Navigációs útvonal

Frissítve : 06/04/2016

living-abroad

Munkavállalók és nyugdíjasok uniós családtagjai

Ha Ön valamelyik EU-tagország állampolgára, és egy másik tagállamban él vagy dolgozik, az uniós szabályok értelmében családtagjai is könnyített feltételekkel csatlakozhatnak Önhöz. Ezen az oldalon megismerheti az uniós állampolgárok családtagjaira vonatkozó tartózkodási szabályokat.

Ha Ön uniós ország állampolgáraként hazájában él, az uniós tartózkodási szabályok nem vonatkoznak Önre és családtagjaira. Ebben az esetben hazájának nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

Házastársam / gyermekeim / szüleim
Házastársam / gyermekeim / szüleim

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Uniós polgárként az Ön férje/felesége, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhatnak Önnel egy másik EU-tagországban, mint amelyek az Ön ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei uniós polgárként három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei családtagként Önnel maradhatnak három hónapot meghaladó ideig a fogadó országban, ha nem teljesítik a vonatkozó feltételeket (ez lehet például a helyzet, ha Ön munkaviszonyban áll az adott országban, élettársa viszont nem dolgozik, hanem otthon van közös gyermekükkel). Erre az esetre a következők vonatkoznak:

Munkavállalók

Ha Ön - alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként — munkát vállal az adott országban, eltartott gyermekei és unokái, illetve szülei és nagyszülei minden további feltétel teljesítése nélkül Önnel maradhatnak.

Nyugdíjasok

Ha Ön nyugdíjasként él az új lakhelyéül szolgáló uniós országban, házastársa, eltartott gyermekei és unokái, illetve szülei és nagyszülei is ott tartózkodhatnak Önnel, ha Ön igazolni tudja (saját maga és egész családja vonatkozásában), hogy:

 • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
 • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban - tudnivalók.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei mindaddig Önnel maradhatnak az adott országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

A huzamos tartózkodás jogának elnyerése azt jelenti, hogy annyi ideig maradhatnak az országban, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük. Emellett ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre lesznek jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

Elhalálozás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, családtagként Önnel élő házastársa/gyermekei/unokái/szülei/nagyszülei különleges elbánásban részesülhetnek. Ez magában foglalhatja azt is, hogy huzamos ideig az országban maradhatnak, feltéve hogy Ön:

 • munkahelyi balesetben vagy foglalkozási betegség következtében veszti életét,

vagy

 • halálát megelőzően legalább két évig megszakítás nélkül az adott országban élt.
Bejegyzett élettársam
Bejegyzett élettársam

Uniós polgárként az Ön bejegyzett élettársa ugyanolyan feltételek mellett tartózkodhat Önnel a fogadó országban, mint a többi EU-tagország állampolgára.

Ha élettársa munkát vállal, nyugdíjat kap, vagy tanulmányokat folytat, a rá vonatkozó feltételeket és az általa teljesítendő adminisztratív követelményeket az alábbi oldalak ismertetik.

Ha élettársa nem tartozik a fenti kategóriák valamelyikébe, (például ha — Önnel ellentétben — nem dolgozik), továbbra is jogosult lehet arra, hogy családtagként a fogadó országban tartózkodjék Önnel.

Egyes EU-tagországok ugyanolyan elbánásban részesítik a bejegyzett élettársakat, mint a házastársakat. Ebben az esetben Önöknek a házastársakat megillető tartózkodási jogoknak és a házastársakra vonatkozó feltételeknek kell utánanézniük.

Más uniós országok nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékű kapcsolatnak. Ebben az esetben Önöknek arról érdemes tájékozódniuk, milyen tartózkodási jogok illetik meg az egyéb rokonokat, és milyen feltételek vonatkoznak rájuk.

További információk a bejegyzett élettársi kapcsolat elismeréséről Európában.

