Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Studenti

Atjaunināts : 17/02/2014

Tiesības, nosacījumi un formalitātes

Uzturēšanās citā ES valstī ne ilgāk par 3 mēnešiem

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības studēt citā ES valstī. Ja tur plānojat uzturēties ne ilgāk par 3 mēnešiem, ir vajadzīga tikai derīga personas apliecība vai pase.

Daudzās ES valstīs personas apliecība vai pase vienmēr un visur jānēsā līdzi.

Ja šie dokumenti atstāti mājās, šajās valstīs jums var uzlikt sodanaudu vai jūs var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet jūs nevar izraidīt no valsts vien šī iemesla dēļ.

Jāinformē par savu ierašanos valstī

Dažās dalībvalstīs jums saprātīgā laikposmā pēc jūsu ierašanās jāpaziņo, ka esat ieradies. Ja jūs to neizdarāt, jūs var sodīt, piemēram, ar naudassodu.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jums uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoni, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Pat ja jūs tur uzturētos kā tūrists, jums nav jāmaksā lielāka maksa, piemēram, par muzeju apmeklējumu vai braukšanas biļetēm u.tml.

Izņēmums Dažās ES valstīs pirmos 3 mēnešus jums un jūsu ģimenei var nepiešķirt pabalstu vai uzturnaudu par studēšanu, iekams neesat izpildījis visus nosacījumus, lai saņemtu pastāvīgas uzturēšanās atļauju.

Izraidīšana no valsts

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt jūs izraidīt valsts politikas, sabiedriskās drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo jums rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt.

Uzturēšanās citā ES valstī ilgāk par 3 mēnešiem

Jums ir tiesības dzīvot jebkurā ES valstī tik ilgi, kamēr studējat, ar šādiem nosacījumiem:

 • jūs esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • jums ir pietiekami ienākumi (avots nav būtisks), lai spētu iztikt bez pabalsta;
 • jums ir visaptveroša veselības apdrošināšana attiecīgajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi pāsniegtu līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu.

Jūs varat zaudēt tiesības uzturēties tajā valstī, ja pēc studiju beigām nevarat pierādīt, ka esat nodarbināts vai ka jums vēl ir pietiekami līdzekļi sevis uzturēšanai.

Reģistrācija

Pirmos 3 mēnešus uzturoties jaunajā valstī, jums nevar likt reģistrēties (lai saņemtu dokumentu, kas apstiprina jūsu tiesības uzturēties valstī), bet, ja vēlaties, jūs to varat darīt.

Pēc 3 mēnešiem jaunajā mītnes zemē, jums var pieprasīt reģistrēties attiecīgajā iestādē (bieži vien pilsētas domē vai vietējā policijas iecirknī).

Lai saņemtu reģistrācijas apliecību, jūs būs vajadzīgs šis:

 • derīga personas apliecība vai pase;
 • dokuments, kas apliecina, ka esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • visaptverošas veselības apdrošināšanas polise;
 • deklarācija, ka jums ir pietiekami līdzekļi sevis uzturēšanai (šos līdzekļus var dot jūsu vecāki, laulātais u.c.).

No jums nevar prasīt uzrādīt nekādus citus dokumentus.

Reģistrējoties saņemsit reģistrācijas apliecību. Apliecība apstiprina jūsu tiesības dzīvot jaunajā mītnes zemē. Tajā norādīts jūsu vārds, uzvārds, adrese un reģistrācijas datums.

Jums reģistrācijas apliecība jāsaņem nekavējoties, un par to nav jāmaksa vairāk, nekā attiecīgās valsts pilsoņi maksā par personas apliecību.

Apliecībai jābūt derīgai bez termiņa (tai nevajadzētu būt atjaunojamai), lai gan jums var nākties vietējās varas iestādes informēt par adreses maiņu.

Ja jums ir jāreģistrējas, bet jūs nedarāt, jums var noteikt sodanaudu, bet jūs drīkstat turpināt dzīvot attiecīgajā valstī. Nereģistrēšanās nav pietiekams iemesls, lai jūs izraidītu.

Ir daudzas valstis, kurās jums vienmēr jānēsā līdzi reģistrācijas apliecība un valsts izdota personas apliecība vai pase. Ja šos dokumentus būsit atstājis mājās, jums var nākties samaksāt sodanaudu, bet tas nav pietiekams iemesls, lai jūs izraidītu no valsts.

Piemērs no dzīves

Raugieties, lai reģistrācijas apliecībā būtu norādīta jūsu jaunā adrese.

Ungārs Gābors ir students, kas iestājies Somijas universitātē viengadīgā "Erasmus" apmaiņas programmā. Reģistrācijas apliecībā, ko, viņam ierodoties, izsniedza Somijas varasiestādes, nebija norādīta adrese. Tā dēļ viņš nevarēja atvērt bankas kontu, jo viņa adrese Somijā nebija norādīta viņa (Ungārijas) personas apliecībā.

Noskaidrojot savas tiesības, Gābors spēja pārliecināt iestādes, ka tām nekavējoties jāizsniedz apliecība, kurā norādīta viņa pagaidu adrese Somijā.

Ja jums rodas grūtības iegūt reģistrācijas apliecību, variet vērsties pie mūsu palīdzības dienesta.

Pret visiem vienāda attieksme

Pret jums uzturēšanās laikā jāizturas tāpat kā pret attiecīgās valsts pilsoni, sevišķi attiecībā uz darbu, samaksu, darbā iekārtošanas iespējām, reģistrēšanu skolā u.tml.

Izņēmums. Dažas ES valstis var nolemt studentiem nepiešķirt uzturnaudu studijām, iekams viņi nav izpildījuši visus priekšnosacījumus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Citā ES valstī varat dzīvot, kamēr atbilstat uzturēšanās nosacījumiem. Ja tiem vairs neatbilstat, valsts iestādes var jums lūgt pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt jūs izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt ļoti nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par lūgumu pamest valsti jāpaziņo jums rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja citā ES valstī esat legāli nodzīvojis 5 gadus pēc kārtas (kā students), jūs tajā valstī automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Tas nozīmē, ka tur varat palikt, cik ilgi vien vēlaties.

Jūsu uzturēšanās uzskata par nepārtrauktu, ja ir bijuši šādi pārtraukumi:

 • īslaicīga prombūtne (ilgākais 6 mēnešus gadā);
 • ilgāka prombūtne (obligātais militārais dienests);
 • viena prombūtne ilgākais 12 mēnešus pēc kārtas nopietnu iemeslu dēļ, tādu kā grūtniecība un dzemdības, smaga slimība, darbs, profesionālās mācības vai pārcelšana darbā uz citu valsti.

Jūs varat zaudēt tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja jūs ārpus valsts uzturaties ilgāk par 2 gadiem   pēc kārtas .

Pastāvīgās uzturēšanās dokuments

Noskaidrojiet, kā iegūt dokumentu, kas apliecina tiesības valstī uzturēties pastāvīgi bez papildu nosacījumiem.

Pret visiem vienāda attieksme

Pastāvīgās uzturēšanās laikā jūs baudāt tādas pašas tiesības, pabalstus un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņi un ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā viņi.

Izraidīšana no valsts

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme, kur dzīvojat, var nolemt jūs izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt ļoti nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo jums rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.