Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Studerande

Uppdaterat : 16/10/2013

Anhöriga som inte är EU-medborgare

Make/maka och barn

Här kan du läsa om vad som gäller för dina anhöriga som inte är EU-medborgare om de vill flytta med dig till ett annat EU-land.

Stanna upp till tre månader

Din make eller maka och dina försörjningsberoende barn och barnbarn får bo med dig i ett annat EU-land även om de inte är EU-medborgare. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska resa till för att ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga anmäler sin närvaro inom en rimlig tid.

Innan de reser till landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Tänk på att de alltid ska ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte bli utvisad.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dina anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Din make eller maka och dina försörjningsberoende barn och barnbarn får stanna i det EU-land där du studerar om du

 • är inskriven vid ett godkänt lärosäte
 • har tillräcklig inkomst för att försörja dig och din familj utan bidrag
 • har en heltäckande sjukförsäkring för hela familjen som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet. Inkomsten kan t.ex. vara stipendier, studielån eller bidrag från föräldrarna.

Uppehållskort

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare måste registrera sin uppehållsrätt hos myndigheterna i det nya landet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader. De får då ett uppehållskort.

För att få sitt uppehållskort behöver de

 • ett giltigt pass
 • ditt registreringsbevis eller annat bevis på att du bor i landet
 • bevis på familjeanknytning, t.ex. vigsel- eller födelsebevis
 • för barn, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig.

Inga andra handlingar behövs.

Uppehållskortet utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare.

Myndigheterna ska besluta om att utfärda ett uppehållskort eller inte inom sex månader. Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Uppehållskortet ska vara giltigt i fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare), men du kan behöva anmäla eventuell adressändring till myndigheterna.

I många länder måste dina anhöriga alltid ha med sig sitt uppehållskort och pass. Om de lämnar handlingarna hemma kan de få böter eller tillfälligt tas i förvar, men de kan inte bli utvisade.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Vissa EU-länder kan dock besluta att inte bevilja studerande och deras familjer studiebidrag innan de har permanent uppehållsrätt.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet – men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Om du dör eller skiljer dig

Om du är lagligt bosatt i ett annat EU-land och dör eller skiljer dig innan du har permanent uppehållsrätt där (i regel efter fem år), får dina anhöriga stanna i landet om

 • de bott där i minst ett år före din bortgång eller
 • ni varit gifta i minst tre år innan ni ansökte om skilsmässa, varav ett år i landet.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Om din make/maka, dina barn och barnbarn som inte är EU-medborgare har bott lagligt i ditt nya hemland i EU i fem år, har de automatiskt permanent uppehållsrätt där utan några ytterligare villkor – även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag.

De får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring
 • En sammanhängande frånvaro på högst ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Om de bor utanför landet mer än två år i rad kan de förlora sin permanenta uppehållsrätt.

Permanent uppehållskort

Läs om hur du får ett permanent uppehållskort som styrker din rätt till bosättning.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet – men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.