Navigációs útvonal

Frissítve : 05/04/2016

living-abroad

A diákokat megillető tartózkodási jog

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Európai uniós tagország állampolgáraként Önt megilleti a jog, hogy más EU-tagállamban tanulmányokat folytasson. Ha 3 hónapnál rövidebb ideig akar az adott országban tartózkodni, mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szüksége.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott élők mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket.

Ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni ezeket a dokumentumokat, az illetőket pénzbüntetetéssel lehet sújtani, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is lehet venni - kiutasítani viszont nem lehet őket az országból.

Provjerite jeste li u zemlji domaćinu obvezni uvijek sa sobom imati osobnu iskaznicu ili putovnicu:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Ausztria, Görögország, Lettország, Litvánia, Slovákia, Slovénia: A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok - megérkezésüket követően - kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy Önt - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból - területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön jelenléte komoly veszélyt jelent

A kiutasítási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Önnek jogában áll tanulmányai idején egy másik uniós országban lakni, ha:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • (valamilyen forrásból) elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra;
 • van teljes körű egészségbiztosítása az adott országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljön.

Ha Ön tanulmányai befejeztével nem tudja bizonyítani, hogy munkaviszonyban áll, vagy hogy rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokkal, elveszítheti azon jogát, hogy az országban maradjon.

Bejelentkezés a hatóságoknál

A kinntartózkodás első három hónapja során Ön nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoknál bejelentkezzen (azaz hogy tartózkodási jogosultságát igazoló okmányt szerezzen be az illetékes hatóságoktól), de természetesen bejelentheti ott-tartózkodását, ha valamilyen okból ezt jónak látja.

Az adott tagállam azonban megkövetelheti Öntől, hogy a kinttartózkodás első három hónapjának elteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál (ez gyakran az önkormányzati hivatal vagy a helyi rendőrőrs).

Tartózkodás bejelentése külföldön - tudnivalók.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön öt éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik diákként valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy addig maradhat az országban, ameddig csak akar.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek nem haladják meg évente a 6 hónapot),
 • a kötelező katonai szolgálat teljesítéséhez szükséges hosszabb távollétek,
 • fontos okból - pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés - szükségessé váló és legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Ha azonban Ön  egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló okmány

Nézzen utána, hogyan igényelheti a huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentumot, amely tanúsítja, hogy Ön feltétel nélkül jogosult az országban maradni.

Kiutasítás

A lakhely szerinti ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.