Egyéb rokonom / be nem jegyzett élettársam
Egyéb rokonom / be nem jegyzett élettársam

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

EU-tagország állampolgáraként az Ön élettársának, illetve rokonainak joguk van három hónapig Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodni. Ott-tartózkodásukra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az Ön kinntartózkodására.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha az Ön élettársa, illetve rokonai három hónapnál hosszabb ideig kívánnak az Ön új lakhelyéül szolgáló uniós országban tartózkodni, ezt az EU-tagországok állampolgáraira vonatkozó általános feltételek mellett tehetik meg.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Még abban az esetben is elképzelhető, hogy családtagként három hónapot meghaladó ideig Önnel maradhatnak a fogadó országban, ha nem teljesítik a vonatkozó feltételeket (ez lehet például a helyzet, ha Ön munkaviszonyban áll az adott országban, élettársa viszont nem dolgozik, hanem otthon van közös gyermekükkel):

 • Az Ön rokonai - férjét, feleségét, gyermekeit, unokáit, szüleit és nagyszüleit kivéve - akkor tartózkodhatnak Önnel az adott országban, ha:
  • súlyos betegségben szenvednek, és rá vannak utalva az Ön személyes gondoskodására, illetve ha
  • az Ön eltartottjai.
 • Élettársa akkor tartózkodhat Önnel az országban, ha tartós párkapcsolatban él Önnel.

A hatóságok eseti alapon bírálják el az Ön rokonainak/élettársának tartózkodási kérelmét, és ennek során figyelembe veszik az Önök sajátos helyzetét és az ország által támasztott követelményeket is.

Az uniós jog garantálja az Ön élettársa, illetve eltartott rokonai számára, hogy:

 • az Ön tartózkodási helyéül szolgáló ország hatóságai elbírálják arra irányuló kérelmüket, hogy Önnel együtt az országban tartózkodjanak;
 • a hatóságok a lehető leghamarabb írásban tájékoztatják őket döntésükről;
 • fellebbezhetnek, ha kérelmüket elutasítják. Ha a hatóságok a tartózkodási kérelem elutasítása mellett döntenek, meg kell indokolniuk döntésüket, és ismertetniük kell, hogy az elutasítás milyen következményekkel jár az Ön élettársára/rokonaira nézve. A határozatnak arra is ki kell térnie, meddig és hogyan lehet fellebbezni a döntés ellen.

Munkavállalók

Ha Ön - alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként — munkát vállal az adott országban, azt a hatóságok feltétlenül figyelembe veszik, amikor elbírálják élettársának/rokonainak tartózkodási kérelmét.

Nyugdíjasok

Ha Ön nyugdíjas, igazolnia kell (élettársa, illetve rokonai vonatkozásában), hogy:

 • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
 • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Az Ön élettársának, illetve rokonainak a beutazásuktól számított három hónapon belül regisztrációs igazolást kell kiváltaniuk a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

Uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban - tudnivalók.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön élettársa, illetve rokonai mindaddig Önnel maradhatnak az adott országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok  felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Huzamos tartózkodás

Uniós polgárként az Ön élettársa/rokonai automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.

A vonatkozó feltételek áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Ha a hatóságok engedélyezték számukra, hogy családtagként Önnel maradjanak az országban, akkor az Ön élettársa/rokonai automatikusan elnyerik a huzamos tartózkodás jogát azt követően, hogy öt évigmegszakítás nélkül az országban éltek.

A huzamos tartózkodás jogának elnyerése azt jelenti, hogy ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre lesznek jogosultak, mint az adott ország állampolgárai; annyi ideig maradhatnak az országban, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és jövedelemtámogatásra van szükségük.

Ha azonban egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyják az ország területét, elveszthetik a huzamos tartózkodás jogát.

Nézzen utána, hogyan szerezheti be a feltétel nélküli huzamos tartózkodásra feljogosító okmányt hozzátartozói számára.

Elhalálozás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, családtagként Önnel élő élettársa/rokonai különleges elbánásban részesülhetnek. Ez magában foglalhatja azt is, hogy huzamos ideig az országban maradhatnak, feltéve hogy Ön:

 • munkahelyi balesetben vagy foglalkozási betegség következtében veszti életét,

vagy

 • halálát megelőzően legalább két évig megszakítás nélkül az adott országban élt.
EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.