Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 06/04/2016

living-abroad

Darba ņēmēju un pensionāru ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība

Ja esat ES pilsonis, kurš pārcēlies uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu vai strādātu, ES noteikumi jūsu ģimenes locekļiem atvieglo pievienošanos jums. Šajā lapā varat uzzināt, kā ģimenes locekļi var jums pievienoties.

Ņemiet vērā, ka tad, ja neesat pārcēlies uz citu ES valsti un joprojām dzīvojat savā valstī, ES noteikumi uz jums neattiecas, pat ja esat ES pilsonis. Tādā gadījumā spēkā ir valsts noteikumi.

Laulātais, bērni, vecāki
Laulātais, bērni, vecāki

Uzturēšanās ārzemēs līdz 3 mēnešiem

Jūsu vīram, sievai, (maz)bērniem un (vec)vecākiem, kas ir ES pilsoņi, ir tiesības uzturēties citā ES dalībvalstī, ievērojot tos pašus noteikumus, kuri attiecas uz jums.

Noskaidrojiet, kādi ir noteikumi un formalitātes

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu vīram, sievai, (maz)bērniem un (vec)vecākiem, kas ir ES pilsoņi, ir tiesības dzīvot jūsu jaunajā mītnes valstī ( ES dalībvalstī) ar tiem pašiem noteikumiem, kuri attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi un formalitātes, kas attiecas uz

Ja laulātais, maz(bērni) vai vec(vecāki) neatbilst šiem nosacījumiem (piemēram, jūs strādājat, bet laulātais paliek mājās ar jūsu mazo bērnu), viņi tomēr drīkst palikt kopā ar jums jaunajā mītnes valstī jūsu ģimenes locekļu statusā (sk. sīkāk turpinājumā).

Darba ņēmēji

Ja strādājat citā valstī kā darba ņēmējs, pašnodarbināta persona vai uz laiku darbā ārzemēs norīkota persona, jūsu laulātais, apgādībā esoši (maz)bērni vai (vec)vecāki var palikt tur kopā ar jums, neizpildot nekādas citas prasības.

Pensionāri

Ja esat pensionārs, kas dzīvo ārzemēs, jūsu vīrs vai sieva, (maz)bērni vai vecāki arī drīkst dzīvot turpat kopā ar jums, ja jums un jūsu ģimenei ir:

 • pietiekami lieli ienākumi, lai varētu iztikt bez finansiāla pabalsta,
 • visaptveroša veselības apdrošināšana šajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki, nekā vajadzīgs, lai jūs šajā valstī varētu pretendēt uz pamata ienākumu pabalstu.

Reģistrācija

Noskaidrojiet, kā saņemt reģistrācijas apliecību ģimenes locekļiem, kas dzīvo pie jums.

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu vīrs vai sieva, maz(bērni) un vec(vecāki) drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums tik ilgi, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja kāds no nosacījumiem vairs netiek izpildīts, valsts varasiestādes drīkst pieprasīt, lai viņi šo valsti atstāj.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai rīkojums pamest valsti viņiem jāiedod rakstiskā veidā. Lēmumā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā to var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja jūsu laulātais, (maz)bērni un (vec)vecāki ir ES pilsoņi, viņi var automātiski iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības, ja viņi ir likumīgi nodzīvojuši jaunajā mītnes valstī 5 gadus bez pārtraukuma. Šīs tiesības viņi var iegūt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz jums.

Tas nozīmē, ka viņi tur var uzturēties tik ilgi, cik vien vēlas, pat ja viņi nestrādā vai viņiem vajadzīgs pabalsts. Viņi var baudīt tādas pašas tiesības, priekšrocības un saņemt tādus pašus pabalstus kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

Nāve

Ja strādājāt vai bijāt pašnodarbinātais citā ES dalībvalstī un nomirāt, vēl neieguvis pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu vīram vai sievai, maz(bērniem) un vec(vecākiem), kas dzīvoja ar jums kopā kā jūsu ģimenes locekļi, iespējams, izrādīs īpašu pretimnākšanu. Viņiem, piemēram, varbūt atļaus dzīvot jaunajā mītnes valstī pastāvīgi, ja:

 • jūsu nāve ir iestājusies darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības dēļ

vai

 • ja nāves brīdī jūs šajā valstī bijāt nepārtraukti nodzīvojis vismaz 2 gadus.
Mans reģistrētais partneris
Mans reģistrētais partneris

Ja jūsu reģistrētais partneris ir ES pilsonis, viņš drīkst dzīvot jūsu jaunajā mītnes zemē (ES valstī) ar tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Ja jūsu partneris strādā, saņem pensiju vai studē, noskaidrojiet, kādi noteikumi un formalitātes attiecas uz

Arī tad, jūsu partneris minētajiem noteikumiem neatbilst (piemēram, jūs strādājat, bet partneris nodarbojas ar mājsaimniecību), viņš vai viņa vienalga drīkst dzīvot ar jums kopā jaunajā mītnes valstī kā jūsu ģimenes loceklis.

Dažās ES valstīs reģistrētas attiecības uzskata par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā noskaidrojiet, kādas ir uzturēšanās tiesības un nosacījumi, kas piemērojami laulātajiem.

Atsevišķas ES valstis neuzskata reģistrētas attiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā iepazīstieties ar spēkā esošajiem noteikumiem par citu radinieku uzturēšanās tiesībām un nosacījumiem.

