toch als familieleden bij u in uw nieuwe land wonen:

Werkenden

Als u als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer in een ander land werkt, kunnen uw echtgeno(o)t(e), afhankelijke (klein)kinderen of (groot)ouders bij u wonen. Zij hoeven niet aan andere voorwaarden te voldoen.

Gepensioneerden

Als u als gepensioneerde in een ander land woont, kunnen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders ook bij u wonen als u (voor uzelf en al die familieleden):

 • over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen
 • in dat land tegen ziektekosten bent verzekerd.

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij uw gezin nog in aanmerking komt voor basisinkomenssteun in dat land.

Inschrijving

Zo krijgt u een verklaring van inschrijving voor inwonende gezinsleden .

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders mogen bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders EU-onderdaan zijn, kunnen zij na een rechtmatig verblijf van vijf jaar na elkaar in uw nieuwe land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

Overlijden

Als u als werknemer of zelfstandige in een ander EU-land woont en komt te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg, kunnen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders een speciale behandeling krijgen. Dit kan betekenen dat zij permanent verblijfsrecht krijgen, als:

 • uw dood het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte

of

 • u op het moment van overlijden al 2 jaar onafgebroken in het land woonde.
Mijn geregistreerde partner
Mijn geregistreerde partner

Als uw geregistreerde partner EU-onderdaan is, gelden de voorwaarden voor verblijf voor EU-onderdanen.

De voorwaarden die gelden als uw partner werkt, pensioen trekt of nog studeert, vindt u hier:

Als uw partner niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld omdat u werkt, maar uw partner thuiszit), kan hij of zij toch nog bij u in uw nieuwe land verblijven als lid van uw gezin.

Sommige EU-landen stellen het geregistreerd partnerschap gelijk met het huwelijk. In dit geval dient u zich te baseren op het verblijfsrecht en de verblijfsvoorwaarden voor gehuwde partners.

Andere EU-landen stellen het geregistreerd partnerschap niet gelijk met het huwelijk. In dit geval dient u uit te gaan van het verblijfsrecht en de verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden.

Meer over de erkenning van het geregistreerd partnerschap in Europa.

Overige familieleden / niet-geregistreerde partner
Overige familieleden / niet-geregistreerde partner

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw partner en familieleden ook EU-onderdaan zijn, mogen ze maximaal 3 maanden bij u in een ander EU-land blijven onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf van langer dan 3 maanden

Voor het verblijf van uw partner en familieleden in uw nieuwe EU-land gelden dezelfde voorwaarden als voor EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Voldoen zij niet aan deze voorwaarden (als u bijvoorbeeld werkt, maar uw partner thuis op de kleine past), dan mogen zij als familieleden eventueel toch blijven:

 • Andere familieleden dan uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of groot(ouders) mogen blijven als zij:
  • ernstig ziek zijn en u zelf voor hen moet zorgen, of
  • economisch van u afhankelijk zijn
 • Uw partner mag blijven als deze een duurzame relatie met u heeft.

De autoriteiten van uw nieuwe land nemen per geval een besluit, op grond van uw persoonlijke omstandigheden en hun nationale criteria.

De EU-regels garanderen dat:

 • de aanvraag tot verblijf van uw partner of van van u afhankelijke familieleden door de autoriteiten van uw nieuwe land wordt beoordeeld
 • zij daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld
 • zij bij afwijzing van hun verzoek in beroep kunnen gaan. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, wat dat voor de betrokkenen betekent, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Werkenden

Als u als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer in een ander land werkt, zullen de autoriteiten daar bij hun besluit over het verblijf van uw partner of familieleden zeker rekening mee houden.

Gepensioneerden

Als u gepensioneerd bent, moet u bewijzen dat u (voor uw partner of familieleden):

 • over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen
 • in uw nieuwe land tegen ziektekosten bent verzekerd

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij uw gezin nog in aanmerking komt voor basisinkomenssteun in dat land.

Inschrijving

Uw familieleden en partner moeten uiterlijk 3 maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratiedienst) een bewijs van inschrijving aanvragen.

Zo krijgt u een verklaring van inschrijving voor inwonende gezinsleden .

Verzoek om het land te verlaten/uitzetting

Uw familielid of partner mag bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als uw partner of familielid EU-onderdaan is, kan hij of zij na een rechtmatig verblijf van vijf jaar na elkaar in uw nieuwe land automatisch het permanent verblijfsrecht krijgen, onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Voorwaarden:

Als uw familielid of partner toestemming heeft gekregen om als gezinslid bij u te verblijven, krijgt hij of zij eveneens automatisch het permanent verblijfsrecht na een onafgebroken verblijf in uw nieuwe land van 5 jaar.

Het permanent verblijfsrecht houdt in dat zij dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen genieten als onderdanen van dat land en dat zij zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben.

Ze kunnen het permanent verblijfsrecht weer verliezen als zij langer dan twee jaar na elkaar in een ander land wonen.

Zo krijgt u een bewijs van onvoorwaardelijk permanent verblijfsrecht voor hen.

Overlijden

Als u als werknemer of zelfstandige in een ander EU-land woont en komt te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg, kunnen uw gezinsleden een speciale behandeling krijgen. Dit kan betekenen dat zij permanent verblijfsrecht krijgen, als:

 • uw dood het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte

of

 • u op het moment van overlijden al 2 jaar onafgebroken in het land woonde.
EU-wetgeving
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.