Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-10-06

living-abroad

Studentų teisės gyventi šalyje

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES pilietis, turite teisę studijuoti kitoje ES šalyje. Jei joje būnate trumpiau kaip 3 mėnesius, jums tereikės turėti galiojančią tapatybės kortelę arba pasą.

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą.

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to negalite būti išsiųsti iš šalies.

Pasitikrinkite, ar šalyje, kurioje gyvenate, privalote visada nešiotis tapatybės kortelę arba pasą:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje, o to nepadarius jums gali būti skirta bauda.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo kitoje šalyje laikotarpiu jūs turėtumėte būti traktuojamas kaip tos šalies pilietis, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei šalyje būnate kaip turistas, neturėtumėte, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti paramos pirmus 3 jūsų buvimo toje šalyje mėnesius arba stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol įgysite teisę nuolat gyventi šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Turite teisę gyventi bet kurioje ES šalyje savo studijų laikotarpiu:

  • jei esate užsiregistravę patvirtintoje mokymo įstaigoje,
  • jei turite pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) gyventi be finansinės paramos,
  • jei esate apsidraudę visapusišku sveikatos draudimu.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos.

Galite netekti teisės būti šalyje, jei baigėte studijas ir negalite įrodyti, kad dirbate ar vis dar turite pakankamai lėšų joje gyventi.

Registravimasis

Pirmus 3 gyvenimo naujojoje šalyje mėnesius negali būti reikalaujama, kad užsiregistruotumėte (gautumėte dokumentą, kuriuo patvirtinama jūsų teisė gyventi šalyje), bet, jei pageidaujate, galite tai padaryti.

Po 3 mėnesiųjums gali tekti užsiregistruoti atitinkamoje valdžios institucijoje (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos poskyryje).

Sužinokite, kaip užregistruoti gyvenamąją vietą užsienyje .

Vienodos sąlygos

Gyvenimo kitoje šalyje laikotarpiu jūs turėtumėte būti traktuojamas kaip tos šalies pilietis, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Išimtis: kai kurios ES šalys gali nuspręsti studentams neskirti stipendijos gyvenimo išlaidoms, kol jie įgis teisę nuolat gyventi šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Kitoje ES šalyje galite gyventi tol, kol atitinkate gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad išvyktumėte.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jei 5 metus be pertraukosteisėtai gyvenote kitoje ES šalyje kaip studentas, jūs automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje galite būti tiek, kiek norite.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

  • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
  • ilgesnis išvykimas dėl privalomosios karinės tarnybos,
  • vienas išvykimas 12 mėnesių iš eilės dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Jūs galite netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvenate daugiau kaip 2metus iš eilės .

Nuolatinio gyventojo dokumentas

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jūsų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Vienodos sąlygos

Nuolat gyvendami kitoje šalyje jūs turite tokias pačias teises, galite naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip tos šalies piliečiai - ir tokiomis pačiomis sąlygomis.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Pagalba

Footnote

arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.