Navigointipolku

Päivitetty : 05/04/2016

living-abroad

Opiskelijoiden oleskeluoikeudet

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisena sinulla on oikeus opiskella toisessa EU-maassa. Jos oleskelusi kestää alle kolme kuukautta, tarvitset vain voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen tai passin.

Useissa EU-maissa on aina pidettävä mukana maan omaa henkilöllisyystodistusta tai passia.

Jos henkilöllisyyspaperit unohtuvat kotiin, voit näissä maissa saada sakon tai joutua pidätetyksi, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Maakohtaiset vaatimukset:

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Slovakia, Slovenia: Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Muutamissa EU-maissa sinun on ilmoitettava maassa oleskelustasi kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten sinulle voidaan määrätä rangaistus, joka voi olla esimerkiksi sakko.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa sinut maasta. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys. Sinun on kuitenkin todistettavasti muodostettava vakava uhka.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Sinulla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa opintojesi ajan, jos

 • olet kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa
 • sinulla on riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • sinulla on kattava sairausvakuutus kyseisessä maassa.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Voit menettää oleskeluoikeutesi, jos saat opintosi päätökseen, mutta et pysty osoittamaan, että olet työssä tai sinulla on muuten varaa elättää itsesi.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Kolmen ensimmäisen uudessa maassa oleskelukuukautesi aikana sinua ei voida velvoittaa rekisteröimään oleskeluoikeuttasi (hankkimaan maassaoleskeluoikeutesi todistavaa asiakirjaa), mutta voit tehdä sen, jos haluat. 

Kun kolme kuukautta on kulunut, sinua voidaan vaatia rekisteröimään oleskeluoikeutesi viranomaisen luona (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla).

Lisätietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä ulkomailla .

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Voit asua toisessa EU-maassa niin kauan kuin täytät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat kehottaa sinua poistumaan maasta.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että muodostat todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

Jos olet asunut laillisesti opiskelijana toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, saat automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden maassa. Voit siis oleskella maassa niin kauan kuin haluat.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista huolimatta:

 • tilapäinen poissaolo (alle kuusi kuukautta vuodessa)
 • pitempi poissaolo pakollisen asepalveluksen vuoksi
 • yksi kahdentoista kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo esimerkiksi raskauden ja synnytyksen, vakavan sairauden, työskentelyn, ammattiopintojen, työkomennuksen tai muun merkittävän syyn vuoksi.

Voit menettää oikeutesi pysyvään oleskeluun, jos asut maan ulkopuolella  yhtäjaksoisesti yli kaksivuotta.

Pysyvän oleskeluoikeuden todistava asiakirja

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Maastapoistaminen

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että muodostat todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.