Cale de navigare

Actualizare : 05/11/2015

living-abroad

Drepturi de ședere pentru studenți

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a studia într-o altă ţară europeană. Pentru o şedere mai mică de 3 luni, tot ce vă trebuie este o carte de identitate sau un paşaport valabil.

În multe ţări din UE, trebuie să aveţi permanent asupra dumneavoastră cartea de identitate sau paşaportul.

În aceste ţări, aţi putea fi amendat sau reţinut temporar dacă vă uitaţi documentele de identitate acasă, dar nu puteţi fi expulzat doar din acest motiv.

Verificați dacă în țara-gazdă trebuie să aveți întotdeauna la dumneavoastră cartea de identitate sau pașaportul:

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara

Drepturi comune, aplicabile în toate ţările UE


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Semnalarea prezenţei

În unele ţări din UE, trebuie să vă semnalaţi prezenţa într-un interval rezonabil de timp de la data sosirii pe teritoriul ţării. Cei care nu respectă această regulă pot fi amendaţi.

Egalitate de tratament

Pe durata şederii, trebuie să fiţi tratat ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.   

Chiar dacă vă aflaţi în ţară ca simplu turist, nu trebuie să vi se ceară să plătiţi mai mult, de exemplu pentru biletele de intrare la muzeu sau pentru transport.   

Excepţie: Unele ţări din UE pot decide să nu vă acorde, dumneavoastră şi membrilor de familie, sprijin financiar pe durata primelor 3 luni de şedere în ţară sau o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care îndepliniţi condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Expulzare

În cazuri excepţionale, autorităţile pot decide să vă expulzeze, pe motive de ordine, de securitate sau sănătate publică, dar numai dacă pot dovedi că reprezentaţi o ameninţare serioasă.   

Decizia de expulzare trebuie să vi se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Aveţi dreptul să locuiţi în orice ţară a UE pe durata studiilor, dacă:

 • sunteţi înscris la o instituţie de învăţământ autorizată
 • aveţi suficiente venituri (indiferent din ce sursă) pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar
 • aveţi asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să aveţi un venit superior pragului începând de la care aţi putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă.

După încheierea studiilor, puteţi rămâne în ţara respectivă doar dacă puteţi dovedi că lucraţi sau că aveţi venituri suficiente pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar.

Înregistrarea

Pe durata primelor 3 luni de şedere în noua dumneavoastră ţară, nu sunteţi obligat să vă înregistraţi (să obţineţi un document care să confirme că aveţi dreptul de a locui în ţara respectivă), dar puteţi face acest lucru dacă doriţi.  

După 3 luni, este posibil să vi se ceară să vă înregistraţi pe lângă autorităţile locale (în general, poliţia sau primăria).

Cum vă puteți înregistra rezidența în străinătate .

Egalitate de tratament

Pe durata şederii, trebuie să fiţi tratat ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Excepţie: Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Puteţi locui în altă ţară din UE atâta timp cât îndepliniţi condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale vă pot cere să părăsiţi ţara.

În cazuri excepţionale, puteţi fi expulzat pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezentaţi o ameninţare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să vi se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere permanentă

Dacă aţi locuit legal ca student în altă ţară din UE, timp de 5 ani, continuu, primiţi automat dreptul de şedere permanentă. Aceasta înseamnă că puteţi sta în ţara respectivă cât timp doriţi.

Continuitatea şederii nu este afectată de:

 • absenţe temporare (mai puţin de 6 luni pe an)
 • absenţe mai mari justificate (de exemplu, efectuarea serviciului militar obligatoriu)
 • o absenţă de 12 luni consecutive justificată de motive importante, cum ar fi sarcina şi naşterea, o boală gravă, muncă, formare profesională sau detaşare în altă ţară.

Vă puteţi pierde dreptul de şedere permanentă dacă locuiţi în afara ţării pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi .

Permisul de şedere permanentă

Aflaţi cum puteţi obţine un document de şedere permanentă care să vă dea dreptul de a locui necondiţionat într-o ţară.

Egalitate de tratament

Pe durata şederii permanente în altă ţară, ar trebui să beneficiaţi de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării respective.   

Expulzare

În cazuri excepţionale, puteţi fi expulzat pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezentaţi o ameninţare serioasă.   

Decizia de expulzare trebuie să vi se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere

  sau cetăţean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.

  În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

  Retour au texte en cours.