Cesta

Aktualizováno : 05/04/2016

living-abroad

Právo k pobytu studujících

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Jako občan EU máte právo studovat v kterékoli zemi EU. Pokud na jejím území hodláte setrvat kratší dobu než 3 měsíce, potřebujete mít pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

V mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit jeden z těchto dokladů vždy při sobě.

Pokud tento požadavek nedodržíte, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nesmíte být vyhoštěni.

Informace o tom, zda musíte mít v hostitelské zemi vždy u sebe průkaz totožnosti nebo cestovní pas, najdete v následujícím přehledu:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Litva, Lotyšsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko: Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech budete mít povinnost nahlásit svou přítomnost, a to během určité doby po vstupu na území dané země. Jestliže tak neučiníte, hrozí vám sankce, zpravidla finanční. 

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Během svého studia můžete žít v jakékoli členské zemi EU pokud:

 • jste zapsáni ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
 • máte dostatečný příjem (bez ohledu na zdroj), díky němuž nebudete muset v dané zemi žádat o sociální dávky
 • sjednané zdravotní pojištění, které vám v dané zemi pokrývá veškerá rizika.

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly. 

Práva pobývat v dané zemi můžete pozbýt v případě, že dostudujete a nemůžete prokázat, že jste začali pracovat nebo že máte dostatečný příjem, který vás uživí.

Registrace pobytu

Během prvních 3 měsíců po příjezdu do hostitelské země se registrovat nemusíte, tj. nemáte povinnost žádat o osvědčení, které stvrzuje vaše povolení k pobytu. Registrovat se ovšem můžete.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost se zaregistrovat u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici).

Jak se přihlásit k pobytu v zahraničí .

Výzva k opuštění území, vyhoštění

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile je přestanete splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území.

Ve výjimečných případech se mohou rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak smějí ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění a výzva k opuštění území vám musejí být sděleny písemně. Musí v nich být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně a nepřetržitě alespoň 5 let jako student, máte nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky. To znamená, že budete moci v zemi zůstat tak dlouho, jak budete chtít.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu v důsledku výkonu povinné vojenské služby
 • po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání zaměstnavatelem do jiné země. Nesmí se přitom jednat o více než jednu roční absenci.

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Doklad o trvalém pobytu

Jak získat doklad o trvalém pobytu, který vám zabezpečí právo na bezpodmínečný pobyt.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou vnitrostátní orgány dané země rozhodnout vás vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.