Lasiet par reģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Citi radinieki un nereģistrētie partneri
Citi radinieki un nereģistrētie partneri

Uzturēšanās ārzemēs līdz 3 mēnešiem

Ja jūsu partneris vai radinieki ir ES pilsoņi , viņiem ir tiesības uzturēties kopā ar jums citā ES valstī līdz pat 3 mēnešiem ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu partneris vai radinieki drīkst dzīvot kopā ar jums jaunajā ES dalībvalstī ar tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz

Ja viņi neatbilst šiem nosacījumiem (piemēram, jūs studējat un jūsu partneris paliek mājās ar jūsu mazo bērnu), viņi tomēr drīkst palikt kopā ar jums jaunajā mītnes valstī jūsu ģimenes locekļu statusā:

 • radinieki, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, (maz)bērni vai (vec)vecāki, drīkst uzturēties, ja viņi ir
  • smagi slimi un ja jums personīgi par viņiem jārūpējas vai
  • ja viņi ekonomiski ir atkarīgi no jums;
 • partneri drīkst uzturēties, ja viņiem ar jums ir ilgstošas attiecības.

Jaunās mītnes valsts varasiestādes pieņems lēmumu tieši par jūsu gadījumu, ņemot vērā jūsu situāciju un valstī spēkā esošos noteikumus.

ES tiesību akti jūsu partnerim un no jums atkarīgajiem radiniekiem paredz to, ka:

 • viņu lūgums atļaut dzīvot kopā ar jums jaunajā mītnes zemē tiek izskatīts attiecīgās valsts varasiestādēs;
 • viņi pēc iespējas ātrāk saņem rakstisku lēmumu;
 • ja viņu lūgumu noraida, viņiem ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt. Noraidījumā jābūt minētiem iemesliem un izrietošajām sekām, un jābūt precizētam, kāda ir pārsūdzības kārtība un cik ilgā laikā iespējams pārsūdzēt.

Darba ņēmēji

Ja strādājat ārzemēs (esat darba ņēmējs, pašnodarbinātais vai esat tur norīkots darbā uz laiku), iestādes noteikti to ņems vērā, pieņemot lēmumu par to, vai atļaut šajā valstī dzīvot arī jūsu partnerim un radiniekiem.

Pensionāri

Ja esat pensionārs, jums būs jāpierāda, ka jums (partnera vai radinieku uzturēšanai) ir:

 • pietiekami lieli ienākumi, lai varētu dzīvot bez pabalstiem;
 • visaptveroša veselības apdrošināšana jūsu jaunajā mītnes zemē.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai ienākumi būtu lielāki, nekā vajadzīgs, lai jūsu ģimene varētu pretendēt uz pabalstu, kas nodrošina minimālu ienākumu līmeni.

Reģistrācija

Jūsu partnerim un radiniekiem jālūdz reģistrācijas apliecība varasiestādēs (bieži vien pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī) 3 mēnešu laikā pēc ierašanās.

Noskaidrojiet, kā saņemt reģistrācijas apliecību ģimenes locekļiem, kas dzīvo pie jums.

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu partneris un radinieki drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums tik ilgi, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja kāds no nosacījumiem vairs netiek izpildīts, valsts varasiestādes drīkst pieprasīt, lai viņi šo valsti atstāj.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai rīkojums pamest valsti viņiem jāiedod rakstiskā veidā. Lēmumā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā to var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīgā dzīvesvieta

Jūsu radinieki un partneri, kas ir ES pilsoņi, var automātiski iegūt tiesības uzturēties pastāvīgi, ja viņi ir likumīgi nodzīvojuši šajā ES valstī 5 gadus bez pārtraukuma. Šīs tiesības viņi var iegūt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz jums.

Noskaidrojiet, kādi ir noteikumi

Ja jūsu radiniekiem vai partnerim ir atļauts palikt kopā ar jums kā jūsu ģimenes locekļiem, viņi arī automātiski iegūs tiesības uzturēties pastāvīgi pēc tam, kad būs bez pārtraukuma jaunajā mītnes valstī nodzīvojuši 5 gadus.

Ja viņi ieguvuši pastāvīgas uzturēšanās atļauju, tas nozīmē, ka viņiem būs tādas pašas tiesības un priekšrocības kā mītnes valsts pilsoņiem, — viņi drīkst valstī palikt tik ilgi, cik vien vēlas (pat ja viņi nestrādā un ja viņiem nepieciešams pabalsts).

Viņi var pazaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja dzīvo ārpus jaunās mītnes valsts ilgāk nekā 2 gadus pēc kārtas.

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās dokumentu, kas apliecina tiesības uzturēties bez papildu nosacījumiem.

Nāve

Ja strādājāt vai bijāt pašnodarbinātais citā ES dalībvalstī un nomirāt vēl neieguvis pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu radiniekiem vai partnerim, kas dzīvoja ar jums kopā kā jūsu ģimenes locekļi, iespējams, izrādīs īpašu pretimnākšanu. Viņiem, piemēram, varbūt piešķirs pastāvīgas uzturēšanās atļauju, ja:

 • jūsu nāve ir iestājusies darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības dēļ

vai

 • ja nāves brīdī jūs šajā valstī bijāt nepārtraukti nodzīvojis vismaz 2 gadus.
ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.