Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 05/04/2016

living-abroad

Drittijiet ta' residenza tal-istudenti

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

Bħala ċittadin tal-UE, għandek id-dritt li tistudja f'pajjiż ieħor tal-UE. Jekk tgħix hemm għal anqas minn 3 xhur, kull ma teħtieġ hi karta tal-identità jew passaport.

F'ħafna pajjiżi tal-UE, ikun jeħtieġlek iġġor il-ħin kollu fuqek il-karta tal-identità nazzjonali jew il-passaport. 

F'dawn il-pajjiżi, tista' tkun immultat jew arrestat temporanjament jekk tħalli dawn id-dokumenti tal-identità tiegħek id-dar - iżda ma tistax titkeċċa minħabba f'hekk.

Iċċekkja jekk hemmx kwalunkwe obbligu li ġġorr fuqek ID  jew passaport il-ħin kollu fil-pajjiż ospitanti:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

L-Awstrija, il-Greċja, il-Latvja, il-Litwanja, is-Slovakkja, is-Slovenja: Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali.

Irrapporta l-preżenza tiegħek

Ċerti pajjiżi tal-UE jitolbu minnek li tirrapporta l-preżenza tiegħek fi żmien raġonevoli wara li tasal u jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma tagħmilx dan.

Tkeċċija

Il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista', f'każijiet eċċezzjonali, jiddeċiedi li jkeċċik għal raġunijiet ta' politika pubblika, ta' sigurtà pubblika jew ta' saħħa pubblika - iżda dan jista' jsir biss jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija għanda tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif int tista' tappella u kemm għandek żmien biex tagħmel dan.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Għandek dritt tgħix f'kull pajjiż tal-UE għat-tul ta' żmien kollu li jieħdu l-istudji tiegħek jekk:

 • int reġistrat fi stabbiliment approvat ta' edukazzjoni
 • għandek dħul ta' flus suffiċjenti   (minn kull sors) biex tgħix mingħajr ma jkun jeħtieġlek għajnuna finanzjarja
 • għandek fih polza ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa komprensiva.

L-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu li d-dħul ta' flusek ikun aktar mil-livell li jikkwalifikak għal għajnuna finanzjajra bażika.

Titlef id-dritt tiegħek li toqgħod fil-pajjiż jekk tispiċċa l-istudji tiegħek u ma jkollox prova li qed taħdem jew li għad għandek mezzi suffiċjenti biex tfendi għal rasek.

Reġistrazzjoni

Matul l-ewwel 3 xhur li tkun toqgħod fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, ma tistax tintalab biex tirreġistra (ħalli takkwista dokument li jikkonferma d-dritt tiegħek ta' residenza) iżda tista' tagħmel dan jekk tixtieq.

Wara 3 xhur fil-pajjiż ġdid tiegħek, jista' jkun jeħtieġlek tirreġistra mal-awtorità rilevanti (ta' spiss l-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija).

Sib kif tirreġistra r-residenza tiegħek barra pajjiżek .

Talba biex titlaq / tkeċċija

Tista' tgħix fil-pajjiż l-ieħor tal-UE sakemm tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet għal residenza. Jekk ma tagħmilx dan aktar, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jeħtiġulek titlaq.

             F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċik għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija jew it-talba biex tħalli l-pajjiż għanda tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif int tista' tappella u kemm għandek żmien biex tagħmel dan.

Residenza permanenti

Jekk tkun għext kif titlob il-liġi f'pajjiż ieħor tal-UE għal 5 snin kontinwi - bħala student - int awtomatikament takkwista fih id-dritt ta' residenza permanenti. Dan ifisser li tista' ddum tgħix fil-pajjiż kemm trid.

Il-kontinwità ta' residenza tiegħek mhix affettwata minn:

 • assenzi temporanji (ta' anqas minn 6 xhur fis-sena)
 • assenzi itwal għal servizz militari obbligatorju
 • assenza waħda ta' 12-il xahar konsekuttiv, għal raġunijiet importanti bħal tqala jew twellid ta' tarbija, mard serju, xogħol, taħriġ vokazzjonali jew ibgħit fuq xogħol f'pajjiż ieħor.

Tista' titlef id-dritt tiegħek għal residenza permanenti jekk tgħix barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi .

Dokument ta' resisdenza permanenti

Sib kif tikseb dokument ta' residenza permanenti maħruġ biex jiċċertifika d-dritt tiegħek li tgħix hemm inkondizzjonalment.

Tkeċċija

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż fejn tkun qed tgħix jista' jiddeċiedi li jkeċċik għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija għanda tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif int tista' tappella u kemm għandek żmien biex tagħmel dan.

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri

  jew ċittadin tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja

  Retour au texte en cours.

  F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

  Retour au texte en cours.

  F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

  Retour au texte en cours.