Sti

Opdateret : 06/10/2014

living-abroad

Studerendes opholdsret

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger har du ret til at studere i et andet EU-land. Hvis du bliver der i under 3 måneder, er det eneste, du behøver, et gyldigt identitetskort eller pas.

I mange EU-lande skal du have et nationalt identitetskort eller pas på dig hele tiden.

I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader disse dokumenter ligge hjemme - men du kan ikke udvises af den grund.

Se, om du altid skal have et identitetskort eller pas på dig i det land, du besøger:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at du anmelder din tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter din ankomst, og kan idømme dig straf i form af f.eks. en bøde, hvis du undlader dette.

Ligebehandling

Du skal under dit ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis du opholder dig i landet som turist, må du ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give dig og dine familiemedlemmer indkomststøtte i de første 3 måneder i landet eller uddannelsesstøtte, før du har ret til at få fast opholdstilladelse.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Du har ret til at bo i et hvilket som helst EU-land under hele dit studiums varighed, hvis du:

  • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
  • har en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at leve uden indkomststøtte
  • har en omfattende sygeforsikring, der dækker dig i landet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte.

Du kan miste din ret til at opholde dig i landet, hvis du afslutter dine studier og ikke kan bevise, at du er i arbejde eller stadig har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv.

Registrering

I løbet af de første 3 måneder af dit ophold i dit nye land har du ikke pligt til at registrere dig (få et dokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet), men du kan gøre det, hvis du vil.

Efter 3 måneder i dit nye land kan du blive bedt om at registrere dig hos de relevante myndigheder (ofte rådhuset eller den lokale politistation).

Find ud af, hvordan du registrerer din bopæl i udlandet .

Ligebehandling

Du skal under dit ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Undtagelse: Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende uddannelsesstøtte før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dig skriftligt. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk - som studerende - får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det vil sige, at du kan blive der, så længe du vil.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

  • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
  • længere fravær på grund af obligatorisk militærtjeneste
  • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering på et andet land.

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter sig uden for landet i over 2   år i træk .

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Ligebehandling

Under dit permanente ophold har du samme rettigheder og fordele som landets statsborgere på de samme betingelser som dem.

Udvisning

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.