Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Studerende

Opdateret : 17/02/2014

Rettigheder, betingelser og formaliteter

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger har du ret til at studere i et andet EU-land. Hvis du bliver der i under 3 måneder, er det eneste, du behøver, et gyldigt identitetskort eller pas.

I mange EU-lande skal du have et nationalt identitetskort eller pas på dig hele tiden.

I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader disse dokumenter ligge hjemme – men du kan ikke udvises af den grund.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at du anmelder din tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter din ankomst, og kan idømme dig straf i form af f.eks. en bøde, hvis du undlader dette.

Ligebehandling

Du skal under dit ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis du opholder dig i landet som turist, må du ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give dig og dine familiemedlemmer indkomststøtte i de første 3 måneder i landet eller uddannelsesstøtte, før du har ret til at få fast opholdstilladelse.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Du har ret til at bo i et hvilket som helst EU-land under hele dit studiums varighed, hvis du:

 • er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
 • har en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at leve uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygeforsikring, der dækker dig i landet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte.

Du kan miste din ret til at opholde dig i landet, hvis du afslutter dine studier og ikke kan bevise, at du er i arbejde eller stadig har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv.

Registrering

I løbet af de første 3 måneder af dit ophold i dit nye land har du ikke pligt til at registrere dig (få et dokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet), men du kan gøre det, hvis du vil.

Efter 3 måneder i dit nye land kan du blive bedt om at registrere dig hos de relevante myndigheder (ofte rådhuset eller den lokale politistation).

For at få et bevis for din registrering skal du kunne fremvise:

 • gyldigt identitetskort eller pas
 • bevis for, at du er indskrevet ved en godkendt uddannelsesinstitution
 • bevis for, at du er dækket af en omfattende sygesikring
 • erklæring om, at du har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv (midlerne kan komme fra dine forældre, din ægtefælle osv.)

Du har ikke pligt til at vise andre dokumenter.

Når du registrerer dig, vil du få et bevis for din registrering. Dette bevis bekræfter, at du har ret til at bo i dit nye land. Det angiver dit navn og din adresse og registreringsdatoen.

Beviset skal udstedes straks og må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for et id-kort.

Det skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

Hvis der er krav om registrering, kan du risikere at få en bøde, hvis du undlader at registrere dig, men du må fortsat bo i landet og kan ikke udvises af denne grund.

I mange lande skal du have dit bevis for registrering og nationale identitetskort eller pas på dig hele tiden. Hvis du lader dem ligge hjemme, kan det medføre bødestraf, men du kan ikke udvises af denne grund.

Sagseksempel

Sørg for, at din nye adresse er angivet på dit bevis for registrering.

Gabor er en studerende fra Ungarn, der er indskrevet ved et finsk universitet for et års udvekslingsophold med Erasmusprogrammet. Det bevis for registrering, som han modtog ved sin ankomst af de finske myndigheder, angav ikke hans adresse. Han kunne derfor kan ikke åbne en bankkonto, da hans finske adresse ikke stod på hans (ungarske) id-kort.

Efter at have sat sig ind i reglerne, lykkedes det Gabor at få myndighederne til hurtigst muligt at udstede ham et bevis med hans midlertidige adresse i Finland.

Hvis du har problemer med at få bevis for registrering, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Ligebehandling

Du skal under dit ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Undtagelse: Nogle EU-lande kan beslutte ikke at give studerende uddannelsesstøtte før de har ret til at få fast opholdstilladelse.

Anmodning om udrejse/udvisning

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dig skriftligt. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk – som studerende – får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det vil sige, at du kan blive der, så længe du vil.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær på grund af obligatorisk militærtjeneste
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering på et andet land.

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter sig uden for landet i over 2   år i træk .

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Ligebehandling

Under dit permanente ophold har du samme rettigheder og fordele som landets statsborgere på de samme betingelser som dem.

Udvisning

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.