Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
 
	Delen op Twitter
 
	Delen op Google+
 
	Delen op linkedIn

Studenten

Bijgewerkt : 17/02/2014

Rechten, voorwaarden en formaliteiten

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als EU-onderdaan heeft u het recht om in een ander EU-land te studeren. Als u minder dan 3 maanden blijft, heeft u alleen een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In sommige EU-landen kunt u een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden als u uw identiteitskaart of paspoort niet bij zich heeft. U kunt hierom echter niet het land worden uitgezet.

Meldplicht

In sommige EU-landen bent u verplicht u na aankomst te melden binnen een redelijke termijn. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land op dezelfde manier worden behandeld als de eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Zelfs als u als toerist in het land bent, hoeft u bijvoorbeeld niet méér te betalen voor een museum- of treinkaartje e.d.

Uitzondering: Sommige EU-landen geven studenten en gezin gedurende de eerste drie maanden geen inkomenssteun en geen studietoelage zolang zij niet in aanmerking komen voor het permanent verblijfsrecht.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten, maar alleen als het kan aantonen dat u een bedreiging voor de openbare orde of veiligheid bent.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan 3 maanden

U heeft het recht om voor de duur van uw studies in om het even welk EU-land te wonen indien u:

 • bij een erkende onderwijsinstelling ingeschreven bent
 • over voldoende inkomsten beschikt (ongeacht de bron) om zonder bijstand rond te komen
 • daar afdoende tegen ziektekosten bent verzekerd

De nationale autoriteiten mogen niet eisen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u nog in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

U kunt het verblijfsrecht verliezen als u na afloop van uw studies niet kunt bewijzen dat u werk hebt of over voldoende middelen van bestaan beschikt.

Inschrijving

Als u nog geen 3 maanden in uw nieuwe land verblijft, bent u niet verplicht zich in te schrijven (om een bewijs van inschrijving aan te vragen), maar u mag het wel.

             Zodra u 3 maanden in uw nieuwe land woont, bent u meestal verplicht zich in te schrijven (doorgaans bij de gemeente, politie of immigratiedienst).

Om een bewijs van inschrijving te krijgen, moet u de volgende documenten overleggen:

 • geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • bewijs van inschrijving aan een erkende onderwijsinstelling
 • bewijs dat u afdoende tegen ziektekosten bent verzekerd
 • verklaring dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt (die mogen afkomstig zijn van uw ouders, echtgeno(o)t(e), enz.).

U hoeft geen andere documenten over te leggen.

Bij de inschrijving krijgt u een bewijs van inschrijving. Dit bevestigt dat u recht op verblijf heeft en vermeldt uw naam, adres en datum van inschrijving.

Het bewijs van inschrijving moet onmiddellijk worden afgegeven en mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart voor onderdanen van dat land.

Het moet onbeperkt geldig zijn (hoeft niet te worden vernieuwd). U moet wel eventuele adreswijzigingen aan de nationale autoriteiten doorgeven.

Als u verplicht bent zich in te schrijven, kunt u een boete krijgen als u het niet doet, maar u kunt wel in het land blijven wonen en u mag daarom niet het land worden uitgezet.

In veel landen moet u het bewijs van inschrijving en uw nationale identiteitskaart of paspoort altijd bij u hebben. Anders kunt u een boete krijgen, maar u kunt daarom niet het land worden uitgezet.

Een voorbeeld

Zorg ervoor dat uw nieuwe adres op uw bewijs van inschrijving vermeld staat.

Gabor is een Hongaarse student die via een Erasmus-uitwisselingsprogramma gedurende één jaar aan een Finse universiteit studeert. Het bewijs van inschrijving dat hij bij zijn aankomst van de Finse autoriteiten kreeg, vermeldde zijn adres niet. Hierdoor kon hij geen bankrekening openen, want zijn Finse adres stond niet op zijn (Hongaarse) identiteitskaart.

Na inlichtingen te hebben ingewonnen, kon Gabor de autoriteiten ervan overtuigen hem meteen een document te geven waarop zijn tijdelijke adres in Finland vermeld werd.

Als u geen bewijs van inschrijving krijgt, kunt u een beroep doen op onze hulpdienst.

Gelijke behandeling

U moet in uw nieuwe land op dezelfde manier worden behandeld als de eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Uitzondering: Sommige EU-landen geven studenten en  hun gezin geen studietoelage zolang zij niet in aanmerking komen voor permanent verblijfsrecht.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

U mag in het andere EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u  uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u 5 jaar na elkaar als student rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht.  Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

 • tijdelijk het land verlaat (minder dan 6 maanden per jaar)
 • onvrijwillig langer afwezig bent (bijvoorbeeld om uw militaire dienstplicht te vervullen)
 • eenmalig maximaal 12 maanden achter elkaar het land verlaat om belangrijke redenen zoals zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, beroepsopleiding of detachering in het buitenland.

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar  in een ander land woont.

Permanent verblijfsdocument

Hoe u een permanent verblijfsdocument krijgt waaruit uw onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt.

Gelijke behandeling

Gedurende uw permanente verblijf geniet u dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als de eigen onderdanen, onder dezelfde voorwaarden.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als het kan aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Footnote

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.