Cesta

Aktualizováno : 23/06/2015

Časté otázky - Právo k pobytu studujících

 • Co se stane, pokud zapomenu nahlásit svou přítomnost v zemi, kde je to povinné? Mohu být ze země vyhoštěn?

  NE – Vyhoštěn být nemůžete, ale může vám být udělena pokuta v přiměřené výši, a to v závislosti na právních předpisech dané země.

 • Pokud se chystám odjet na rok studovat do jiné země EU v rámci programu Erasmus a nepracuji a nemám ani žádný jiný příjem, jak mohu prokázat, že mám na dobu studijního pobytu dostatečné finanční prostředky?

  Pokud vám finanční prostředky poskytují rodiče, popř. zákonný opatrovník, je možné to prokázat například výpisem z bankovního účtu, na který vám jsou každý měsíc peníze poukazovány.

 • Pokud chci jet do jiné země EU na jazykový kurz, musím se tam zaregistrovat na místním úřadě?

  To bude záležet na tom, jak dlouho se v dané zemi zdržíte. Pokud to bude méně než 3 měsíce, registrovat se nemusíte. V některých zemích však budete muset na příslušném úřadě ohlásit svou přítomnost.

  Zdržíte-li se déle než 3 měsíce, zaregistrovat se musíte.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství