Cale de navigare

Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn

Studenţi

Actualizare : 16/10/2013

Membri de familie din afara UE

Soţ / soţie / copii

Această secţiune prezintă drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru membrii de familie provenind din afara UE care vă însoţesc atunci când vă mutaţi într-o altă  ţară din UE.

Şedere în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara UE pot sta cu dumneavoastră în altă ţară din UE. Pentru o şedere mai mică de 3 luni, tot ceea ce le trebuie este un paşaport valabil şi uneori, în funcţie de ţara de provenienţă, o viză de intrare.

Mai multe despre cerinţele în materie de viză şi posibilele derogări

Înainte de a pleca, adresaţi-vă consulatului ţării în care mergeţi pentru a afla dacă membrii de familie provenind din afara UE au nevoie de o viză de intrare şi cât durează pentru a o obţine.

Semnalarea prezenţei

În unele ţări din UE, soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara Uniunii trebuie să-şi semnaleze prezenţa pe teritoriul ţării într-un interval rezonabil de timp de la data sosirii. Cei care nu respectă această regulă pot fi sancţionaţi, de exemplu cu o amendă.

Înainte de a pleca, verificaţi termenele limită şi condiţiile referitoare la semnalarea prezenţei pe lângă autorităţile naţionale

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara UE trebuie să aibă paşaportul permanent asupra lor.

În unele ţări, ar putea fi amendaţi sau reţinuţi temporar dacă îşi uită paşaportul acasă, dar nu pot fi expulzaţi doar din acest motiv.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului în noua dumneavoastră ţară, soţul/soţia şi copiii/nepoţii trebuie trataţi ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Chiar dacă se află în ţară ca simpli turişti, nu trebuie să li se ceară să plătească mai mult, de exemplu pentru biletele de intrare la muzeu sau pentru transport.

Excepţie: Dacă sunteţi pensionar, unele ţări din UE pot decide să nu vă acorde, dumneavoastră şi membrilor de familie, sprijin financiar pe durata primelor 3 luni de şedere în ţară.

Expulzare

În cazuri excepţionale, autorităţile din noua ţară pot decide expulzarea soţului/soţiei, copiilor/nepoţilor provenind din afara UE, pe motive de ordine şi de securitate sau sănătate publică, dar numai dacă pot dovedi că aceştia reprezintă o ameninţare serioasă.

Decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Aceasta trebuie să includă toate motivele invocate şi informaţii privind modalităţile de atac şi data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Şedere în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii pe care îi aveţi în întreţinere, provenind din afara UE, pot locui cu dumneavoastră atunci când studiaţi în altă ţară din UE, dacă:

 • sunteţi înscris la o instituţie de învăţământ autorizată
 • aveţi suficiente venituri pentru a asigura traiul întregii familii fără a solicita sprijin financiar
 • toată familia are asigurare completă de sănătate în ţara respectivă.

Autorităţile naţionale nu vă pot impune să aveţi un venit superior pragului începând de la care aţi putea avea dreptul la un ajutor pentru venitul de bază în ţara respectivă. Veniturile pot proveni din orice sursă (familie, partener etc.).

Permis de şedere

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara UE trebuie să solicite din partea autorităţilor locale (în general primăria sau poliţia) un permis de şedere, în termen de 3 luni de la data sosirii. Ulterior, li se va emite un permis de şedere.

Pentru a obţine permisul de şedere, vor avea nevoie de:

 • paşaport valabil
 • certificatul dumneavoastră de înregistrare sau orice altă dovadă că locuiţi în ţara respectivă
 • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră (certificat de naştere, de căsătorie, de încheiere a unui parteneriat etc.)
 • pentru copii, dovada că se află în întreţinerea dumneavoastră.

Nu vi se poate cere niciun alt document suplimentar.

Eliberarea permisului de şedere este, în general, gratuită. În cazul în care se plăteşte, permisul de şedere nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate a cetăţenilor ţării respective.

Permisul de şedere trebuie să indice clar faptul că titularul face parte din familia unui cetăţean al UE.

