Navigointipolku

Päivitetty : 06/04/2016

living-abroad

Työssäkäyvien ja eläkeläisten perheenjäsenet (EU-kansalaiset)

Jos olet EU-kansalainen ja muutat asumaan tai töihin toiseen EU-maahan, EU-sääntöjen ansiosta perheesi on helpompi seurata mukanasi. Tällä sivulla on tietoa siitä, kuinka perheenjäsenesi voivat muuttaa luoksesi.

Vaikka olisit EU-kansalainen, EU-sääntöjä ei sovelleta, jos et ole muuttanut toiseen EU-maahan vaan asut siinä maassa, jonka kansalainen olet. Tällöin sovelletaan kansallisia sääntöjä.

Puoliso / lapsi / vanhempi
Puoliso / lapsi / vanhempi

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina aviomiehesi tai -vaimosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi ovat EU:n kansalaisia, joten he voivat oleskella uudessa EU:n alueella olevassa asuinmaassasi samoilla ehdoilla kuin muutkin EU:n kansalaiset.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi ei täytä kyseisiä ehtoja (jos esimerkiksi sinä käyt töissä ja puolisosi on kotona yhteisen lapsenne kanssa), hän voi silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä. Seuraavasta käy ilmi, miten oma työskentelytilanteesi vaikuttaa perheenjäsentesi oleskelun ehtoihin:

Työssäkäyvät

Jos olet toisessa maassa työssä — paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana — puolisosi tai huollettavanasi olevat (lapsen)lapset tai (iso)vanhemmat voivat oleskella luonasi ilman, että heiltä edellytetään muiden ehtojen täyttymistä.

Eläkeläiset

Jos olet toisessa maassa asuva eläkeläinen, puolisosi tai huollettavanasi olevat (lapsen) lapset tai (iso)vanhemmat voivat asua luonasi, jos sinulla on (itseäsi ja perhettäsi varten)

 • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Lisätietoa perheenjäsenen rekisteröintitodistuksesta .

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi saavat oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin he täyttävät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisina puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voivat saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos he ovat asuneet laillisesti toisessa maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

He voivat siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikka heillä ei olisi työpaikkaa tai he tarvitsisivat toimeentulotukea. Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Kuolema

Jos olet ollut työssä tai ammatinharjoittajana toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, luonasi perheenjäsenenä oleskellutta puolisoa, (lapsen)lasta tai (iso)vanhempaa voidaan kohdella erikoistapauksena. Hän voi esimerkiksi saada pysyvän oleskeluoikeuden, jos

 • kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus

tai

 • kuolemantapauksen sattuessa olit asunut maassa yhtäjaksoisesti ainakin kahden vuoden ajan.
Rekisteröity kumppani
Rekisteröity kumppani

Koska olet EU:n kansalainen, myös rekisteröity kumppanisi voi oleskella uudessa EU:n alueella olevassa kotimaassasi samoilla ehdoilla, joita sovelletaan EU:n kansalaisiin.

Jos kumppanisi on työssä, saa eläkettä tai opiskelee, tarkista sovellettavat ehdot ja noudatettavat muodollisuudet tästä:

Jos kumppanisi ei täytä näitä ehtoja (jos esimerkiksi sinä käyt töissä ja kumppanisi on kotona), hän voi silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä.

Eräissä maissa rekisteröidyn parisuhteen osapuolia kohdellaan samalla tavoin kuin naimisissa olevia puolisoita. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista puolisoihin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Joissakin EU-maissa taas rekisteröityä parisuhdetta ei rinnasteta avioliittoon. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista muihin sukulaisiin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Tietoa rekisteröityjen parisuhteiden tunnustamisesta eri EU-maissa.

Muut sukulaiset tai muu kuin rekisteröity kumppani
Muut sukulaiset tai muu kuin rekisteröity kumppani

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisina kumppanillasi ja sukulaisillasi on oikeus oleskella kanssasi toisessa EU-maassa enintään kolmen kuukauden ajan samoilla ehdoilla kuin sinäkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Kumppanisi tai sukulaisesi saavat asua kanssasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Jos kumppanisi tai sukulaisesi eivät täytä kyseisiä ehtoja (jos esimerkiksi sinä käyt töissä ja kumppanisi on kotona yhteisen lapsenne kanssa), hän voi silti oleskella luonasi uudessa asuinmaassasi perheenjäsenenä.

 • Muut perheenjäsenet kuin vaimo tai mies, (lapsen)lapset tai (iso)vanhemmat voivat oleskella luonasi, jos he ovat
 • Kumppani voi oleskella luonasi, jos teillä on pitkäaikainen parisuhde.

Uuden asuinmaasi viranomaiset tekevät päätökset tapauskohtaisesti ja ottavat huomioon elämäntilanteesi ja omat kansalliset ehtonsa.

EU:n lainsäädännön nojalla kumppanillasi tai huollettavilla sukulaisillasi on seuraavat oikeudet:

 • uuden asuinmaasi viranomaisten on käsiteltävä kumppanisi tai sukulaistesi hakemus, joka koskee luonasi asumista, ja
 • heidän on toimitettava päätöksensä kirjallisena ensi tilassa.
 • Kumppanisi tai sukulaisesi voi myös tehdä valituksen, jos hänen hakemuksensa hylätään. Hylkäävässä päätöksessä on ilmoitettava perustelut ja päätöksen seuraukset ja kerrottava, miten kumppanisi tai sukulaisesi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Työssäkäyvät

Jos olet toisessa maassa työssä - paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana - viranomaiset ottavat tämän huomioon harkitessaan kumppanisi tai sukulaisesi oleskelulupapäätöstä.

Eläkeläiset

Jos olet eläkeläinen, sinun on osoitettava, että sinulla on (kumppaniasi tai sukulaisiasi varten) seuraavat:

 • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät saa vaatia tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Sukulaisesi tai kumppanisi on haettava viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuskolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan.

Lisätietoa perheenjäsenen rekisteröintitodistuksesta .

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Sukulaisesi tai kumppanisi saa oleskella luonasi asuinmaassasi niin kauan kuin hän täyttää oleskelun ehdot.  Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

EU:n kansalaisena sukulaisesi tai kumppanisi voi saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos hän on asunut laillisesti toisessa maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

Etsi lisätietoa sovellettavista ehdoista, kun kyseessä ovat

Jos sukulaisellasi tai kumppanillasi on lupa asua luonasi perheenjäsenenä, myös hän saa automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun asuttuaan toisessa maassa yhtäjaksoisestiviiden vuoden ajan.

Pysyvän oleskeluoikeuden saaminen tarkoittaa, että henkilöllä on samat oikeudet ja hän voi saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset, eli hän voi asua maassa haluamansa ajan, vaikka hänellä ei olisi työpaikkaa tai hän tarvitsisi toimeentulotukea.

Oikeus pysyvään oleskeluun voidaan menettää, jos henkilö asuu maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti ylikaksi vuotta.

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Kuolema

Jos olet ollut työssä tai ammatinharjoittajana toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, luonasi perheenjäsenenä oleskellutta sukulaista tai kumppania voidaan kohdella erikoistapauksena. Hän voi esimerkiksi saada pysyvän oleskeluoikeuden, jos

 • kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus

tai

 • kuolemantapauksen sattuessa olit asunut maassa yhtäjaksoisesti ainakin kahden vuoden ajan.
EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.