Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 06/04/2016

living-abroad

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι - Μέλη της οικογένειας υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για διαμονή ή εργασία, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας συνοδεύσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε πώς μπορούν να σας συνοδεύσουν τα μέλη της οικογένειάς σας.

Ακόμη και αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, εάν δεν έχετε μετακομίσει σε άλλη χώρα της ΕΕ και ζείτε στη χώρα καταγωγής σας, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία.

Σύζυγος / Παιδιά / Γονείς
Σύζυγος / Παιδιά / Γονείς

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ  υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας δεν πληρούν αυτούς τους όρους (π.χ. αν εσείς εργάζεστε και ο/η σύζυγός σας μένει στο σπίτι με το παιδί σας), μπορούν και πάλι να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλη της οικογένειάς σας:

Εργαζόμενοι

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα - ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας χωρίς να χρειάζεται να πληρούν άλλους όρους.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος και ζείτε σε άλλη χώρα, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον διαθέτετε (για σας και για ολόκληρη την οικογένειά σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση σ'αυτή τη χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Πώς να λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής για τα μέλη της οικογενείας σας που ζουν μαζί σας.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζουν στη χώρα αυτή για το διάστημα που πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στη συγκεκριμένη χώρα για πέντε χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Θα έχουν τα ίδια δικαιώματα , οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Θάνατος

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας που ζούσαν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί δηλαδή να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

 • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας

ή

 • τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή επί δύο τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή.
Δηλωμένος/-η σύντροφος
Δηλωμένος/-η σύντροφος

Ως υπήκοος της ΕΕ, ο/η δηλωμένος/-η σύντροφός σας μπορεί να ζήσει στη νέα σας χώρα ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Αν ο/η σύντροφός σας εργάζεται, εισπράττει σύνταξη ή σπουδάζει, μάθετε τους όρους και τις διατυπώσεις εδώ:

Αν ο/η σύντροφός σας δεν πληροί αυτούς τους όρους (για παράδειγμα, αν εσείς εργάζεστε και ο/η σύντροφός σας μένει στο σπίτι), μπορεί και πάλι να μείνει μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλος της οικογένειάς σας.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε τα ισχύοντα δικαιώματα και όρους διαμονής για συζύγους.

Άλλες χώρες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμο με γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση ενημερωθείτε για το τι ισχύει σχετικά με τα δικαιώματα και τους όρους διαμονής για τους υπόλοιπους συγγενείς.

Μάθετε τι ισχύει σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος καταχωρισμένης συμβίωσης στην Ευρώπη.

Λοιποί συγγενείς /μη δηλωμένος/-η σύντροφος
Λοιποί συγγενείς /μη δηλωμένος/-η σύντροφος

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι της ΕΕ, ο σύντροφός σας και οι συγγενείς σας έχουν το δικαίωμα να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ ή επί 3 μήνες το πολύ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Ο/Η σύντροφός σας ή οι συγγενείς σας μπορούν να ζήσουν στη νέα σας χώρα ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν δεν πληρούν τους συγκεκριμένους όρους (π.χ. αν εσείς εργάζεστε και ο/η σύντροφός σας μένει στο σπίτι με το παιδί σας), μπορούν και πάλι να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα ως μέλη της οικογένειάς σας:

 • Συγγενείς άλλοι από τον/τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια, τους γονείς ή τους παππούδες/τις γιαγιάδες σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον:
  • είναι σοβαρά άρρωστοι και χρειάζονται την προσωπική σας φροντίδα, ή
  • εξαρτώνται οικονομικά από εσάς.
 • Οι σύντροφοι μπορούν να μένουν αν διατηρείτε μακροχρόνια σχέση μαζί τους.

Οι αρχές της νέας σας χώρας θα αποφασίσουν για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού εξετάσουν την προσωπική σας κατάσταση και τους εθνικούς όρους.

Η νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται στον/στη σύντροφό σας ή τους εξαρτώμενους συγγενείς σας ότι:

 • η αίτησή τους για διαμονή μαζί σας στη νέα σας χώρα θα εξεταστεί από τις αρχές της χώρας αυτής
 • θα λάβουν γραπτή απόφαση το ταχύτερο δυνατό
 • μπορούν να ασκήσουν προσφυγή αν η αίτησή τους απορριφθεί. Κάθε απόφαση απόρριψης πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και τις επιπτώσεις για τον/τη σύντροφό σας ή τους συγγενείς σας, και να ορίζει πώς αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και πότε κατά της απόφασης αυτής.

Εργαζόμενοι

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, οι αρχές θα λάβουν αναμφίβολα το γεγονός αυτό υπόψη όταν κληθούν να αποφασίσουν αν μπορούν να μείνουν οι σύντροφοι/ συγγενείς σας.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος, θα πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε (για τον/τη σύντροφο ή τους συγγενείς σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς εισοδηματική ενίσχυση 
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη νέα σας χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση ενός πιστοποιητικού εγγραφής από τις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Πώς να λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής για τα μέλη της οικογενείας σας που ζουν μαζί σας.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι συγγενείς σας ή ο/η σύντροφός σας μπορούν να ζουν στη χώρα σας μαζί σας για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι της ΕΕ, οι συγγενείς και ο/η σύντροφός σας μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στην άλλη χώρα για πέντε χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μάθετε περισσότερα για τους όρους που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά:

Αν οι συγγενείς σας ή ο/η σύντροφός σας έχουν άδεια να μείνουν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας, θα αποκτήσουν επίσης αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής μετά από συνεχή παραμονή στη χώρα αυτή επί πέντε χρόνια.

Όταν αποκτήσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους και θα μπορούν να μείνουν όσο θέλουν ακόμη και σε περίπτωση που δεν εργάζονται και χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση.

Μπορούν να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσουν εκτός της χώρας αυτής για πάνω απόδύο συνεχή έτη.

Δείτε πώς εκδίδεται η κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα παραμονής άνευ όρων.

Θάνατος

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύντροφος /οι συγγενείς σας που ζούσαν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί δηλαδή να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

 • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας

ή

 • τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή επί δύο τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή.
Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.