Autorităţile trebuie să ia o decizie în termen de 6 luni. Dacă acest termen nu este respectat, adresaţi-vă serviciilor noastre de asistenţă.

Permisul de şedere este valabil timp de 5 ani (sau mai puţin, în funcţie de durata şederii), însă este posibil ca titularul să fie nevoit să le comunice autorităţilor eventualele schimbări de adresă.

În multe ţări, soţul/soţia şi copiii/nepoţii vor trebui să aibă permanent asupra lor permisul de şedere şi paşaportul. Dacă le uită acasă, ar putea fi amendaţi, dar nu vor putea fi expulzaţi doar din acest motiv.

Egalitate de tratament

Pe durata sejurului în noua dumneavoastră ţară, soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara UE trebuie trataţi ca şi cetăţenii ţării respective, mai ales în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii, înscrierea în şcoli etc.

Unele ţări din UE pot decide să nu le acorde studenţilor şi membrilor de familie o alocaţie de întreţinere pentru studii decât în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a obţine dreptul de şedere permanentă.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara Uniunii pot locui cu dumneavoastră în altă ţară din UE atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara - dar nu îi pot expulza.

În cazuri excepţionale, aceştia pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Decizia de expulzare sau de părăsire a teritoriului trebuie să li se comunice în scris, să precizeze motivele invocate şi să conţină informaţii privind modalităţile de apel şi data până la care decizia poate fi contestată.

Deces - Divorţ

Dacă un cetăţean european locuieşte legal în altă ţară din UE şi decedează sau divorţează înainte de a obţine dreptul de şedere permanentă (de obicei, acest drept se obţine după 5 ani de şedere), soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara UE pot rămâne în continuare în ţara respectivă, dacă:

 • au locuit acolo cel puţin 1 an înainte de data la care a survenit decesul sau
 • căsătoria a durat cel puţin 3 ani până la iniţierea procedurilor de divorţ, iar cuplul a locuit 1 an în ţara respectivă.

Pentru a rămâne în ţară, membrii de familie provenind din afara UE trebuie, de asemenea, să îndeplinească toate condiţiile în materie de rezidenţă aplicabile cetăţenilor UE.

Verificaţi drepturile, condiţiile şi formalităţile pentru:

Şedere permanentă

Dacă au locuit legal în altă ţară din UE, timp de 5 ani, continuu, soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara UE obţin automat dreptul de şedere permanentă, fără a fi nevoiţi să îndeplinească alte condiţii - pot rămâne în ţara respectivă pe termen nelimitat, chiar dacă nu muncesc şi au nevoie de sprijin financiar.

Continuitatea şederii nu este afectată de:

 • absenţe temporare (mai puţin de 6 luni pe an)
 • absenţe mai mari justificate (serviciul militar obligatoriu)
 • o absenţă mai mică de 12 luni consecutive justificată de motive importante, cum ar fi sarcina şi naşterea, o boală gravă, muncă, formare profesională sau detaşare în altă ţară.

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara UE trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi, prestaţii şi avantaje ca şi cetăţenii ţării în care locuiţi.

Îşi pot pierde dreptul de şedere permanentă dacă locuiesc în afara ţării pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.

Permisul de şedere permanentă

Aflaţi cum puteţi obţine un permis de şedere permanentă care să vă dea dreptul de a locui necondiţionat într-o ţară.

Cererea de părăsire a teritoriului ţării / Expulzarea

Soţul/soţia şi copiii/nepoţii provenind din afara Uniunii pot locui cu dumneavoastră în altă ţară din UE atâta timp cât îndeplinesc condiţiile de şedere. În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara - dar nu îi pot expulza.

În cazuri excepţionale, aceştia pot fi expulzaţi pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autorităţile pot dovedi că reprezintă o ameninţare serioasă.

Decizia de expulzare sau de părăsire a teritoriului trebuie să li se comunice în scris, să precizeze motivele invocate şi să conţină informaţii privind modalităţile de apel şi data până la care decizia poate fi contestată.

Încă mai aveți nevoie de ajutor?

Footnote

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

Retour au texte en cours.