Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn

Študenti

Posodobitev : 16/10/2013

Družinski člani, ki niso državljani EU

Zakonski partner/otroci

V tem razdelku so predstavljene pravice vaših družinskih članov, ki niso državljani EU, in vas spremljajo ali se vam pridružijo v drugi državi EU.

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš zakonski partner ter vzdrževani otroci ali vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU. Če prebivajo z vami manj kot tri mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in včasih (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in izjemah.

Pred odhodom v tujino na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo zakonski partner ter otroci ali vnuki, ki niso državljani EU, svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storijo, jim lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred njihovim odhodom v tujino zato priporočamo, da pri nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, morajo vedno imeti pri sebi svoj potni list.

Če dokumente pozabijo doma, jim lahko v nekaterih državah naložijo globo ali jih začasno pridržijo, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Družinske člane mora država članica med njihovim prebivanjem obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: Če ste upokojenec, lahko država EU določi, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči.

Izgon

V izjemnih primerih lahko država prebivanja zakonskemu partnerju ter otrokom ali vnukom, ki niso državljani EU, izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Zakonski partner in vzdrževani otroci oziroma vnuki lahko prebivajo z vami v državi EU, v kateri študirate, če:

 • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
 • imate zadostne prihodke za vso družino, ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v tej državi za vso družino.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je njihov dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči. Dohodek je lahko dohodek vaše družine, partnerja ali iz drugega vira.

Dovoljenje za prebivanje

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, morajo svoje prebivanje prijaviti pri ustreznih organih v novi državi (pogosto na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu, kjer jim bodo izdali dovoljenje za prebivanje.

Za izdajo dovoljenja za prebivanje bodo potrebovali:

 • veljaven potni list,
 • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v državi,
 • dokazilo o sorodstvenem razmerju, denimo poročni ali rojstni list,
 • za otroke: dokazilo, da jih preživljate.

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

Potrdilo o prebivanju se pogosto izda brezplačno (ali pa stane toliko, kolikor stanejo osebne izkaznice za državljane).

Na dovoljenju za prebivanje mora biti jasno označeno, da.je to dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU.

O izdaji dovoljenja za prebivanje morajo organi odločiti v šestih mesecih. Če tega ne storijo, se lahko obrnete na našo  službo za pomoč.

Dovoljenje za prebivanje se izda z veljavnostjo 5 let (ali za vaše načrtovano krajše obdobje prebivanja), vendar boste morda morali prijaviti vsako morebitno spremembo naslova.

V mnogih državah morajo zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, vedno imeti pri sebi potrdilo o prijavi prebivanja in potni list. Če teh dokumentov nimajo pri sebi, se jim lahko naloži globa ali se jih začasno pridrži, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se zakonski partner ter otroci ali vnuki, ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

V nekaterih državah EU študenti in njihove družine niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Zahtevek za odhod/izgon

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona. 

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v katerem morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Smrt in razveza

Če državljan EU, ki zakonito prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja (običajno po petih letih prebivanja), lahko zakonec ali otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, prebivajo v državi:

 • če so tam prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana ali
 • je zakon trajal vsaj tri leta pred začetkom postopka razveze, vključno z enim letom prebivanja v drugi državi.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, tudi zpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pravice, pogoji in formalnosti:

Stalno prebivališče

Če zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, v drugi državi EU zakonito prebivajo neprekinjeno pet let, samodejno pridobijo pravico do stalnega prebivanja, ne da bi morali izpolnjevati druge pogoje – ostanejo lahko tako dolgo, kolikor želijo, tudi če so brezposelni in če potrebujejo denarno socialno pomoč.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost (zaradi obveznega služenja vojaškega roka),
 • enkratna odsotnost največ neprekinjeno 12 mesecev zaradi pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubijo, če zunaj države prebivajo več kot dve zaporedni leti.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Več o izdaji dovoljenja za stalno prebivanje, ki izkazuje njihovo pravico do stalnega prebivanja v državi.

Zahtevek za odhod/izgon

Zakonski partner ter otroci oziroma vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona. 

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljajo resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v katerem morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.