Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 05/04/2016

living-abroad

Studentu uzturēšanās tiesības

Uzturēšanās citā ES valstī ne ilgāk par 3 mēnešiem

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības studēt citā ES valstī. Ja tur plānojat uzturēties ne ilgāk par 3 mēnešiem, ir vajadzīga tikai derīga personas apliecība vai pase.

Daudzās ES valstīs personas apliecība vai pase vienmēr un visur jānēsā līdzi.

Ja šie dokumenti atstāti mājās, šajās valstīs jums var uzlikt sodanaudu vai jūs var īslaicīgi paturēt apcietinājumā, bet jūs nevar izraidīt no valsts vien šī iemesla dēļ.

Noskaidrojiet, vai jums visu laiku ir jānēsā līdzi personas apliecība vai pase valstī, kas jūs uzņem:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Austrija, Grieķija, Latvija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija: Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informāciju.

Jāinformē par savu ierašanos valstī

Dažās dalībvalstīs jums saprātīgā laikposmā pēc jūsu ierašanās jāpaziņo, ka esat ieradies. Ja jūs to neizdarāt, jūs var sodīt, piemēram, ar naudassodu.

Izraidīšana no valsts

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt jūs izraidīt valsts politikas, sabiedriskās drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo jums rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt.

Uzturēšanās citā ES valstī ilgāk par 3 mēnešiem

Jums ir tiesības dzīvot jebkurā ES valstī tik ilgi, kamēr studējat, ar šādiem nosacījumiem:

 • jūs esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
 • jums ir pietiekami ienākumi (avots nav būtisks), lai spētu iztikt bez pabalsta;
 • jums ir visaptveroša veselības apdrošināšana attiecīgajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi pāsniegtu līmeni, kuru sasniedzot, jūsu ģimene ir tiesīga saņemt minimālo pabalstu.

Jūs varat zaudēt tiesības uzturēties tajā valstī, ja pēc studiju beigām nevarat pierādīt, ka esat nodarbināts vai ka jums vēl ir pietiekami līdzekļi sevis uzturēšanai.

Reģistrācija

Pirmos 3 mēnešus uzturoties jaunajā valstī, jums nevar likt reģistrēties (lai saņemtu dokumentu, kas apstiprina jūsu tiesības uzturēties valstī), bet, ja vēlaties, jūs to varat darīt.

Pēc 3 mēnešiem jaunajā mītnes zemē, jums var pieprasīt reģistrēties attiecīgajā iestādē (bieži vien pilsētas domē vai vietējā policijas iecirknī).

Noskaidrojiet, kā reģistrēt dzīvesvietu ārzemēs .

Lūgums pamest valsti, izraidīšana no valsts

Citā ES valstī varat dzīvot, kamēr atbilstat uzturēšanās nosacījumiem. Ja tiem vairs neatbilstat, valsts iestādes var jums lūgt pamest valsti.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt jūs izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt ļoti nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par lūgumu pamest valsti jāpaziņo jums rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja citā ES valstī esat legāli nodzīvojis 5 gadus pēc kārtas (kā students), jūs tajā valstī automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Tas nozīmē, ka tur varat palikt, cik ilgi vien vēlaties.

Jūsu uzturēšanās uzskata par nepārtrauktu, ja ir bijuši šādi pārtraukumi:

 • īslaicīga prombūtne (ilgākais 6 mēnešus gadā);
 • ilgāka prombūtne (obligātais militārais dienests);
 • viena prombūtne ilgākais 12 mēnešus pēc kārtas nopietnu iemeslu dēļ, tādu kā grūtniecība un dzemdības, smaga slimība, darbs, profesionālās mācības vai pārcelšana darbā uz citu valsti.

Jūs varat zaudēt tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja jūs ārpus valsts uzturaties ilgāk par 2 gadiem   pēc kārtas .

Pastāvīgās uzturēšanās dokuments

Noskaidrojiet, kā iegūt dokumentu, kas apliecina tiesības valstī uzturēties pastāvīgi bez papildu nosacījumiem.

Izraidīšana no valsts

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme, kur dzīvojat, var nolemt jūs izraidīt valsts politikas vai sabiedriskās drošības dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt ļoti nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jāpaziņo jums rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, un līdz kuram datumam jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.