Sti

Opdateret : 06/04/2016

living-abroad

Arbejdstageres og pensionisters familie fra EU

Hvis du er EU-borger og er flyttet til et andet EU-land for at bo eller arbejde, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du læse mere om, hvordan din familie kan flytte med dig.

Hvis du er EU-borger og bor i dit hjemland, gælder EU-reglerne ikke. Her gælder de nationale regler.

Min ægtefælle/mine børn/mine forældre
Min ægtefælle/mine børn/mine forældre

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger må din mand eller kone, dine (børne)børn og dine (bedste)forældre opholde sig i et andet EU-land med dig på samme vilkår som dig.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre må som EU-borgere bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre ikke opfylder disse betingelser (for eksempel hvis du arbejder, og din ægtefælle bliver hjemme med dit barn), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye EU-land som dine familiemedlemmer efter følgende regler:

Arbejdstagere

Hvis du arbejder i et andet land - som ansat, selvstændig eller udstationeret - kan din ægtefælle, dine afhængige (børne)børn eller (bedste)forældre bo der sammen med dig uden at skulle opfylde andre betingelser.

Pensionister

Hvis du som pensionist bor i et andet land, kan din ægtefælle, dine afhængige (børne)børn eller (bedste)forældre også bo der, hvis du har (for dig selv og hele din familie):

 • en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • en omfattende sygesikring i værtslandet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Registrering

Find ud af, hvordan du får et bevis for registrering af dine familiemedlemmer, som bor hos dig.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borger kan din ægtefælle eller dine (børne)børn og (bedste)forældre på samme vilkår som dig opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i det andet land i 5 år i træk.

Det vil sige, at de kan blive så længe de vil — også selvom de ikke arbejder, eller hvis de har brug for indkomststøtte. De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

Dødsfald

Hvis du var ansat eller selvstændig i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre, som også boede hos dig som familiemedlemmer, få særbehandling. Det kan betyde, at de får tilladelse til permanent ophold , hvis:

 • dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

eller

 • du på det tidspunkt, da døden indtraf, havde opholdt dig i værtslandet uafbrudt i mindst 2 år.
Min registrerede partner
Min registrerede partner

Som EU-borger må din registrerede partner bo med dig i dit nye EU-land på samme vilkår som EU-borgere.

Hvis din partner arbejder, modtager pension eller studerer, bør du undersøge betingelserne og formaliteterne her:

Hvis din partner ikke opfylder disse betingelser (for eksempel hvis du arbejder, men din partner bliver hjemme), må han eller hun stadig opholde sig hos dig i det nye land som dit familiemedlem.

I nogle EU-lande betragtes registreret partnerskab på lige fod med ægteskab. I dette tilfælde bør du undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for ægtefæller.

Andre EU-lande anerkender ikke registreret partnerskab som sidestillet med ægteskab. Du bør i det tilfælde undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for øvrige familiemedlemmer.

Læs mere om anerkendelse af registreret partnerskab i Europa.

Mine øvrige slægtninge/min samlever
Mine øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borgere har din partner og dine slægtninge ret til at besøge dig i et andet EU-land i op til 3 måneder på samme betingelser som dig.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Din partner eller dine slægtninge kan bo i dit nye EU-land på de samme betingelser som dem, der gælder for EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Hvis de ikke opfylder disse betingelser (for eksempel hvis du arbejder, og din partner bliver hjemme med dit barn), må de stadig opholde sig hos dig i dit nye land som dine familiemedlemmer:

 • Slægtninge ud over din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre må opholde sig hos dig, hvis de er:
  • alvorligt syge og har brug for dig til at tage dig personligt af dem eller
  • økonomisk afhængige af dig.
 • Din partner må opholde sig hos dig, hvis I har et langvarigt forhold.

Myndighederne i dit nye land vil træffe en afgørelse i det enkelte tilfælde, idet de tager højde for dine personlige omstændigheder og deres egne nationale betingelser.

EU-reglerne sikrer, at din partner eller økonomisk afhængige slægtninge:

 • får deres ansøgning om at bo med dig i dit nye land behandlet af myndighederne i landet
 • får en skriftlig afgørelse så hurtigt som muligt
 • kan klage, hvis deres ansøgning afvises. Afvisninger skal indeholde en begrundelse og en forklaring af konsekvenserne for din partner eller slægtninge og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Arbejdstagere

Hvis du arbejder i et andet land - som ansat, selvstændig eller udstationeret - vil myndighederne helt sikkert tage hensyn til dette forhold, når de beslutter, om din partner eller dine slægtninge kan blive hos dig.

Pensionister

Som pensionist skal du bevise, at du har (for din partner eller dine slægtninge):

 • en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • en omfattende sygesikring i dit nye land.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Registrering

Dine slægtninge eller din partner skal anmode om et bevis for registrering hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Find ud af, hvordan du får et bevis for registrering af dine familiemedlemmer, som bor hos dig.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine slægtninge eller din partner kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Som EU-borgere kan dine slægtninge eller din partner på samme vilkår som dig opnå ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet lovligt i det andet land i 5 år i træk.

Læs mere om reglerne for:

Hvis dine slægtninge eller din partner har fået tilladelse til at bo hos dig som familiemedlemmer, får de også ret til permanent opholdstilladelse, hvis de har boet 5 åri træk i det andet land.

Retten til permanent ophold betyder, at de får samme rettigheder og fordele som landets statsborgere - de kan blive, så længe de ønsker det, også selv om de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte.

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over2 år i træk.

Sådan får din familie et permanent opholdskort, der viser deres ret til ophold uden betingelser.

Dødsfald

Hvis du arbejdede som ansat eller selvstændig i et andet land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, kan dine slægtninge eller din partner, som også boede hos dig som familiemedlemmer, få særbehandling. Det kan betyde, at de får tilladelse til permanent ophold , hvis:

 • dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

eller

 • du på det tidspunkt, da døden indtraf, havde opholdt dig i værtslandet uafbrudt i mindst 2 år.
EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.