Navigacijski put

Ažurirano : 05/11/2015

living-abroad

Prava boravka za studente

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Kao državljanin jedne države članice imate pravo studirati u drugim državama članicama. Ako ondje ostajete kraće od tri mjeseca, sve što vam je potrebno jest valjana osobna iskaznica ili putovnica.

U mnogim ćete državama članicama sa sobom uvijek morati imati nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U tim državama može vas se novčano kazniti ili privremeno zadržati ako te isprave ostavite kod kuće, ali ne može vas se protjerati samo zbog toga.

Saznajte jeste li u zemlji domaćinu obvezni sa sobom uvijek imati osobnu iskaznicu ili putovnicu:

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Prijava prisutnosti

U određenim državama članicama zahtijeva se da nakon dolaska u razumnom roku prijavite svoju prisutnost, a ako to ne učinite, može vam se odrediti, primjerice, novčana kazna.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u određenoj državi s vama je potrebno postupati kao s njezinim državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Čak i ako ste ondje kao turist, ne smiju vam se naplaćivati više naknade za, primjerice, posjet muzejima, pri kupnji prijevoznih karata itd.

Iznimka: Nadležna tijela nekih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju potpore dohotku vama i vašoj obitelji tijekom prva tri mjeseca u toj državi ili o nedodjeljivanju stipendije dok ne ispunite uvjete za stalni boravak.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima nadležna tijela nove države mogu donijeti odluku o vašem protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako mogu dokazati da ste ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju mora vam se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Imate pravo živjeti u bilo kojoj državi članici za vrijeme trajanja vašeg studija u sljedećim slučajevima:

 • upisani ste u odobrenu obrazovnu ustanovu
 • imate dovoljne prihode (iz bilo kojeg izvora) da živite bez potpore dohotku
 • ondje imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da vam se odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Možete izgubiti pravo na boravak ondje ako završite studij i ne možete dokazati da ste zaposleni ili da i dalje imate dovoljno sredstava da se uzdržavate.

Prijava

Tijekom prva tri mjeseca boravka u novoj državi ne smije se od vas tražiti da se prijavite (da dobijete dokument kojim se potvrđuje vaše pravo na boravak u državi), no možete to učiniti ako želite.

Nakon tri mjeseca u novoj državi, možda ćete biti dužni prijaviti boravak nadležnom tijelu (najčešće u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji).

Saznajte više o prijavi boravka u inozemstvu .

Jednako postupanje

Tijekom boravka u određenoj državi s vama je potrebno postupati kao s njezinim državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Iznimka: Nadležna tijela nekih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju stipendije studentima dok ne ispune uvjete za stalni boravak.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Možete živjeti u drugoj državi članici pod uvjetom da i dalje ispunjavate uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavate te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu zatražiti da napustite zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o vašem protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da ste vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Stalni boravak

Ako ste kao student pet godina zakonito i bez prekida živjeli u drugoj državi članici, automatski stječete pravo na stalni boravak ondje. To znači da u toj državi možete boraviti koliko želite.

Smatra se da ste u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

 • privremene odsutnosti (kraće od šest mjeseci godišnje)
 • duže odsutnosti zbog obvezne vojne službe
 • jedno razdoblje odsutnosti od 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga poput trudnoće i poroda, teške bolesti, zaposlenja, strukovnog obrazovanja ili upućivanja na rad u drugu državu.

Možete izgubiti pravo na stalni boravak ako živite izvan države duže od dvije godine zaredom .

Dozvola za stalni boravak

Saznajte kako vam se može izdati dozvola za stalni boravak kako bi se potvrdilo vaše pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Jednako postupanje

Tijekom stalnog boravka u nekoj državi imate jednaka prava, koristi i prednosti kao državljani te države te se na vas primjenjuju jednaki uvjeti.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima nadležna tijela države u kojoj živite mogu donijeti odluku o vašem protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da ste vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju mora vam se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  ili državljanin Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.