Kruimelpad

Bijgewerkt : 05/04/2016

living-abroad

Recht op verblijf van studenten

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als EU-onderdaan heeft u het recht om in een ander EU-land te studeren. Als u minder dan 3 maanden blijft, heeft u alleen een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In sommige EU-landen kunt u een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden als u uw identiteitskaart of paspoort niet bij zich heeft. U kunt hierom echter niet het land worden uitgezet.

Ga na of u in uw gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Griekenland, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië: Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen.

Meldplicht

In sommige EU-landen bent u verplicht u na aankomst te melden binnen een redelijke termijn. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten, maar alleen als het kan aantonen dat u een bedreiging voor de openbare orde of veiligheid bent.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan 3 maanden

U heeft het recht om voor de duur van uw studies in om het even welk EU-land te wonen indien u:

 • bij een erkende onderwijsinstelling ingeschreven bent
 • over voldoende inkomsten beschikt (ongeacht de bron) om zonder bijstand rond te komen
 • daar afdoende tegen ziektekosten bent verzekerd

De nationale autoriteiten mogen niet eisen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij u nog in aanmerking komt voor bijstand in dat land.

U kunt het verblijfsrecht verliezen als u na afloop van uw studies niet kunt bewijzen dat u werk hebt of over voldoende middelen van bestaan beschikt.

Inschrijving

Als u nog geen 3 maanden in uw nieuwe land verblijft, bent u niet verplicht zich in te schrijven (om een bewijs van inschrijving aan te vragen), maar u mag het wel.

Zodra u 3 maanden in uw nieuwe land woont, bent u meestal verplicht zich in te schrijven (doorgaans bij de gemeente, politie of immigratiedienst).
Zo kunt u zich in het buitenland inschrijven in het bevolkingsregister .

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

U mag in het andere EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u  uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u 5 jaar na elkaar als student rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht.  Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

 • tijdelijk het land verlaat (minder dan 6 maanden per jaar)
 • onvrijwillig langer afwezig bent (bijvoorbeeld om uw militaire dienstplicht te vervullen)
 • eenmalig maximaal 12 maanden achter elkaar het land verlaat om belangrijke redenen zoals zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, beroepsopleiding of detachering in het buitenland.

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar  in een ander land woont.

Permanent verblijfsdocument

Hoe u een permanent verblijfsdocument krijgt waaruit uw onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als het kan aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

EU-wetgeving
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.