Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Studenti – Faq

Aktualizováno : 11/06/2014

Práva, podmínky a administrativní formality

FAQs Práva, podmínky a administrativní formality

 • Co se stane, pokud zapomenu nahlásit svou přítomnost v zemi, kde je to povinné? Mohu být ze země vyhoštěn?

  NE – Vyhoštěn být nemůžete, ale může vám být udělena pokuta v přiměřené výši, a to v závislosti na právních předpisech dané země.

 • Pokud se chystám odjet na rok studovat do jiné země EU v rámci programu Erasmus a nepracuji a nemám ani žádný jiný příjem, jak mohu prokázat, že mám na dobu studijního pobytu dostatečné finanční prostředky?

  Pokud vám finanční prostředky poskytují rodiče, popř. zákonný opatrovník, je možné to prokázat například výpisem z bankovního účtu, na který vám jsou každý měsíc peníze poukazovány.

 • Pokud chci jet do jiné země EU na jazykový kurz, musím se tam zaregistrovat na místním úřadě?

  To bude záležet na tom, jak dlouho se v dané zemi zdržíte. Pokud to bude méně než 3 měsíce, registrovat se nemusíte. V některých zemích však budete muset na příslušném úřadě ohlásit svou přítomnost.

  Zdržíte-li se déle než 3 měsíce, zaregistrovat se musíte.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem