Navigačný riadok

Aktualizované : 23/06/2015

Najčastejšie otázky - Právo študentov na pobyt

 • What happens if I forget to report my presence in a country where this is required? Can I be expelled?

  NO - You can't be expelled, but you may have to pay a (proportionate) fine, depending on that country's laws.

 • Ak strávim rok v inom členskom štáte EÚ ako študentka v rámci programu Erasmus bez toho, aby som tam pracovala alebo mala iný príjem, ako preukážem, že mám dostatočné zdroje na celé obdobie svojho pobytu?

  Dostatočné zdroje vám môžu poskytnúť vaši rodičia/váš zákonný zástupca, napríklad ak vám každý mesiac poukážu na váš bankový účet finančné prostriedky.

 • Ak som účastníkom jazykového kurzu v inom členskom štáte EÚ, mám povinnosť sa registrovať na mestskom úrade?

  Závisí to od toho, aký dlhý je váš pobyt – ak neprekročí 3 mesiace, nebudete sa musieť registrovať, i keď vás môžu požiadať, aby ste orgánom oznámili svoju prítomnosť.

  Ak sa zdržíte dlhšie, môže vám vzniknúť povinnosť zaregistrovať sa na príslušných úradoch.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo